albanski, arapski, azerski, baskijski, beloruski, bugarski, θeški, danski, engleski, esperanto, finski, francuski, galicijski, grθki, hebrejski, islandski, italijanski, japanski, jermenski, katalonski, kineski, korejski, maπarski, makedonski, malajalam, malajski, nemaθki, nizozemski, norveški, persijski, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, ruski, slovaθki, slovenaθki, španski, švedski, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski

 

 

 

Данило Кіш

 

 

Мансарда: сатирична новела. Переклала Олена Дзюба. – Слов'янське віче: ХХІ століття. 4: 9 (1997) 42-94.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ МЕРТВИХ. Переклад з сербської Алли Татаренко. – Львів: Класика, 1998. – 146 p. – ISBN 966-7493-07-5

Цензура – автоцензура. Переклав Андрій Бондар. – Література плюс. 5-6 /10-11 (березень 1999).

Цензура – автоцензура. Переклав Андрій Бондар. – Ї. 15 (грудень 1999) 40-44.

Ніж із держаком з трояндового дерева. Переклала Алла Татаренко. – Ї. 15 (грудень 1999) 111-122.

Механічні леви. Переклала Алла Татаренко. – Ї. 15 (грудень 1999) 123-143.

Борг. Переклала Алла Татаренко. – Ї. 15 (грудень 1999) 127-134.

Homo poeticus, наперекір усьому. Переклав Iван Лучук. – Ї. 15 (грудень 1999) 135-137.

ГРОБНИЦЯ ДЛЯ БОРИСА ДАВИДОВИЧА: Сім глав однієї спільної повісті. Переклад з сербської Алли Татаренко. – Львів: Класика, 2000. – 141 p. – ISBN 966-7493-18-0

Цензура – автоцензура. Переклав Андрій Бондар. – Поступ. (24 червня 2003).

Легенда про сплячих. Переклала Алла Татаренко. // АНТОЛОГІЯ СЕРБСЬКОЇ ПОСТМОДЕРНОЇ ФАНТАСТИКИ / Сава Дам'янов. – Львів: Літературна агенція "Піраміда", 2004. – pp. 71-91.

КНИГА ЛЮБОВІ І СМЕРТІ: Трикнижжя оповідань. З серб. перекл. Алла Татаренко. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 300 с. (Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-069-1

[Зміст: Енциклопедія мертвих. – Гробниця для Бориса Давидовича. – Лютня і шрами]

Хлопчик і пес. Оповідання. Із сербської переклала Марина Гогуля. – Всесвіт. 9-10 (2011) 194-200.

МАНСАРДА. Переклала Олена Дзюба-Погребняк. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2020. – 96 с.

ПСАЛОМ 44. Переклала Олена Дзюба-Погребняк. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2022. – 112 с. ISBN 978-617-95265-0-3

 

Хлопчик і пес. Опубліковано Марина Гогуля. – У Базіки, 29 серпня 2011 р.

Замок, освітлений сонцем. Опубліковано Марина Гогуля. – У Базіки, 26 вересня 2011 р.

Серенада для Анни. – Із сербської переклала Марина Гогуля. – Пројекат Растко (2012-01-19)

 

Description: Description: Description: Description: 966-7493-18-0

Description: Description: Description: Description: 45277f700b74dfac

 

 

Алла Татаренко: Чи стане література «енциклопедією мертвих»? // Молода нація: Альманах. – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 252–259.

Алла Татаренко: Лицар сумніву Данило Кіш. – Ї. 15 (грудень 1999) 113-125.

Алла Татаренко: Homo Poeticus: штрихи до портрета письменника. // ГРОБНИЦЯ ДЛЯ БОРИСА ДАВИДОВИЧА: Сім глав однієї спільної повісті / Данило Кіш. Переклад з сербської Алли Татаренко. – Львів: Класика, 2000. – pp. 119-141. – ISBN 966-7493-18-0

Лілія Лаврінович: Постмодернізм і притча: error facti, або ймовірність "неможливого". – Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - Випуск 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство. - Львів, 2004. – С. 158-164.

Алла Татаренко: Постмодерні експерименти з формою в романі Данила Кіша "Мансарда". – Проблеми слов’янознавства. 56 (2007) 142-149.

Алла Татаренко: Циклізація як складова наративної стратегії Данила Кіша-оповідача // БІБЛІЯ І КУЛЬТУРА: Збірник наукових статей. – Вип. 11. / За редакцією А. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 157-164.

Татаренко А. (Де)міфологізація історії в малій прозі Д. Кіша та Б. Пекича // Біблія і культура : наук.-теорет. журн./ за ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 14. – С. 215−221.

Татаренко А. Формальні пошуки у творчості Данила Кіша // Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) : монографія / Алла Татаренко. – Львів: ПАІС, 2010. – С. 67–110.

Татаренко А. Сербське відлуння поетики Бруно Шульца // ШУЛЬЦІВСЬКІ ІНСПІРАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ: Наукові матеріали ІV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім..Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2010. – С.49−62.

Гогуля М. Біблійні образи та мотиви у прозі Данила Кіша // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : Матэрыялы Х Міжнар. навук. канф., Мінск, 6–8 кастр. 2011 г. / пад агул. рэд. І. А. Чароты ; рэдкал. : С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – 399 с. – С. 100–106.

Гогуля М. Єврейське питання у прозі Данила Кіша // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2011. – Серія «Філологічні науки». – С. 24–26.

Гогуля М. Мотив смерті у прозі Данила Кіша // Література та культура Полісся : Зб. наук. пр.– Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2011. – Вип. 67. Проблеми історії, літератури та культури у регіональному науковому вимірі. – С. 42–49.

Гогуля М. Топос тварини у прозі Данила Кіша // Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало : Зб. наук. пр. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 8. – С. 404–412.

Гогуля М. Тоталітарний наратив у прозі Данила Кіша // Мова і культура : Науковий журнал. – Київ, 2011. – Вип. 14. – Т. ІІ (148). – C. 260–265.

Гогуля М. Образ батька у прозі Бруно Шульца і Данила Кіша // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : Зб. наук. пр.– Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 343–355.

Гогуля М. Еволюція нарації та оповідні стратегії Данила Кіша // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : Зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 232–242.

Марина Гогуля: Проблема єврейської ідентичності у прозі Данила Кіша. – Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 56. Частина 2. С. 139-144. – ISSN 2078-5534.

Л.В. Іванова: Структурно-змістові паралелі творчості Х.Л. Борхеса та Д.Кіша: роман «Мансарда» – Літературознавчі студії, випуск 35, 2012 рік, с. 239-244.

Гогуля М. Образ Києва в оповіданні Данила Киша «Механічні леві» // Київ і слов’янські літератури: збірник / Упор. Деян Айдачич. – Київ: Tempora, 2013. – C. 299–304.

Татаренко А. Пишучи Батька: "шульцівський ген" у прозі Данила Кіша // БРУНО ШУЛЬЦ: ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ. Матеріали VI Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / за ред. В. Меньок. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – с. 357-372.

Гогуля, Марина Петрівна. Типологія персонажів у прозі Артура Кестлера і Данила Кіша. // Слов’янські обрії [Текст] : збірник наукових праць. Вип 9. XVI Міжнародний з’їзд славістів (м. Бєлград, Сербія, 20-27 серпня 2018 р.). доповіді української делегації / Національна Академія Наук України, Український комітет славістів, Національна бібліотека України імені В. і. Вернадського ; ред. кол.:О. С. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2018. - с. 197-215.

Марина Гогуля: Україна 1933 року у творах Артура Кестлера і Данила Кіша. Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського. 2019. – Вип. 54. – С. 58–63.

Марина Гогуля: ТУГА ЗА ЛЮДЯНІСТЮ: екзистенційний вимір і поетика прози Данила Кіша. – Київ: Наук. думка, 2019. – 176 с. – ISBN 978-966-00-1698-9

 

Марина Ковінько: Багатовимірність світу «Мансарди» Данила Кіша. – [Пројекат Растко Украјина]

Христина Осідач: Світ дитинства у романі Данила Кіша “Ранні скорботи”. – [Пројекат Растко Украјина]

 

 

 

 

www.danilokis.org