albanski, arapski, baskijski, beloruski, bugarski, češki, danski, engleski, esperanto, finski, francuski, galicijski, grčki, hebrejski, islandski, italijanski, japanski, katalonski, kineski, korejski, mađarski, makedonski, malajalam, malajski, nemački, nizozemski, norveški, persijski, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, ruski, slovački, slovenački, španski, švedski, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski

 

 

 

Danilo Kiš

 

 

Povest o majstrovi a učenikovi. Prel. Zoroslav Spevák. – Nový život. XXXVI: 2 (1984) 118-124.

ZÁHRADA, POPOL. Preložil a doslov napísal Miloš Herko. – Novi Sad: Obzor; Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1988. – 253 p. (Mosty; 35)

[Skoré žiale. – Záhrada, popol. – Pravdivé čary Danilo Kiša / M. Herko]

Snúbenci. // NA RÁZCESTÍ: výber zo súčasnej poviedkovej tvorby národov a národností SFRJ: domáce čítanie pre žiakov 8. ročníka základnej školy / [výber urobil a redigoval Milivoj Nenin; preložila Anna Makišová; ilustroval Ratko Šoć]. – Nový Sad: Ústav pre vydávanie učebníc [= Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika], 1989. – pp. 76-80. (Domáce čítanie 8)

 

Povesť o majstrovi a žiakovi. Preklad Karol Chmel. – Kultúrny život. 24: 27 (1990) 10.

Červené známky s podobizňou Lenina. Preložil Karol Chmel. – Fragment. 5: 8 (1991) 106-114.

Bledý príbuzný Jill: (Portrét nacionalistu). Preklad Zoroslav Jesenský. – Kultúrny život. 26: 16 (1992) 1-2.

Posledné útočisko zdravého rozumu. Prekl. Karol Chmel. – Fragment. 9: 1 (1995) 57-58: ill.

Nad Londýnom nebude visieť dážď. Prekl. Lech L. Marko. – Fragment. 9: 1 (1995) 63-64.

Banálnosť je nezničiteľná ako fľaša z umelej hmoty. Prekl. Eva Piovarcsyová. – Fragment. 9: 1 (1995) 67-68.

Jeseň. Prekl. Karol Chmel. – Fragment. 9: 1 (1995) 78.

ENCYKLOPÉDIA MŔTVYCH. Preložil Karol Chmel. – Bratislava: Fragment, 1995. – 177 p. (Knižná edícia časopisu Fragment). – ISBN 80-85508-16-8

Skladisko: A a B. – Apatrida. Preložil Karol Chmel. – Fragment. 10: 1-2 (1996) 51-75.

Buridanov osol, alebo, Spisovateľ v chaose sveta. Preklad Karol Chmel. – Polské volby. 11 (2001) 52-53.

Buridanov osol, alebo, Spisovateľ v chaose sveta. Preložil Karol Chmel. – Fragment. XIX: 3-4 (2005) 3-6.

HROBKA PRE BORISA DAVIDOVIČA. Preložil Karol Chmel. – Šamorín: Zelený kocúr, 2021. – 146 s. (Pevný bod) ISBN 978-80-89761-66-1

ENCYKLOPÉDIA MŘTVYCH. LUTNA A JAZVY. LEGENDA O SPÁČOCH. Preložili Karol Chmel a Tomáš Čelovský. – Šamorín: Zelený kocúr, 2023. – 392 s. – ISBN 978-80-974346-9-4

 

 

Description: Description: obzor

Description: Description: 80-85508-16-8

 

 

László Vegel: Pred stenou Danila Kiša. – Kultúrny život. 24: 27 (1990) 10.

Dušan Šimko: Panónsky inventár - Danilo Kiš v Paríži. – Fragment. 5: 8 (1991) 115-116.

Tomáš Čelovský: Víno s buketom smrti, ročník 1983: [Encyklopédia mŕtvych. Fragment, Knižná edícia, 1995]. – SME. 3: 231 (6. októbra 1995): Fórum. 1: 21: 3: ill.

Ľudmila Mindova: (Ne)pomenovaný subjekt v próze Danila Kiša. Z bulharčiny preložila Viera Prokešová. // HRDINA V STREDOEURÓPSKYCH A BALKÁNSKYCH LITERATÚRACH 19. A 20. STOROČIA / ed. Ján Koška. Bratislava: Veda, 2004.pp. 77-81.

Andrzej Stasiuk: Mesto znovu nedokázalo zaspať: Masakra a rady mŕtvol. Poetika Daniela Kiša. Belehradské pomníky venované barbarstvu. – SME. (16. 7. 2005).

Mirko Kovač: Pijem najlepšie vína a ochorel som na lágrológiu. Preložil Karol Chmel. – Romboid. XLI/XLII (2006/2007) 34-44. – ISSN 0231-6714

Borislav Pekić: Danilo, alebo, Život, ktorý bolí. Preložil Tomáš Čelovský. – Romboid. XLI/XLII (2006/2007) 45-47. – ISSN 0231-6714

Božo Koprivica: Chorý na nevyliečiteľnú mladosť. – Romboid. XLI/XLII (2006/2007) 48-51. – ISSN 0231-6714

 

Juraj Lörinc: Danilo Kiš: Hrobka pro Borise Davidoviče (7. septembra 2013)

 

 

 

 

www.danilokis.org