albanski, arapski, azerski, baskijski, beloruski, bugarski, θeški, danski, engleski, esperanto, estonski, finski, francuski, galicijski, grθki, hebrejski, islandski, italijanski, japanski, katalonski, kineski, korejski, litvanski, maπarski, makedonski, malajalam, malajski, nemaθki, nizozemski, norveški, persijski, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, ruski, slovaθki, slovenaθki, španski, švedski, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski

 

 

 

Данило Киш

 

 

Енциклопедия на мъртвите. Прев. от [сърбохърв.] Ани Дудева. – Ах, Мария. 3-4 (1992) 566-581. – ISSN 0861-3028

Дълг: [разказ]. Преведе от сръбски Сийка Рачева. – Литературен форум. XLVIII: 19 (12-18. май 1993) 7. – ISSN 0861-2153

Посмъртни почести: [разказ]. Прев. от сръб. Сийка Рачева. – Литературен форум. IV: 32 (28 септ. - 4 окт. 1994) 8. – ISSN 0861-2153

Пиша, за да свързвам далечните светове: разговор / [Сандро Скабело]. Прев. от фр. Нина Венова. – Летература. 10 (1995) 63-64. – ISSN 1310-6988

Енциклопедија на мртвите: целият живот. Прев. от сърбохърв. Доротея Михова. – Летература. 10 (1995) 65-75. – ISSN 1310-6988

Огледало на неизвестното. Прев. от сърбохърв. Доротея Михова. – Летература. 10 (1995) 65-75. – ISSN 1310-6988

Славно е да се умре за Отечеството: [разказ]. Прев. от сърбохърв. Доротея Михова. – Летература. 10 (1995) 65-75. – ISSN 1310-6988

Гробница за Борис Давидович. Прев. от сръб. Александра Ливен. – Ах, Мария и приятели. VIII: 2 (1996) 287-296. – ISSN 1310-6457

Разказ за Майстора и Ученика. Прев. от сръб. Жела Георгиева. – Литературен вестник. VI: 29 (25 септ. - 1 окт. 1996) 9-16. – ISSN 1310-9561

La part de Dieu. – Литературен форум. VII: 1 (8-14 ян. 1997) 7. – ISSN 0861-2153

Славно е да умреш за отечеството. Прев. от сръб. Жела Георгиева. – Литературен вестник. VII: 20 (11-17 юни 1997) 9, 10, 14, 15. – ISSN 1310-9561

Червените марки с образа на Ленин. Прев. от сръб. Жела Георгиева. – Литературен вестник. VII: 20 (11-17 юни 1997) 9, 10, 14, 15. – ISSN 1310-9561

Посмъртни почести. Прев. от сръб. Жела Георгиева. – Литературен вестник. VII: 20 (11-17 юни 1997) 9, 10, 14, 15. – ISSN 1310-9561

Нож с дръжка от розов храст. Прев. от сърбохърв. Русанка Ляпова. – Литературен вестник. VIII: 5 (4-10 февр. 1998) 12-13. – ISSN 1310-9561

Механични лъвове. Прев. от сръб. Соня Андонова. – Литературен форум. VIII: 41 (22 - 29 дек. 1998) прил. Книжен свят. – ISSN 0861-2153

Червени марки с образа на Ленин. Превод от сръб. Людмила Миндова. – Факел. XIX: 2 (1999) 55-62. – ISSN 0204-9783

Кратка биография на А. А. Дармолатов (1892-1968). [Прев. от сръб.] Соня Андонова. – Литературен форум. IX: 16 (27 апр.-3 май 1999) 7. – ISSN 0861-2153

Симон Чудотвореца. Прев. от сръб. Жела Георгиева. – Литературен вестник. IX: 16 (28 апр.-4 май 1999) 9, 10, 11. – ISSN 1310-9561

Книга на кралете и будалите: разказ. Превод от сръбски Людмила Миндова. – Факел. XIX: 6 (1999) 5-33. – ISSN 0204-9783

Homo poeticus, въспреки всичко: есе. Превод от сръбски Людмила Миндова. – Факел. XIX: 6 (1999) 29-33. – ISSN 0204-9783

Между надеждата и отчаянието. Превод от сръбски Людмила Миндова. – Факел. XIX: 6 (1999) 5-33. – ISSN 0204-9783

Чувствам злото с кожата си, интервю разговора води Жанин Матийон. Превод от сръбски Людмила Миндова. – Факел. XIX: 6 (1999) 5-33. – ISSN 0204-9783

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА МЪРТВИТЕ. От сръбски Блажо Николич. – София: Стълбове на словото, 2000. – 157 p.: ill. – ISBN 954-411-066-6

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА МЪРТВИТЕ. Преведе от сръбски Жела Георгиева. – София: Стигмати, 2000. – 238 p. – ISBN 954-9521-20-6

Ранни мъки. Превод от сърбохърватски Жела Георгиева. – Съвременик. XXIX: 3 (2001) 327-372. – ISSN 0204-6962

Магичното завъртане на картите. Преведе от сръбски Соня Андонова. – Литературен вестник. XII: 10 (13-19 март 2002) 10-15. – ISSN 1310-9561

Вариации на средноевропейски теми. Прев. от сръб. Атанас Игов. – Език и литература. LVIII: 1-2 (2005) 26-42. – ISSN 0324-1270

Вариации на средноевропейски теми. – Литературни Балкани. III: 2 (2005) 89-94. – ISSN 1312-014X

Мансарда. Прев. от сръб. Александра Ливен. – Литературни Балкани. III: 2 (2005) 89-94. – ISSN 1312-014X

Съвети към младия писател. Прев. от сръб. Жела Георгиева. – Литературен вестник. XV: 13 (6-12 апр. 2005) 16. – ISSN 1310-9561

Набоков или носталгията. Прев. от сръб. Жела Георгиева. – Литературен вестник. XV: 40 (7-13 дек. 2005) 9. – ISSN 1310-9561

Вариации на средноевропейски теми. – Лик. 7 (2005) 24-26.

ГРОБНИЦА ЗА БОРИС ДАВИДОВИЧ. Превод Александра Ливен. – София: Балкани, 2007. – 226 p. (Нова балканска поезия и проза). – ISBN 978-954-9446-37-1

Любов и литература. За Маркиз дьо Сад. Elephantiasis nostras. Превод от сръбски Жела Георгиева. – Панорама. XXIX: IV (2008) 113-123. – ISSN 0205-0013

Творчески авантюризъм. Превод от сръбски Александра Ливен. – Литературни Балкани. VI: 17 (2009) 138-142. – ISSN 1312-014X

Пясъчен часовник: фрагменти от роман. Превод от сръбски Людмила Миндова. – Алманах Факел, 2010. – с. 429-485. – ISSN 1312-0239

"Нормалният човек не пише книги“: разговора води Брендън Лемън. – Алманах Факел, 2010. – с. 486-494. – ISSN 1312-0239

ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК. Превод от сръбски Людмила Миндова. – София: Факел експрес, 2011. – 232 с. – ISBN 978-954-9772-73-9

ЛЮТНЯ И БЕЛЕЗИ. Превод Жела Георгиева. – София: Фама, 2012. – 160 с. – ISBN 978-954-597-432-8

Последното убежище на здравия разум. Преведе от сръбски Людмила Миндова. – Литературен вестник. 23: 28 (17-23.09.2014) 16. – ISSN 1310-9561

Животът, литературата. Преведе от сръбски език Соня Андонова. – Литературен вестник. 23: 34 (29.10-4.11.2014) 9, 12-13. – ISSN 1310-9561

HOMO POETICUS. Съставителство и следговор Людмила Миндова. Превод Людмила Миндова, Атанас Игов, Соня Андонова. – София: Факел експрес, 2014. – 440 с. – ISBN 978-9549772920

[Съдържание:] I Из VARIA (1995): Похвала на изгарянето. Космософски екскурс. Да пътуваш – значи да живееш. За вдъхновението. Ритъмът на ротацията. Голите и облечени Венери. Съдбата на книгата. Надгробно слово за бохемата. Творческо приключение. Генерали и поети. „Нощ и мъгла“ и „Хирошима, моя любов“. В началото беше мълчанието. Петьофи и революцията. Триумфът на смеха. Съдбата на романа. Ябълки, Нютон, поезия. Защита на поезията. За символизма. За превода на поезията. Новата унгарска лирика. Шарл Бодлер. Литературно поколение – що е то? Ражда се ново поколение писатели. Смъртта на Леонид Шейка. По повод Селин. Антисемитизмът е светоглед. Писмо до Студент. За полифонията на нашите гласове. Срещу духа на евроцентризма. Излет в Париж. – II Из HOMO POETICUS (1983): Ние пеем в пустиня. За плурализма. Homo poeticus, въпреки всичко. Една пародия на френската литература. Романите на длан. Жак Превер. A WINDOW IS A WINDOW IS A WINDOW IS A WINDOW. Средиземноморието и Златното руно. Париж, голямата кухня на идеите. Свидетелят на обвинението Карло Щайнер. Между надеждата и безнадеждността. – III Из ЖИВОТ, ЛИТЕРАТУРА (1990): Вариации на средноевропейски теми (превод Атанас Игов). Флобер и Борхес. Набоков, или носталгията (превод Соня Андонова). За Маркиз дьо Сад. Последното убежище на здравия разум. Съвети към младия писател. Цензура/автоцензура. Буридановото магаре, или писателят в хаоса на света. Андрич преживява историята като „врява и безумство“. Светът по Кустурица. Усуканият валяк на Ешер. Душа и форми. – Людмила Миндова. Въпреки всичко (следговор).

Търся място под слънцето за съмнението. Интервю с Данило Киш [разговор с Лела Зечкович]. Преведе от сръбски Соня Андонова. – Литературен вестник. 24: 7 (18-24.02.2015) 9, 12-13. – ISSN 1310-9561

Градина, пепел. Преведе от сръбски Людмила Миндова. – Литературен вестник. 25: 4 (27.01.-2.02.2016) 1, 9. – ISSN 1310-9561

ГРАДИНА, ПЕПЕЛ. Превод Людмила Миндова. – София: Факел експрес, 2016. – 200 с. – ISBN 978-619-7279-04-7

            [Откъс]

 

Набоков или носталгията. Превод от сръбски: Соня Андонова. – NotaBene. № 10 (2009). – ISSN 1313-7859

Буриданово магаре или писателят в хаоса на света. Превод от сръбски: Людмила Миндова. – Открита литература

Цензура и автоцензура. Превод от сръбски: Людмила Миндова. – Открита литература

Съдбата на романа. – Париж, голямата кухня на идеите. Превод Людмила Миндова. – Култура (09.01.2015)

Жак Превер. Превод Людмила Миндова. – Дневник (11.01.2015)

Между надеждата и безнадеждността. Превод Людмила Миндова. – Лира (21.01.2015)

Не вярвам във фантазията на писателя. Интервю с Данило Киш. Превод от сръбски език: Соня Андонова. – NotaBene. 32(2016)

Писането като терапия. Интервю с Данило Киш. Превод от сръбски език: Соня Андонова. – NotaBene. 36(2017)

 

 

 

www.balkani.eu

 

 

www.fakelexpress.com

www.famapublishers.com

 

 

 

 

 

 

          

 

Блага Димитрова: Балканско хоро с хороводец Данило Киш. – Летература. 10 (1995) 74-75. – ISSN 1310-6988

Михайло Пантич: Вариации на тема Данило Киш и Средна Европа. – Език и литература. 1-2 (2005) 26-30. – ISSN 0324-1270

Ги Скарпета: Данило Киш или изкуството на истинната лъжа. – Монд дипломатик. 6 (Юни 2007)

Йосиф Бродски: Всяка смърт е преждевременна. Превод Людмила Миндова. – Алманах Факел, 2010. – с. 486-495. – ISSN 1312-0239

Сюзан Зонтаг: За честа на литературата, есе. Превод Светла Христова. – Алманах Факел, 2010. – с. 496-500. – ISSN 1312-0239

Яница Радева: Животът: пясъчен часовник [Данило Киш. “Пясъчен часовник”. Превела от сръбски Людмила Миндова. ИК “Факел Експрес”, С., 2011]. – Култура. 26 (2644), 08 юли 2011. – ISSN 0861-1408

Александър Хемон: Чий писател е Данило Киш. – Култура. Брой 38 (2700), 09 ноември 2012. – ISSN 0861-1408

Милан Кундера: Данило Киш, велик и невидим писател. Преведе от италиански Нева Мичева. – Литературен вестник. 23: 28 (17-23.09.2014) 16. – ISSN 1310-9561

Людмила Миндова: Метафори на вкуса в белетристиката на Данило Киш. – Литературен вестник. 25: 28 (13-19.07.2016) 9. – ISSN 1310-9561

 

Елена Налбантова, Георги Налбантов: Интерпретация и-или контрол. – Електронно издателство LiterNet, 26.10.2004

Георги Налбантов: Случаят "Гробница за Борис Давидович": идеологическите мимикрии на интерпретацията

 

 

 

www.danilokis.org