albanski, arapski, baskijski, beloruski, bugarski, češki, danski, engleski, esperanto, estonski, finski, francuski, galicijski, grčki, hebrejski, islandski, italijanski, japanski, jermenski, katalonski, litvanski, kineski, korejski, litvanski, mađarski, makedonski, malajalam, malajski, nemački, nizozemski, norveški, persijski, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, ruski, slovački, slovenački, španski, švedski, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski

 

 

 

Danilo Kiš

 

 

[Književno delo živi v prostoru in času].Kaplje. 71 (1971) 6-7.

Radomir Reljić. // Radomir Reljić: Mala galerija Ljubljana, december 1975. – Ljubljana: Mala galerija, 1975.

Zgodba o majstru in učencu. Prevedel Drago Bajt. – Delo. XX: 15 (21. 1. 1978) 15-16.

Literatura je edina pisateljeva biografija in usuda. – Naši razgledi. XXVII: 4 (1978) 118-119.

GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA: sedem poglavij skupne pripovedi. Prevedel Ferdinand Miklavc. – Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. – 152 p. (Zbirka Krog)

Charles Baudelaire. // SODOBNI SRBSKI ESEJ / eseje izbral, uredil Jože Pogačnik. Prevedel Jože Horvat. – Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. – pp. 471-483.

Enciklopedija mrtvih. Prev. Marjan Pungartuk. – Dialogi. XX: 5 (1984) 29-33; 6 (1984) 36-39.

Description: Description: mladinska87Častno je za domovino mreti: (Iz zbirke Enciklopedija smrti, ki je bila letos nagrajena z Andrićevo nagrado). Uvod in prevod Drago Bajt. – Naši razgledi. (26. 10. 1984).

Simon Čudodelec. Za pluralizem. Prev. Ferdinand Miklavc. – Nova revija. IV: 41-42 (1985) 1098-1107.

Nevarna pota pisateljev v kaosu sveta: odlomki iz govora Danila Kiša na kongresu PEN v New Yorku. – Dnevnik. (25. 01. 1986).

Cenzura, autocenzura. – Naši razgledi. 35: 10 (1986) 303.

ENCIKLOPEDIJA MRTVIH. Prevedel Ferdinand Miklavc. Spremno besedo napisal Dimitrij Rupel. – Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. – 203 p. (Biblioteka Kondor; zv. 245)

 

Simon Čudodelec: (odlomek). Prevedel Ferdinand Miklavc. – Dnevnik. (17. 10. 1989).

Travnik. Prevedel Drago Bajt. – Delo. (19. 10. 1989).

Enciklopedija mrtvih. – Večer. (21. 10. 1989).

Nasveti mlademu pisatelju. – Dnevnik. 37: 290 (24. okt. 1989) 11.

Varijacije na srednjeevropske teme. // SREDNJA EVROPA. Izbral in uredil Peter Vodopivec. – Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. – pp. 107-115.

Življenje, literatura (pogovarjal se je Gabi Gleishmann). Prevajalec Mojca Mihelič. – Nova revija. 13: 141-142 (januar-februar 1994) 55-65. – ISSN 0351-9805

Pesmi: (Biografija. – Tropske noči. – Anatomija vonjav. – Ne bo dežja nad Londonom. – Smetišče). Prevedel Drago Bajt. – Nova revija. 13: 141-142 (januar-februar 1994) 66-72. – ISSN 0351-9805

Apatrid. Prevedla Mojca Mihelič. – Nova revija. 13: 141-142 (januar-februar 1994) 73-77, 79-81. – ISSN 0351-9805

Nasveti mlademu pisatelju. Prevedel Drago Bajt. – Nova revija. 13: 141-142 (januar-februar 1994) 82-84. – ISSN 0351-9805

Bogata nostalgija. Prevajalec Tadeja Krečič Scholten. – Nova revija. 16: 182 (junij 1997) 111-114. – ISSN 0351-9805

GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA: sedem poglavij skupne pripovedi. Prevedla Ferdinand Miklavc, Mojca Mihelič. Spremno besedo napisal Andrej Blatnik. – Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. – 165 p. (Zbirka Klasiki Kondorja; 28). – ISBN 86-11-15570-X

VRT, PEPEL. Prevod Miha Avanzo. Spremna beseda Julija Uršič. – Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003. – 157 p. (Moderni klasiki; 17). – ISBN 961-231-379-2

Pesnik revolucije na predsedniški ladji. Prevedla Martina Soldo. – Apokalipsa. 96 (2005) 113-125. – ISSN 1318-3680

ČITANKA. Izbrala Julija Uršič. Prevajalci Drago Bajt, Miha Avanzo, Ferdinand Miklavc, Mojca Mihelič. – Maribor: Litera, 2011. – 316 p. (Knjižna zbirka Babilon). – ISBN 978-961-6780-53-7

            [Kazalo: PESMI. Zaton sonca. Tihožitje. Zlati dež. Anatomija vonjav. Pesem. Tihožitje z ribo. Smetišče. - Iz intervjujev. - MANSARDA. Čevlji. Mansarda[ (odlomek). - Iz intervjujev. - DRUŽINSKI CIRKUS. Zgodnje muke. Zgodba, ob kateri zardevamo. Zaročenca. Človek, ki je prihajal od daleč. Vrt, pepel (odlomek). Peščena ura (odlomek). - Iz intervjujev. - GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA Grobnica za Borisa Davidoviča. Mehanični levi. La part de Dieu. - Iz intervjujev. - URA ANATOMIJE Ura anatomije (odlomek). - Iz intervjujev. - »Imponirajoča erudicija«. - Iz intervjujev. - ENCIKLOPEDIJA MRTVIH Enciklopedija mrtvih. - Iz intervjujev. - IZ ZAPUŠČINE Apatrid. Jurij Golec. Lutnja in brazgotine. A in B. Zadnje zatočišče zdravega razuma. - Julija Uršič: Nekaj o čitanki. - Seznam Kiševih prvih knjižnih izdaj]

PEŠČENA URA. Prevedla Seta Knop. Spremna beseda Svetlana Slapšak. – Novo mesto: Založba Goga, 2014. – 318 str. (Literarna zbirka) – ISBN 978-961-277-053-2

HOMO POETICUS: eseji in intervjuji. Izbrala in prevedla Dijana Matković. – Ljubljana: Beletrina, 2019. – 288 s. (Knjižna zbirka Koda) – ISBN 978-961-284-529-2

 

O nacionalizmu. Prevod Dijana Matković. – AirBeletrina (17 marec 2017)

 

Description: Description: 86-11-15570-X

Description: Description: 961-231-379-2

Description: Description: 978-961-6780-53-7 

www.zalozba-litera.org

Description: Description: 978-961-277-053-2

www.goga.si

 

 

Predrag Matvejević: Poetika Danila Kiša. Iz rokopisov prevedel Jaša Zlobec. – Sodobnost. 32: 12 (1984) 1189-1198. – ISSN 0038-0482

Janez Rotar: Fiktivno v prozi Vladana Desnice in Danila Kiša. – Slavistična revija. 33: 2 (1985) 271-280. – ISSN 0350-6894

Dimitrij Rupel: Apokrifi in palimpsesti. // ENCIKLOPEDIJA MRTVIH / Danilo Kiš. Prevedel Ferdinand Miklavc. – Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. – pp. 191-203.

Igor Gedrih: Enciklopedija mrtvih Danila Kiša. – Sodobnost. 36: 3 (1988) 331-332. – ISSN 0038-0482

Aleš Debeljak: "Enciklopedija mrtvih" Danila Kiša. // MELANHOLIČNE FIGURE: eseji o književnosti / Aleš Debeljak. – Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica revolucionarne teorije, 1988. (Knjižna zbirka Krt, 55)

Bernard-Henri Lévy: "Glej, noč naju je presenetila": Danilo Kiš, roman (Lettre internationale). – Naši razgledi. 39: 12 (22. VI 1990) 380.ISSN 0547-3276

Andrej Blatnik: Revolucija žre svoje otroke. // GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA: sedem poglavij skupne pripovedi / Danilo Kiš. Prevedla Ferdinand Miklavc, Mojca Mihelič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. – pp. 149-163. – ISBN 86-11-15570-X

            ― Idem. // NEONSKI PEČATI: književnost v digitalnem času / Andrej Blatnik. – Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2005.

Josip Osti: Non omnis moriar (o romanu Danila Kiša Peščena ura). – Sodobnost. 67: 2 (2003) 241-245. – ISSN 0038-0482

Description: Description: 978-961-6952-48-4Julija Uršič: To so samo sanje. // VRT, PEPEL / Danilo Kiš. Prevod Miha Avanzo. – Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003. – pp. 143-157. – ISBN 961-231-379-2

Eva Premk: O ustvarjalnem ritmu v opusu Danila Kiša. // PERSPEKTIVE SLOVENISTIKE OB VKLJUČEVANJU V EVROPSKO ZVEZO / [Slovenski slavistični kongres, Bled, 2.-4. oktober 2003]. – Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2003. – pp. 338-344.

Julija Uršič: Polemika o plagiatu ali kako je nastajal postmodernizem v Jugoslaviji (A Polemics on Plagiarism or the Origins of Post-modernism in Yugoslavia). – Primerjalna književnost. 29: 2 (2006) 103-123. – ISSN 0351-1189

Julija Uršič: Kdo je Danilo Kiš? – Literatura. 19: 187/188 (jan./feb. 2007) 217-237. – ISSN 0353-5622

Svetlana Slapšak: Slepo ogledalo Danila Kiša. // PEŠČENA URA / Danilo Kiš. Prevedla Seta Knop. – Novo mesto: Založba Goga, 2014.

K i Š : o avtobiografskem in metafikcijskem v prozi Danila Kiša / Julija Uršič. – Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015. – 207 str. (Zbirka Novi pristopi; 61) ISBN 978-961-6952-48-4

 

 

www.dlib.si

 

Simon Smole: Danilo Kiš - ura anatomije. – Radio Študent, 27.09.2015.

Dijana Matković: Danilo Kiš, človek na križišču. Spremno besedilo, nastalo ob mojem izboru in prevodu esejev in intervjujev Danila Kiša, naslovljenih Homo poeticus, (Beletrina, Koda, 2019)

 

 

www.danilokis.org