www.danilokis.org

 

 

 

 

LIFE & LITERATURE | ŽIVOT I LITERATURA | ÉLET ÉS IRODALOM

_____________ u pripremi :::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pariz, 15. oktobra 1989.

UMRO JE DANILO KIŠ.

 

 

 

 

 

New York, 1989.

"PEN Bruno Schulz Prize"

 

 

 

 

Izrael, mart 1989.

Sa Aleksandrom Mandićem snima dokumentarnu seriju GOLI ŽIVOT.

>

>>

>>

 

 

 

 

1988.

Bašta, pepeo i Rani jadi na slovačkom, Peščanik na nemačkom i španskom, Grobnica za Borisa Davidoviča na rumunskom, češkom i rusinskom, Enciklopedija mrtvih na italijanskom, švedskom, albanskom i nemačkom –

>

 

 

 

 

Beograd, 15. decembra 1988.

Izbor za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.

>

 

 

 

 

Beograd, 29. XI 1988.

Nagrada AVNOJ-a

 

 

 

 

 

Rim, 1. oktobar 1988.

"Premio letterario Tevere"

 

 

 

 

Baden-Baden, 8. jul 1988.

"Preis des Literaturmagazins 1988" 

 

 

 

 

 

1987.

Peščanik u Rumuniji, Grobnica za Borisa Davidoviča u Brazilu, Enciklopedija mrtvih u Sloveniji, Španiji i Portugaliji –

>

 

 

 

1987.

U Beogradu su objavljena IZABRANA DELA u šest knjiga.

>

 

 

 

 

Beograd, 7. jul 1987.

Povelja o Sedmojulskoj nagradi

 

 

 

 

 

1986.

Bašta, pepeo u Italiji, Argentini i Brazilu, Peščanik u Švedskoj, Enciklopedija mrtvih na mađarskom i nemačkom –

>

 

 

 

Kozara, septembar 1986.

Nagrada "Skender Kulenović".

 

 

 

 

Pariz, 3. februar 1986.

Orden Viteza umetnosti i književnosti ("Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres").

 

 

 

 

 

New York City, 1986

48th International PEN Congress "The Writer's Imagination and the Imagination of the State"

>

>

 

 

 

 

1985.

Grobnica za Borisa Davidoviča na švedskom i hebrejskom, Enciklopedija mrtvih u Francuskoj i Holandiji –

>

 

 

 

 

1984.

Rani jadi na francuskom, Grobnica za Borisa Davidoviča na norveškom –

>

 

 

 

 

1983.

Grobnica za Borisa Davidoviča u Holandiji, Nemačkoj, Španiji i Danskoj

>

 

 

 

1983.

DELA Danila Kiša u deset knjiga sadrže, između ostalog, i prvo izdanje ENCIKLOPEDIJE MRTVIH ("Andrićeva nagrada" za najbolju zbirku pripovedaka) –

>

>

 

 

 

 

1982.

Peščanik na francuskom, Grobnica za Borisa Davidoviča na grčkom i albanskom

 

 

 

 

 

1980.

Bašta, pepeo na hebrejskom, Grobnica za Borisa Davidoviča na italijanskom

>

 

 

 

 

18. decembar 1980.

U Ljubljani premijera spektakla Missa in a-minor (režija Ljubiša Ristić)

>

 

 

 

 

8. oktobar 1980.

Premijera Grobnice za Borisa Davidoviča (režija Ljubiša Georgijevski) u zeničkom Narodnom pozorištu.

>

 

 

 

8-14. maja 1980.

Veliki Zlatni orao grada Nice ("Grand aigle d'Or de la Ville de Nice") za ukupan književni rad.

>

 

 

 

1979.

Bašta, pepeo na makedonskom, Grobnica za Borisa Davidoviča na francuskom

>

>

>

 

 

 

 

Sisak, 8. septembar 1979.

Književna nagrada "Železare Sisak" za najbolju esejističku knjigu izašlu 1978, za studiju Čas anatomije.

 

 

 

 

1978.

Peščanik na poljskom, Grobnica za Borisa Davidoviča na mađarskom, slovenačkom i engleskom

>

 

 

 

 

Budimpešta, 15. maj 1978.

Orden rada Zlatnog stepena.

 

 

 

 

1978.

Prvo izdanje polemičke knjige ČAS ANATOMIJE

>

 

 

 

 

1977.

Peščanik na albanskom –

>

 

 

 

Lukovdol, 12. jun 1977.

Goranova nagrada za knjigu godine za zbirku pripovedaka Grobnica za Borisa Davidoviča.

 

 

 

 

1976.

Prvo izdanje zbirke pripovedaka GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA ("sedam poglavlja jedne zajedničke povesti")

>

 

 

 

 

1975.

Bašta, pepeo na engleskom –

>

 

 

 

1974.

Rani jadi na češkom, Peščanik na mađarskom –

>

 

 

 

1974.

Po-etika, knjiga druga

>

 

 

 

 

1972.

Prvo izdanje romana PEŠČANIK (NIN-ova nagrada za roman godine) i zbirke eseja Po-etika

>

>

>

 

 

 

1971.

Bašta, pepeo na francuskom, Rani jadi na mađarskom –

>

>

 

 

 

 

1970.

Prvo izdanje zbirke pripovedaka RANI JADI

>

 

 

 

1968.

Bašta, pepeo na nemačkom

>

 

 

 

 

Bled, 1968.

Diploma Festivala jugoslovenske televizije za dramski tekst Noć i magla.

>

 

 

 

 

Budimpešta, 1. novembar 1968.

Spomenica Saveza mađarskih pisaca za uspešan rad na popularizaciji mađarske književnosti.

>

 

 

 

12. novembar 1968.

Premijera Elektre u Ateljeu 212

>

 

 

 

 

1967.

Bašta, pepeo na mađarskom i poljskom –

>

 

 

 

 

1966.

Mansarda i Psalam 44 u istoj knjizi na mađarskom –

>

 

 

 

1965.

Prvo izdanje romana BAŠTA, PEPEO

>

>

 

 

 

1962.

Prvo izdanje kratkih romana MANSARDA i PSALAM 44 (u istoj knjizi)

>

>

>

 

 

 

 

--------------------------------------------------------

-------------------------

------------

 

 

 

 

 

1953.

Debituje pesmom "Oproštaj s majkom" u časopisu "Omladinski pokret".

>

>

 

 

 

DANILO KIŠ je rođen 22. februara 1935. godine u Subotici, kao drugo dete Eduarda Kiša i Milice Dragićević.

Kršten je 4. januara 1939. u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu.

 

 

 

 

 

 

Napomena: pojedine ilustracije potiču sa CD-roma OSTAVŠTINA.

 

>>

 

www.danilokis.org