www.danilokis.org

 

BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

 

OSTAVŠTINA. Arhiva i komentari Mirjana Miočinović. Priredili Aleksandar Lazić i Predrag Janičić. – Beograd: [Fond za otvoreno društvo – Jugoslavija; Centar za kulturnu dekontaminaciju], 2001. – CD-rom: ill., zvuk. – [4800 skeniranih i fotografisanih rukopisnih i daktilopisanih stranica, dokumenata i fotografija, 10 minuta video materijala i 70 minuta audio materijala].

 

― Idem. [2. izd.]: Beograd: Narodna biblioteka Srbije; M. Miočinović, 2004. – ISBN 86-7035-101-3

 

 www.kis.org.rs

 

 

 

[Sadržaj:] ARHIVA: Lična dokumenta: Izvodi i uverenja (1-51): Izvod iz Knjige rođenih i krštenih Srpske pravoslavne crkve: (za školsku upotrebu), br. 526, izdato u Novom Sadu 31/18 avgusta 1940 (1-2). Izvod iz Matice rođenih: (u svrhu reg. penzije), br. 296, izdato u Subotici 25. septembra 1947 (3). Uvjerenje da je Danilo Kiš redovan učenik trećeg razreda Više realne gimnazije, Cetinje, 16. XI 1947. Overen prepis istog dokumenta (4-6). Rešenje o odlaganju službe u JNA, Vojni otsjek – Cetinje, br. 329, Cetinje, 7. XII 1954 (7). Izvod iz Matične knjige rođenih, br. 296, izdato u Subotici 16. oktobra 1973 (8). Izvod iz Matične knjige rođenih, br. 296 , izdato u Subotici 20. decembra 1982. Fotokopija francuskog prevoda istog dokumenta (9-10). Potvrda o državljanstvu, br. 01-3/ 182, izdata na Cetinju, 20. decembra 1982 (11-12). Rodni list [na francuskom], Pariz, 30. I 1984 (13). Lekarske potvrde: a) o operaciji u Hirurškom centru Marie-Lanelongue obavljenoj 16. decembra 1986; b) o lečenju u Institutu Curie od decembra 1986. Daktilotekstovi originala na francuskom i overenih prevoda (14-17). Testament, Pariz, 17. septembar 1989. Fotokopija overena u Ambasadi SFRJ - Pariz, 23. 11 1989. Fotokopija rukopisa overena u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, 14. II 1990 (18-25). Konstatacija smrti [na francuskom], Pariz, 15. oktobar 1989 (26-27). Izvod iz Knjige umrlih [na francuskom], br. 1573, Pariz, 16. 10. 1989 (28). Integralna kopija upisa u Matičnu knjigu umrlih [na francuskom], br. 1573, Pariz, 16. oktobar 1989. Fotokopija daktiloteksta, overeno u Parizu, 7. novembra 1989. Daktilotekst prevoda istog dokumenta, Pariz, 18. 11. 1989 (30-32). Dokumentacija o opremi posmrtnih ostataka, polaganju u kovčeg, prenosu tela, Pariz, 16. oktobar 1989. Formulari, daktilokopije i fotokopije dokumenata (33-38). Knjiga žalosti [na francuskom] (39-46). Dokumentacija o prenosu posmrtnih ostataka iz Pariza u Beograd, Pariz, 18. oktobar 1989 (47-50). Potvrda da je na Novom groblju, dana 19. 10. 1989 godine, u Parceli zaslužnih građana, sahranjen Danilo Kiš, Beograd, 15. 11. 1989 (51).Školska dokumenta (1-103): Narodna školska đačka knjižica [na mađarskom], Novi Sad (Újvidék), 18. dec. 1941 (1-11). Narodna školska đačka knjižica [na mađarskom], Kerkabarabaš, 31. jan. 1943 (12-28). Dva primerka prevoda na srpsko-hrvatski Svedočanstva o uspehu postignutom u VI razredu Opšte državne narodne škole u Zalabakši (29-30). Pola lista rukom ispisanog papira, sa pečatom škole, sa objašnjenjem razrednih stepena i brojčane vrednosti opisanih ocena, Zalabakša, 28. sept. 1947 (31). Potvrde o upisu u II (Kerkabarabaš, 12. septembar 1942) i III razred (Kerkabarabaš, 3. septembar 1943) i plaćenoj upisnini (32-33). Kontrolna knjižica [na mađarskom], 1946/47 (34-39). Svjedočanstvo o završenom trećem razredu, Realna gimnazija u Cetinju, školska godina 1947/48 (40-41). Svjedočanstvo o završenom ispitu niže srednje škole, Državna realna gimnazija u Cetinju, 1949 (42-45). Svjedočanstvo o završenom četvrtom razredu, Realna gimnazija u Cetinju, školska godina 1949/50 (46-47). Svjedočanstvo o završenom petom razredu, Viša realna gimnazija u Cetinju, školska godina 1950/51 (48-49). Svjedočanstvo o završenom šestom razredu, Viša realna gimnazija u Cetinju, školska godina 1951/52 (50-51). Svjedočanstvo o završenom sedmom razredu, Viša realna gimnazija u Cetinju, školska godina 1952/53 (52-53). Svjedočanstvo o završenom osmom razredu, Viša realna gimnazija u Cetinju, školska godina 1953/54 (54). Svjedočanstvo o završnom ispitu više srednje škole, Državna realna gimnazija u Cetinju, 1954. Original i overen prepis (55-62). Kontrolna knjižica Državne muzičke škole u Cetinju, školska godina 1949/50 (63-81). Index br. 1954/140, Filozofski fakultet (82-96). Index, Filozofski fakultet (97-102). Diploma Filozofskog fakulteta, br. 40/442, Beograd, 14. oktobra 1958 (103). – Lične i putne isprave (1-122): Lična karta, izdata 16. 8. 1983 (1-5). Carte de séjour temporaire, délivré le 9 mars 1963 (6-8). Carte d'etudiant, Faculté des lettres et sciences humanes de Starsbourg, 1963/64 (9-10). Carte d'admission au benefice des œuvres universitaires, Strasbourg, 1963-1964 (11-12). Carte de séjour temporaire, délivré le 20 mars 1974 (13-15). Carte temporaire de travail, delivrée le 13 avr. 1976 (16-18). Carte de resident, validité: le 12 sept. 1987 - 12 sept. 1997 (19-20). Legitimacija: Savez književnika Jugoslavije (21-25). Legitimacija: Savez prevodilaca Jugoslavije (26-29). Legitimacija rezervnih i penzionisanih oficira (30-38). Članska karta rezervnog vojnog starešine (39-42). Radna knjižica (43-49). Legitimacija za pravo popusta u železničkom saobraćaju [na mađarskom], Budimpešta, 1. januar 1943 (50-52). Putna isprava, izdata 24. avgusta 1959 (53-62). Pasoš, izdat 1. oktobara 1962 (63-80). Pasoš, izdat 2. aprila 1965 (81-94). Pasoš, izdat 27. maja 1966 (95-112). Pasoš, izdat 6. marta 1989 (113-122). – Ugovori sa izdavačima (1-118): "Nolit", prevod stihova iz romana A. Bjelog Petrograd, Beograd, 16. avgust 1960 (1-2). "Rad", prevod knjige Endre Adi, Pesme, Beograd, 11. februar 1964 (3). "Rad", izbor pesama E. Adija, Beograd, 14. oktobar 1964 (4). Jugoslovensko dramsko pozorište: adaptacija Stilskih vežbi R. Kenoa; prevod Kornejevog Sida; prevod drame Ne igraj se ljubavlju, Alfreda de Misea; Beograd, 14. novembar 1964 (5-8). "Nolit", prevod Kornejevog Sida, Beograd, 2. april 1965 (9-10). "Nolit", izbor i prevod stihova za Antologija novije mađarske lirike, Beograd, 1. mart 1966 (11-12). Kamerna scena "Atelje 212": saradničke obaveze za mesec april, Beograd, 26. april 1966 (13). "Savremeno pozorište": prevod drame Felisijena Marsoa Jednog dana ću sresti istinu, Beograd, s. d., 1967 (14-15). Radio-televizija Beograd: isključivo pravo korišćenja TV drame Noć i magla, Beograd, 15. jun 1967 (16-17). Kamerna scena "Atelje 212": drama Elektra, po Euripidu, Beograd, 18. jun 1967 (18). "Forum", Bašta, pepeo, Novi Sad, 20. septembar 1967 (19-20). "Mlado pokolenje", zbirka pripovedaka Rani jadi, Beograd, 17. oktobar 1967 (21-22). "Prosveta", Bašta, pepeo, Beograd, 18. decembar 1968 (23). "Rad", prevod Pesama Pola Verlena, Beograd, 13. januar 1968 (24). "Prosveta", Bašta, pepeo, Beograd, 10. april 1969 (25). Jugoslovensko dramsko pozorište: prevod drame Rat i mir u kafani Snefl Remo Forlanija, Beograd, 29. maj 1969 (26). "Nolit", prevod Pesama Ota Tolnaja, Beograd, 30. septembar 1969 (27-28). "Prosveta", prevod stihova za Antologija ruske poezije, XVIII-XX veka, Beograd, 9. oktobar 1969 (29-31). "Rad", prevod stihova u Sabranim delima Sergeja Jesenjina, Beograd, 10. februar 1970 (32). Televizija Beograd: scenario "Bez naslova", Beograd, 20. januar 1971 (33). "Prosveta", izbor, prevod i predgovor za knjigu Poezija Šarla Bodlera, Beograd, 16. novembar 1976 (34-38). "Mlado pokolenje", izbor i prevod stihova Žaka Prevera, Beograd, 8. april 1971 (39-40). "Forum", Rani jadi, Novi Sad, 6. maj 1971 (41-42). "Liber", izbor, prevod i pogovor za knjigu francuske erotske poezije, Zagreb, 17. decembar 1971 (43-44). "Dunav film", uloga "teroriste" u kratkom filmu IV dimenzija, Beograd, 3. februar 1972 (45). "Prosveta", Peščanik, Beograd, 5. jul 1972 (46-49). "Matica srpska", prevod pesama Šandora Petefija u knjizi Izabrane pesme, Novi Sad, 12. jul 1972 (50). "Matica srpska", predgovor za knjigu Izabrane pesme Šandora Petefija, Novi Sad, 11. septembar 1972 (51-52). "Forum", Peščanik,. Novi Sad, 7. decembar 1972 (53-54). Radio-televizija Novi Sad: radio-drama Pismo sestri iz "Peščanika", Novi Sad [redakcija na mađarskom jeziku] (55). Radio-Beograd: radio-drama Peščanik, Beograd, 9. februar 1973 (56-57). RTV Ljubljana: radio drama Peskovnik, Ljubljana, 1. septembar 1974 (58-59). "Nolit", Rani jadi, Beograd, 26. januar i 3. septembar 1976 (60-63). Sveučilišna naklada "Liber", BIGZ: Grobnica za Borisa Davidoviča, Zagreb/Beograd, 3. april 1976 (64-65). "Rilindja", Peščanik, Priština, 8. april 1976 (66). "Rad", obaveze kao spoljnog člana Zajedničke redakcije Udruženih izdavača, Beograd, 18. jun 1976 (67). "Slovo ljubve", Mansarda, Beograd, 18. januar 1977 (68-69). Sveučilišna naklada "Liber", BIGZ: Grobnica za Borisa Davidoviča, Zagreb/Beograd, 26. januar 1977 (70-71). "Rad", aneks ugovoru, Beograd, 7. mart 1977 (72). BIGZ: Grobnica za Borisa Davidoviča, Beograd, 23. mart 1977 (73-74). "Rad", prevod stihova Sergeja Jesenjina u Celokupnim delima, Beograd, 4. april 1977 (75). "Mladinska knjiga", Grobnica za Borisa Davidoviča, Ljubljana, 20 april 1977 (76-77). "Forum", Grobnica za Borisa Davidoviča, Novi Sad, 7. novembar 1977 (78-79). "Nolit", Čas anatomije, Beograd, 12. januar 1978 (80-81). "Veselin Masleša", izbor, prevod i pogovor Endre Ady, Izbor pjesama, Sarajevo, 27. april 1978 (82-83). "Nolit", prevod stihova S.A. Jesenjina, Beograd, 29. maj 1978 (84-85). BIGZ: Grobnica za Borisa Davidoviča, Beograd, 13. septembar 1978 (86-88). Jugoslovensko dramsko pozorište: prevod dela Ežena Labiša Kasica-prasica, Beograd, 13. decembar 1978 (89). Jugoslovenska autorska agencija: prevod dela Ežena Labiša Kasica-prasica za potrebe Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Beograd, 16. februar 1979 (90). "Adria-film", sinopsis za dugometražni film Marin Držić, Zagreb, 28. februar 1979 (92-93). Punomoćje kojim Danilo Kiš ovlašćuje Autorsku agenciju SR Srbije da sklopi predugovor sa "Jadran-filmom" za izradu scenarija pod radnim naslovom Končarevci, Beograd, 2. jul 1979 (94). "Nolit", prevod stihova S. A. Jesenjina, Beograd, 26. februar 1979 (95-96). BIGZ: Grobnica za Borisa Davidoviča, Beograd, 26. mart 1980 (97-98). "Rad", prevod stihova Sergeja Jesenjina u Celokupnim delima, Beograd, 9. jun 1980 (99-100). Narodno pozorište Zenica: dramatizacija knjige Grobnica za Borisa Davidoviča, Zenica, 17. jul 1980 (101-102). Jugoslovenska autorska agencija i Narodno pozorište Sombor: prevod dela Ežena Labiša Kasica-prasica, Beograd, 5. februar 1981 (103-105). "Nolit", Bašta, pepeo, Beograd, 30. mart 1981 (106-108). NIRO "Književne novine": Grobnica za Borisa Davidoviča, drama u 19 slika sa lažnim epilogom, Beograd, 3. april 1981 (109-110). Radio-televizija Novi Sad: otkup prava za scenario po knjizi Enciklopedija mrtvih, Novi Sad, 10. septembar 1984 (111-114). Radio-televizija Novi Sad (program na mađarskom jeziku): "Priča o majstoru i učeniku", Novi Sad, 5. april 1985 (115-116). "Matica srpska": prevod pesama F. Fehera i I. Domonkoša u knjizi Koren i krila, Novi Sad, 19. jun 1985 (117-118). – Imovinsko-pravna akta (1-36): Ugovor o stipendiji za poslediplomsko usavršavanje, Republički fond za stipendije, Beograd, 1. novembar 1958 (1-2). Rešenja o socijalnom i penzijskom osiguranju Komunalnog zavoda za socijalno osiguranje i Gradske samoupravne interesne zajednice zdravstva u Beogradu od 22. januara 1966. do 3. septembra 1987 (3-28). Rešenje o dodeljivanju stana, Skupština grada Beograda, Beograd, 28. jun 1966 (29). Ugovor o korišćenju stana (30-31). Rešenje o dodeljivanju stana, Gradska samoupravna interesna zajednica kulture Beograda, Beograd, 28. oktobra 1985 (32). Ugovor o korišćenju stana, Beograd, 28. oktobar 1985 (33-36). – Materijali iz društvene delatnosti (1-34): Dosije: Lektorat u Lilu (1979-1983): Molba Republičkom zavodu za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju da se uzme u razmatranje kandidatura za mesto lektora za srpskohrvatski u Francuskoj. Biografija i podaci o kretanju u službi. Pregled rada u struci. Bibliografija (1-6). Materijal Republičkog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju: pisma, ugovori, elementi za izveštaj o radu i stanju nastave srpskohrvatskog na Univerzitetu (7-19). Izveštaj o radu: odgovor na pitanja iz upitnika Republičkog zavoda (20-23). Izveštaji Ambasade Francuske, Ministarstva za spoljne poslove i Univerziteta u Lilu o stupanju Danila Kiša na mesto lektora za srpskohrvatski jezik na Univerzitetu u Lilu [na francuskom] (24-30). Materijal za regulisanje statusa pisca i obaveze plaćanja poreza [na francuskom] (31-34). – Sudska dokumenta: Tužba (1-22): Fotokopija tužbe: tužilac Dragoljub Golubović, punomoćnik advokat Velimir Cvetić. Br. II-K. 1292/78 (1-6). Fotokopije tekstova iz knjige Bora Krivokapića Treba li spaliti Kiša: Krivična tužba (7-10). Pismena izjava Danila Kiša (11). Bliže objašnjenje i proširenje tužbe Velimira Cvetića i Dragoljuba Golubovića (12-22). – Odbrana (1-51): Tekst odbrane od krivične tužbe koju je 18. VIII 1978. Prvom opštinskom sudu u Beogradu podneo advokat Velimir Cvetić kao zastupnik tužioca Dragoljuba Golubovića za krivično delo klevete izvršene putem knjige Čas anatomije. Daktilotekst sa autorovim ispravkama, dodavanjima, precrtavanjima (1-8). Materijal koji služi za potporu stavovima iz odbrane: o polemici kao književnom žanru i o značenju nekih od "inkriminisanih" pojmova (9-19). Tekst odbrane od optužbi advokata Velimira Cvetića iznesenih u "Bližem objašnjenju i proširenju tužbe": daktilotekst sa autorovim ispravkama, umetanjima i skraćenjima (20-25). Tekst odbrane od proširenih optužbi tužitelja Dragoljuba Golubovića: daktilotekst sa autorovim ispravkama, umetanjima (26-30). Pripremni materijal: fotokopija daktiloteksta studije mr Ivice Kramarića, "O dokazivanju i (ne)kažnjavanju krivičnih djela klevete i uvrede u sredstvima javnih informisanja" (31-51). – Žalba i presuda (1-10): Žalba Dragoljuba Golubovića Prvom opštinskom sudu za Okružni sud u Beogradu na Presudu II-K. br. 1292/78, Beograd, 18. septembar 1979 (1-6). Presuda Okružnog suda u Beogradu na tužbu D. Golubovića, 4. juna 1980, kojom se odbija tužiteljeva žalba i potvrđuje pravosnažnost oslobađajuće presude Prvog opštinskog suda od 22. marta 1978 (7-10). – Dokumenta delatnosti: PESME: Zalazak sunca (1). Novo groblje (1-2). Zlatna kiša (1-4). Anatomija mirisa (1-4). Jesen (1). Raštimovani klavir (1-6). Nad Londonom nece biti kiše (1-3). Apolinerovi ljubavni snovi (1-7). Džojsova plavokosa devojka (1-2). Tropske noći (1-2). Pesma (1). Ðubrište (1-19). Ruža Saint-Exupery (1-5). Mrtva priroda s ribom (1-2). Ðubrište (1-8). Leda i labud (1-2). Sonet (1-2). Epitaf ili srpski Helikon (1-2). Glosa Liliae (1-13). Nature morte (1-3). Pesnik revolucije na predsednickom brodu (1-16). Na vest o smrti gospode M.T. (1). ROMANI: Mansarda (1-214). Legenda o spavačima: Verzija 1 (1-110). Verzija 2 (1-20). PRIPOVETKE: Grobnica za Borisa Davidoviča: Jevrejin Baruh i Pastijeri (1-35). Paralelizmi i zaključak (1-15). Enciklopedija mrtvih: Simon Čudotvorac (1-23). Knjiga kraljeva i budala (1-54). Crvene marke s likom Lenjina: Verzija 1 (1-18). Verzija 2 (1-26). Verzija 3 (1-30). Verzija 4 (1-24). Varijante (1-9). Dosije Enciklopedije mrtvih (1-82). Skladište: Apatrid: Verzija 1 (1-17). Verzija 2 (1-8). Varijante (1-24). Jurij Golec: Verzija 1 (1-35). Verzija 2 (1-40). Verzija 3 (1-29). Verzija 4 (1-27). Varijante (1-67). Lauta i ožiljci: Verzija 1 (1-17). Verzija 2 (1-14). Varijante (1-18). Maratonac i sudija (1-9). Pesnik (1-14). Dug (1-20). A i B (1-3). ESEJI I ČLANCI: Skladište: Serenata Miloša Crnjanskog (1-33). La part de Dieu (1-5). Preludij za ludnicu (1-11). Skladište (1-19). Kao i ruski formalizam (1-10). Reč palimpsest (1-3). Pisci-cinkaroši (1-4). Beleške 1978 (1-16). Beleške 1983 (1-18). Homo poeticus: A window is a window is a window (1-2). Stanice (1-3). "Kocka" Ivana Picelja (1-2). Između nade i beznađa (1-6). O zlu i iskustvu (1-11). "Do Flobera, književnost je bila..." (1-3). Avertissement (1-5). Zašto Veličkovićevi trkači nemaju glavu (1-8). Predgovor (1-2). Život, literatura: Život, literatura: Život, literatura (1-24). Verzija (1-30). Varijante i beleške (1-86). Varijacije na srednjoevropske teme: Verzija 1 (1-36). Verzija 2 (1-21). Varijante i beleške (1-69). Flober i Borhes (1-26). Nabokov i nostalgija (1-9). Stilske vežbe Rejmona Kenoa (1-5). O Andrićevoj Gospođici (1-40). O Skenderu Kulenoviću (1-9). O Markizu de Sadu (1-8). Saveti mladom piscu (1-6). Cenzura-autocenzura (1-5). Buridanov magarac (1-6). Andrić doživljava istoriju (1). Bratstvo sanjara (1-6). Un métaphysicien de Tlön: M. C. Escher (1-2). Svet po Kusturici (1-9). Radomir Reljić (1-2). Trois pages (1-5). Po-etika: fotokopija knjige (1-76). MANJI RADOVI: Dragoslav Mihailović: Petrijin venac (1-2). Prolegomena uz priču O majstoru i učeniku (1-4). Za literaturu koja uznemirava (1-2). Goranova nagrada (1-3). Čas anatomije: odlomak (1-17). Coup de grâce (1-3). Šćepanović je originalan pisac (1-7). Skice za polemiku u NIN-u (1-6). Izvod iz knjige rođenih (1-3). Prošle su kao lanjski snegovi (1-4). Rani jadi su skice u bloku (1-3). INTERVJUI: Tražim mesto pod suncem za sumnju / [Lela Zečković] (1-48). Esthétique / [Patrick Amine] (1-28). Sur le roman / [Patrick Amine] (1-8). FILMSKI SCENARIJI: Marin Držić Vidra (1-50). Končarevci (1-81). RAZNO: Brujoni (1-38). Bio-bibliografski podaci (1-28). Beležnica (1-47). SVESKE I ŠKOLSKE KNJIGE: Sveska 1946-47 (1-10). Sveska 1954-58 /1 (1-37). Sveska 1954-58 /2 (1-25). Sveska 1954-58 /3 (1-32). Sveska 1954-58 /4 (1-24). O ruskom simbolizmu (1-8). Spisak naslova (1-2). Srebrno zvono (1-3). Udžbenik nemačkog jezika (1-3). PREVODILAČKI RAD: Poezija: Ruska poezija: Ruska rukovet (1-20). Turgenjev (1-2). Solovjev (1-4). Grigorjev (1-4). Slučevski (1-2). Kuzmin (1-2). Beli (1-7). Gumiljov (1-8). Ahmatova (1). Mandeljštam (1). Olejnikov (1). Brodski (1-64). Ne Berija, ne beri brige (1). Francuska poezija: Kornej (1-4). Boalo (1). Kros (1). Verlen (1-2). Apoliner (1-10). Arto (1-2). Keno (1-4). Aragon (1). Jursenar (1-2). Mađarska poezija: Radnoti (1-2). Petri: Večni ponedeljak 1 (1-63). Večni ponedeljak 2 (1-62). Maji i druge pesme (1-5). Noćna pesma i druge pesme (1-6). Razno: Pir (1-2). Gete (1-3). Neidentifikovani prevodi (1-6). De Vio - prepis [na francuskom] (1). Proza: Švob (1-63). Karinti (1-5). Miler (1-15). Brejtigen (1-4). Sontag (1-8). Konson (1-4). Rosi (1). Drama: Molijer (1-80). De Mise (1-37). Tiseran (1-28). Labiš (1-118). Euripid – Sartr (1-84). Keno (1-82). Forlani (1-113). KNJIŽEVNI PROJEKTI: Didak Pir (1-132). O Jevrejima (1-88). Crna Gora (1-4). SKULPTURE I CRTEŽI: Skulpture (1-3). Crteži iz Bileće (1-3). Crteži iz Strazbura (1-28). Ilustracije za Stilske vežbe (1-13). Crtež iz Lisabona (1). – Nagrade i odlikovanja (1-29): Fotokopija stranice iz Almanaha Saveza književnika Jugoslavije za 1952 godinu sa posvetom Danilu Kišuiji je pismeni zadatak iz oblasti književnosti ocenjen kao najbolji", Cetinje, 20. XII 1952 (1). Diploma za osvojenu III nagradu na likovno-književnom festivalu studenata Srbije i Crne Gore za esej "Dve koncepcije ljubavi", Šabac, 1958 (2). Spomenica Saveza mađarskih pisaca, Budimpešta, 21. novembar 1968 (3). Diploma Festivala jugoslovenske televizije za dramski tekst Noć i magla, Bled, 1968 (4). Reljef s Petefijevim likom, 1972 (5). Goranova nagrada za knjigu godine za zbirku pripovedaka Grobnica za Borisa Davidoviča, Lukovdol, 12. jun 1977 (6-7). Književna nagradaelezare Sisak" za najbolju esejističku knjigu izašlu 1978, za studiju Čas anatomije, Sisak, 8. septembar 1979 (8). Veliki Zlatni orao grada Nice, Međunarodni festival knjige, 8-14. maja 1980 (9-10). Reklamni plakat izdavačke kuće Gallimard povodom dodele Velikog Zlatnog orla grada Nice Danilu Kišu (11). Trinaestonovembarska nagrada Skupštine opštine Cetinje, 13. XI 1984 (12-13). Nagrada "Skender Kulenović", Kozara, septembar 1986 (14-16). Povelja o Sedmojulskoj nagradi, Beograd, 7. VII 1987 (17-18). "Preis des Literaturmagazins 1988", Baden-Baden, 8. jul 1988 (19). "Premio letterario Tevere", Rim, 1. oktobar 1988 (20-21). Nagrada AVNOJ-a, Beograd, 29. XI 1988 (22-23). Orden rada Zlatnog stepena, Budimpešta, 15. maj 1978 (24-25). Orden Viteza umetnosti i književnosti, Pariz, 3. februar 1986 (26-28). Zahvalnica Opštine Cetinje na pomoći pruženoj prilikom katastrofalnih poplava (29). – Porodična dokumenta: Eduard Kiš: Lična dokumenta (1-101): Genealogija porodice Kohn / Kiš [rukopis] (1). Izvod iz Knjige rođenih jevrejske veroispovedne opštine u Zala Leve [na mađarskom], 8. avgust 1902. Neovereni prepis i prevod istog dokumenta. Dva neoverena prevoda istog dokumenta (2-7). Izvod iz knjige Rođenih jevrejske veroispovedne opštine u Zala Leve [rukopis, na mađarskom], 15. decembar 1909 (8-9). Svedočanstva Građanske škole za dečake [na mađarskom] (10-15). Svedočanstva Više trgovačke škole [na mađarskom] (16-19). Svedodžba o ispitu zrelosti Više trgovačke škole [na mađarskom]. Formular sa rukom unesenim podacima i ocenama. Overen prepis iste svedodžbe [na mađarskom]. Overen prepis prevoda iste svedodžbe. Neoveren prepis prevoda (20-30). Svedodžba o osposobljavanju [na mađarskom], Budimpešta, 10. novembar 1911. Formular sa rukom ispisanim podacima o završenom kursu za osposobljavanje železničkih činovnika. Overen prepis prevoda iste svedodžbe (31-33). Dokumenta o napredovanju u službi [na mađarskom] 1908-1910 (35-52). Potvrda da Kiš Ede nije osuđivan [na mađarskom], Kerkabarabaš, 15. avgust 1912 (53). Obveznica [na mađarskom], Budimpešta, 15. april 1915 (54-56). Priznanica [na mađarskom], 28. oktobar 1916 (57-58). Potvrda o prelasku u službu Drž. Železnica Kraljevstva SHS, Subotica, 7. VII 1920 (59). Zakletva kralju na vernost, Subotica, 6. VIII 1920 (60). Potvrda o prelasku u službu Državnih železnica Kr. SHS [na mađarskom], Pečuj, 16. avgust 1920 (61). Akt o unapređenju u službi, Subotica, 29. januar 1922. Neoveren prepis istog dokumenta (62-63). Akt o unapređenju u službi, Subotica, 16. februar 1922. Neoveren prepis istog dokumenta (64-65). Akt o prelasku na dužnost šefa blagajne, Subotica, 4. jul 1923 (66). Rešenje o sticanju državljanstva Kraljevine SHS, Beograd, 24. februar 1925. Overen prepis istog dokumenta (67-68). Akt o unapređenju u službi, Beograd, 27. oktobar 1925. Overen prepis istog dokumenta u Sreskom sudu, Cetinje, 24. I 1948 (69-72). Ukaz kr. Aleksandra I kojim se E. Kiš stavlja u stanje mira, Beograd, 1. jun 1928. Overen i neoveren prepis istog dokumenta (73-74). Dekret o odlasku u mirovinu, Beograd, 7. jun 1928. Overen prepis istog dokumenta, Cetinje, 24. I 1948 (75-76). Rešenje direkcije Drž. železnica, Subotica, 18. jun 1928: daktilotekst overenog prepisa pomenutoga dokumenta, Beograd, 26. III 1948 (77). Rešenje direkcije o visini penzije, Subotica, 22. septembar 1928: daktilotekst overenog prepisa, Cetinje, 24. I 1948 (78-80). Izveštaj direkcije Drž. železnica o visini penzije, Subotica, 16. oktobar 1928 (81-83). Izvod iz Matice venčanih: (Eduard Kiš i Milica Dragićević), Subotica, 20. oktobar 1931 (84-86). Rešenje Sreskog suda u Kovinu kojim se staranje o Eduardu Kišu poverava njegovoj supruzi Milici Kiš, Kovin, 25. mart 1939 (87). Glavna odluka: Siročadski sto grada Novog Sada kao starateljska vlast prvog stepena, prenosi na Milicu Kiš staranje o mužu Eduardu Kišu i deci, Novi Sad, 4. mart 1939 (88). Odgovor na zahtev o penziji [na mađarskom], Budimpešta, 4. novembar 1942 (89-92). Odgovor Mađarske državne železnice (Zadruga za štednju i pomoć) na molbu E. Kiša da mu se dodeli pomoć za lekarski pregled [na mađarskom], Budimpešta, 6. septembar 1943 (93). Odgovor Mađarske državne železnice na molbu Milice Kiš da joj se dostavlja muževljeva penzija [na mađarskom], Budimpešta, 27. novembar 1944 (94). Oglas: Poziv upućen nestalom Eduardu Kisu da se javi Sreskom sudu u Cetinju u roku od dva meseca, Sreski sud u Cetinju, 27. februar 1948 (95). Akt kojim Sreski sud u Cetinju proglašava umrlim Eduarda Kiša, Cetinje, 8. maj 1948 (96). Izvod iz Matične knjige umrlih, Novi Sad, 3. VI 1948 (97). Spomenica za večnu uspomenu na žrtve terora fašističkih okupatora i njihovih slugu, Cetinje, 29. XI 1950 (98). Povelja o svojeručnom sađenju drveta u Izraelu, Jerusalim, 14. IV 1986 (99-100). Fotografija đaka Više trgovačke škole u Zalaegersegu po završetku ispita zrelosti, 1906 (101). Jugoslovenski zemaljski i internacionalni Kondukter (glavni urednik Eduard M. Kiš, p. želj. Inspektor), važi od 1. IV 1938. do 31. III 1939 (1-148). Pisma (1-20): Pismo Eduarda Kiša sestri Olgi, Kerkabarabaš, 5. IV 1942 (1-10). Koncept pisma Eduarda Kiša, Kerkabarabaš (11-14). Zahtev upućenasnom kraljevskom okružnom sudu" da se poništi ranija odluka Eduarda Kiša kojom se on odriče svog dela nasledstva (15-20). – Milica Kiš rođ. Dragićević (1-9): Krštenica br. 175, parohija rogamska, 24. 11. 1931 (1-2). Potvrda [na mađarskom] kojom Srpska pravoslavna parohija pri Hramu Uspenija presv. Bogorodice u Novom Sadu potvrđuje da su supruga Edea Kiša, rođena Dragićević, i njena deca bili vernici pomenute parohije, da su pravoslavne veroispovesti i da su redovno izvršavali svoje verske obaveze, Novi Sad, 4. VIII 1944 (3). Izvod iz Matice venčanih, prepis overen u Sreskom sudu u Cetinju, 24. I 1948 (4). Uverenje o državljanstvu, izdato na Cetinju, 27. marta 1948. Overeni prepis istog dokumenta, Sreski sud u Cetinju, 29. III 1948 (5-6). Izvod iz Matične knjige umrlih, izdato na Cetinju, 19. juna 1951 (7). Zapis na ruskom, verovatno neka vrsta propusnice izdate od sovjetskih vlasti pri povratku porodice iz Mađarske u Jugoslaviju, 1947 (9). – Danica Kiš (1-4): Izvod iz protokola krštenih, prepis overen u Sreskom sudu u Cetinju, 24. I 1948 (1-2). Uvjerenje da je Kis Danica primljena u I razred Škole likovnih umjetnosti – Cetinje, prepis overen u Sreskom sudu u Cetinju, 14. XI 1947 (3-4). – Porodična penzija (1-87): Objava o repatrijaciji, Beograd, 3. IX 1947. Overen prepis istog dokumenta, Sreski sud u Cetinju, 14. XI 1947 (1-2). Uverenje [na mađarskom] da je Kiš (Kon) Eduard, "zbog toga što je bio po narodnosti Jevrej oteran u Nemačku, gde su ga pogubili", Kerkabarabaš, 5. IX 1947. Overen prevod istog dokumenta, Sreski sud u Cetinju, 1. XII 1947 (3-4). Uverenje [na mađarskom] da Kiš "nije bio u oružanoj službi okupatora i njegovih pomagača", Kerkabarabaš, 29. sept. 1947. Daktilokopija overenog prevoda istog dokumenta, Sreski sud u Cetinju, 22. XII 1947 (5-6). Uverenje [na mađarskom] da je Dragićević Milica živela u braku sa svojim suprugom Kiš Eduardom, da se po njegovoj smrti nije preudala i da nije kažnjavana, Kerkabarabaš, 29. sept. 1947. Daktilokopija overenog prevoda istog dokumenta, Sreski sud u Cetinju, 22. XII 1947 (7-8). Uvjerenje o glasačkom pravu Kis J. Milice, Cetinje, 20. X 1947 (9). Uvjerenje da Dragićević E. Kis Milica ne poseduje imanje i ne plaća porez, Cetinje, 20. X 1947 (10-11). Riješenje Komisije za dodeljivanje pomoći, Cetinje, 6. XII 1947 (12). Molba Gradskom narodnom odboru - Komisiji za dodeljivanje pomoći, Cetinje, 12. decembar 1947 (13). Potvrda Odseka unutrašnjih poslova da nije ovlašćen da izda uverenje Milici ud. Kiš o političkoj ispravnosti, Cetinje, 3. II 1948. Daktilotekst overenog prepisa istog dokumenta, Sreski sud u Cetinju, 4. II 1948 (14-15). Formular Državne železnice FNRJ sa opisom dokumenata koje treba dostaviti uz molbu za dodelu porodične penzije (16). Molba Glavnoj direkciji eksploatacije železnica, Cetinje, 4. II 1948 (17). Uverenje o tome da je Eduard Kiš bio stalan stanovnik Novog Sada od juna 1936. do februara 1942, Novi Sad, 3. mart 1948. Overen prepis istog dokumenta, Sreski sud u Cetinju, 25. III 1948 (19-20). Uverenje o političkoj ispravnosti Eduarda Kiša, Novi Sad, 3. mart 1948. Formular sa unesenim daktilotekstom. Overen prepis istog dokumenta. Sreski sud u Cetinju, 25. III 1948 (21-22). Uverenje o tome da je Milica Kiš, rođ. Dragićević, bila stalan stanovnik Novog Sada od juna 1936. do februara 1942, Novi Sad, 3. mart 1948. Overen prepis istog dokumenta. Sreski sud u Cetinju, 25. III 1947 (23-24). Uverenje o političkoj ispravnosti Milice Kiš, rođ. Dragićević, Novi Sad, 3. mart 1948. Overen prepis istog dokumenta, Sreski sud u Cetinju, 25. III 1948 (25-26). Zvanična svedodžba da je Kiš Milica, rođ. Dragićević, živela u zajedničkom kućanstvu sa svojim mužem Eduardom sve do njegove smrti 1942. i posle njegove smrti nije se preudala, Novi Sad, 17. mart 1948 (27). Uverenje Državne investicione banke da je Kiš Eduard ulagao u Činovnički penzioni fonda od 1. aprila 1931. do kraja marta 1941, Beograd, 2. april 1948 (28). Uvjerenje da Kis Milica nije nigde zaposlena, Cetinje, 9. IV 1948 (29). Molba Glavnoj direkciji eksploatacije železnice, Cetinje, 16. april 1948 (30). Rešenje o dodeljivanju pomoći, Cetinje, 17. IV 1948 (31). Rešenje kojim Milica udova Eduarda Kiša i deca Danilo i Danica stiču pravo na porodičnu penziju koja treba da im se izdaje iz kase Saveznog ministarstva rada počev od 1. januara 1946, Beograd, 14. VI 1948. Daktilotekst overenog prepisa (32-35). Molba Ministarstvu rada, Cetinje, 4. decembar 1948 (36-37). Rešenje od 7. aprila 1949, Zalaegerseg i Odluka od 23. novembra 1950, Letenje, po ostavinskoj raspravi maloletne Eržebet Gros, kojima se Danici i Danilu Kiš ne priznaju njihova potraživanja (38-40). Rješenje o prevođenju porodične penzije na Danicu i Danila Kiša, posle smrti njihove majke Milice Kiš, Cetinje, 26. VI 1951 (41). Rješenje kojim se porodična penzija prenosi na Danila Kiša, kao jedinog uživaoca, pošto je Danica Kiš postavljena u službu, Cetinje, 27. XII 1951 (42). Žalba na rešenje od 27. XII 1951, kojim se odbija molba da se isplati zaostatak porodične penzije, Cetinje, 19. januar 1952 (43-44). Tužba Okružnom sudu Cetinje za isplatu zaostalih penzijskih prinadležnosti, Cetinje, 5. maj 1952 (45-47). Presuda Okružnog suda kojom se odbija tužbeni zahtev Danila Kiša za isplatu zaostalih penzijskih prinadležnosti, Cetinje, 22. maj 1952 (48-51). Žalba na presudu Okružnog suda na Cetinju, 16. jun 1952 (52-55). Odgovor na žalbu, kojim se Vrhovnom sudu NRCG predlaže da odbije zahtev tužioca Kis Danila na presudu Okružnog suda na Cetinju, 21. VI 1952 (56-57). Rješenje Vrhovnog suda NRCG kojim se obustavlja postupak po tužbi Kis Danila, a predmet se ustupa Zavodu za socijalno osiguranje radi donošenja rešenja, Titograd, 6. avgust 1952 (58). Rješenje Zavoda za socijalno osiguranje NRCG kojim se odbija zahtev Kis Danila da mu se isplati zaostala porodična penzija, Cetinje, 29.maj 1953 (59-60). Prigovor Danila Kiša na odluku, Cetinje, 16. juna 1953 (61-63). Žalba Danila Kiša Vrhovnom sudu NRCG, Cetinje, 4. februar 1954 (64-65). Presuda Vrhovnog suda NRCG kojom se odbija tužba Danila Kisa protiv Zavoda za socijalno osiguranje, Titograd, 26. mart 1955 (66-67). Žalba Kis Danila Vrhovnom sudu FNRJ na odluku Vrhovnog suda NRCG, Cetinje, 1. avgust 1955. Nepotpisana daktilokopija. Poštanska potvrda o slanju pisma priložena uz žalbu (68-70). Presuda Saveznog vrhovnog suda kojom se odbija žalba Danila Kiša na odluku Vrhovnog suda NRCG, Beograd, 9. decembar 1955 (71-72). Rješenja Zavoda za socijalno osiguranje NRCG kojim se Kis Danilu priznaje pravo na dečji dodatak, Cetinje, 11. I 1953. i 11. II 1956 (73-75). Rešenje Sreskog zavoda za socijalno osiguranje kojim se Kis Danilu priznaje pravo na dodatak na penziju, Cetinje, 5. V 1956 (76). Riješenje Sreskog zavoda za socijalno osiguranje o visini porodične penzije Danila Kiša, Cetinje, 7. II 1958 (77-78). Skice žalbi i zahteva za dodelu zaostatka porodične penzije (79-87).Fotografije: Porodične fotografije (1-28). Fotografije 1941-1954 (1-13). Fotografije 1955-1961 (1-43). Fotografije 1962-1979 (1-141). Fotografije 1980-1989 (1-60). – Lični predmeti (1-17): Kutija cigareta "Symphonia" (1-2). Peščanik (3). Singerica (4-5). Menora (6). Sifon (7). Pernica (8). Mlin sa Davidovom zvezdom (9). Samovar (10). Pisaća mašina "Olympia Monica" (11). Radni sto (12-14). Lična biblioteka (15-17). – BIOGRAFIJA: Izvod iz knjige rođenih (kratka autobiografija). Podmuklo dejstvo biografije / [Aleksandar Lazić, Predrag Janičić]. – BIBLIOGRAFIJA. – KOLEKCIJA: Kolekcija umetničkih slika i crteža (1-34). Lična biblioteka: Antologije. Opusi. Poezija. Drama. Proza. Nauka o književnosti. Teorija prevođenja. Religijski spisi. Filozofski spisi. Psihologija. Ideologija, politika. Istorija i kultura. Tematske grupe. Likovna umetnost. Enciklopedije, rečnici i leksikoni. – AUDIO ZAPISI: Danilo Kiš peva. Izvod iz knjige rođenih (kratka autobiografija). Dževdet Tuzlić: Razgovor sa Danilom Kišom. Radmila Gligić: Razgovor sa Danilom Kišom. Charles Julier: Razgovor sa Danilom Kišom. – VIDEO ZAPISI: Dodeljivanje Andrićeve nagrade. Dževad Sabljaković: Intervju sa Danilom Kišom. Boro Krivokapić: Intervju sa Danilom Kišom. Obilazak biblioteke u Jerusalimu. – O DISKU.

 

 

 

www.danilokis.org