www.danilokis.org

 

BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

 

[Sabrana dela:] MansardaPsalam 44Rani jadiBašta, pepeoPeščanikNoć i maglaGrobnica za Borisa DavidovičaČas anatomijeHomo poeticusEnciklopedija mrtvihPesme, ElektraVARIASkladišteŽivot, literaturaGorki talog iskustva

 

[neuvršteno: prevodi, prepevi, prepiska i drugo]

 

 

 

Црвени бик. – Сусрети. I: 7-8 (1953) 465-466.

Јуда. – Омладински покрет. XII: 17 (1. новембар 1953) 6-7.

Јуда: одломак. – Сусрети. II: 10 (фебруар 1954) 696-701.

Коса. – Наша жена. XII: 6 (1955) 10, 13.

Модел. – Сусрети. III: 8-9 (август-септембар 1955) 600-601.

Мит о Зорбасу: [Никос Казанцакис: Доживљаји Алексиса Зорбаса, Загреб, 1955]. – Сусрети. IV: 7-8 (јул-август 1956) 540-543.

Мит о Прометеју. – Сусрети. V: 3 (мај 1957) 171-183.

Зрела есејистика: [Павле Зорић: Чланци]. – Сусрети. V: 3 (мај 1957) 231-235.

Petefi i revolucija. – Видици. V: 28-29 (мај-јуни 1957) [4].

Kosmosofiska ekskurzija. – Видици. V: 30-31 (октобар-новембар 1957) [6].

Блажо Шћепановић: Лобања у трави. – Стварање. XVII: 11 (1957) 869-870.

Драган Колунџија: Затвореник у ружи. – Стварање. XVII: 11 (1957) 870.

Похвала спаљивању. – Сусрети. V: 11 (1957) 928-930.

Putovati znači živeti. – Видици. VI: 33-34 (јануар-фебруар 1958) [5].

Galicija. – Kadima. II: 5 (februar 1958) 4-5.

Riđokosa. – Kadima. II: 6 (juli 1958) 9-10.

Slikarski svet Mila Milunovića. – Mladost. III: 107 (29. oktobar 1958) 7.

Novi roman Irvina Šoa: [Irvin Šo: Lusi Kraun]. – Književne novine. IX: 79 (7. novembar 1958) 79: dodatak 1.

Herman Broh: Mesečari i Vergilijeva smrt. – Književne novine. IX: 80 (21. novembar 1958) 9.

Материјализација идеје и идеализација материје. – Подриње. 11 (1958) 25-28.

Džems Farel: Stads Lanigan. – Književne novine. IX: 81 (5. decembar 1958) 4.

Živko Jeličić: Marin Držić. – Književne novine. IV: 81 (5. decembar 1958) 4.

O inspiraciji. – Видици. VI: 39 (децембар 1958) [1-2].

Антонио Фогацаро: Песникова тајна. – Књижевне новине. X: 84 (16. јануар 1959) 4.

Јанез Менарт: Мозаик. – Књижевне новине. X: 85 (30. јануар 1959) 6.

Verlen ili o muzici. – Izraz. III: V: 1 (1959) 39-58.

Једна шетња господина Мака. – Видици. VII: 40-41 (јануар-фебруар 1959) [12].

Zločin i kazna. – Mladost. IV: 124 (25. februar 1959) 7: ill. (Priča "Mladosti")

Juda: (odlomak). – Kadima. III: 7-8 (februar 1959) 5-7.

O iracionalnom. – Delo. V: V: 2 (1959) 485-497.

Нови роман Виљема Фокнера: [В. Фокнер: "Крик и бијес"]. – Стварање. XIV: 4 (1959) 365-366.

Једна окрњена историја француске књижевности: ["Огледи из историје француске књижевности", Москва 1958]. – Стварање. XIV: 4 (1959) 366-368.

Андре Жид: Плодови и Нови плодови. – Стварање. XIV: 4 (1959) 368.

Mir u vrednostima: [Miodrag Pavlović: Rokovi poezije]. – Delo. V: 5 (1959) 732-735.

Gospodin Mak se zabavlja. – Видици. VII: 44-45 (мај-јуни 1959) [5].

Paradoksi Ivana Fochta: marginalije uz knjigu Istina i biće umjetnosti. – Видици. VII: 44-45 (мај-јуни 1959).

У потрази за фантомом: (поводом Содоме и Гоморе). – Књижевност. XIV: XXVIII: VI (1959) 562-564.

Ерих Кош: Il Tifo. – Сусрети. IV (јун-јул 1959) 124.

Sudbina romana. – Delo. V: VI: 1: 6-7 (1959) 831-836.

Петефи, судбина и лирика. – Сусрети. VII: 10 (октобар 1959) 777-788.

Андре Малро: Алтенбуршки ораси. – Сусрети. VII: 10 (октобар 1959) 814-815.

Вилијем Фокнер: Град. – Књижевне новине. X: 105 (6. новембар 1959) 4.

Славко Батушић: Пејсажи и ведуте. – Књижевне новине. X: 107 (4. децембар 1959).

Uvodna beleška o eseju. – Student. XXIII: 31 (15. decembar 1959).

Nojev kovčeg: (Iz beležnice g. Maka). – Видици. VII: 48 (децембар 1959) [11].

Marcel Marceau: (Iz "Izleta u Pariz"). – Видици. VIII: 49-50 (јануар-фебруар 1960) [7].

Ново о Јесењину: (о необјављеним документима из Јесењиновог архива). – Политика. LVII: 16697 (7. фебруар 1960) Култура-уметност. IV: 148.

Odbrana poezije: [Herbert Rid: O prirodi poezije i prirodi kritike, Nolit 1959]. – Delo. VI: VII: 1: 2 (1960) 197-206.

Та грешна, поводљива публика: поводом приказивања филма "Човекова судбина". – Политика. LVII: 16721 (6. март 1960) Култура-уметност. IV: 152 (6. март 1960) 3: ill.

Trijumf smeha. – Izraz. IV: VII: 3 (mart 1960) 245-253.

Pokušaj "inteligenzromana": [Ciril Kosmač: Prolećni dan, SKZ 1959]. – Delo. VI: VII: 1: 3 (1960) 357-360.

Večnost prolaznosti: [Dušan Matić, Buđenje materije, Matica srpska, 1959]. – Видици. VIII: 51-52 (март-април 1960) [15].

Ritam rotacije. – Student. XXIV: 1319 (19. april 1960).

Дечје – као маска: нова књига стихова Милована Данојлића. – НИН. X: 487 (8. мај 1960) 9.

Dečje – kao maska: nova knjiga stihova Milovana Danojlića. – Mladost. V: 189 (25. maj 1960).

Наге и одевене Венере. – Политика. LVII: 16793 (29. мај 1960) 17: Култура-уметност. IV: 164.

Јабуке, Њутн, поезија. – Сусрети. VIII: 5 (1960) 412-425.

Sunce jedne sezone: [Aleksandar Ristović: Sunce jedne sezone, Nolit, 1959]. – Vidici. VIII: 53-54 (maj-juni 1960).

Cipele. – Delo. VI: VII: 1: 6 (1960) 714-717.

Судбина књиге. – Политика. LVII: 16823 (3. јул 1960) Култура-уметност. IV: 169.

Шекспир и кобасице: (ауторски хонорари на дневном реду). – Политика. LVII: 16829 (10. јул 1960) 15: Култура-уметност. IV: 170.

Посмртно слово боемији. – Политика. LVII: 16847 (31. јул 1960) 17: Култура-уметност. IV: 179.

Стваралачка пустоловина. – Политика. LVII: 16883 (11. септембар 1960) 17: Култура-уметност. IV: 179.

Генерали и песници. – Политика. LVII: 16931 (16. новембар 1960): Култура-уметност. IV: 187.

Izlet u Pariz. – Delo. VI: VII: 2: 10 (1960) 1180-1188; 11 (1960) 1283-1288; 12 (1960) 1437-1444.

Ноћ и магла и Хирошимо, љубави моја: (Дискусиона трибина Југословенске кинотеке). – Студент. XXIV: 3220 (децембар 1960).

Робот. – Побједа. XVIII: 2 (8. јануар 1961) 9.

U početku beše ćutanje. – Видици. IX: 59 (март 1961) [1-2].

O nekim odlikama ruskog i francuskog simbolizma. – Delo. VII: VII: 7 (1961) 811-827.

Lov na pticu ili o prevođenju poezije. – Danas. II: 28 (6. jun 1962) 14.

Bestiarius: (Leptiri. – Gliste. – Jelen i košuta). – Književne novine. XIV: 179 (7. IX 1962) 7.

Глистe. – Глас омладине. X: 18 (20. септембар 1962): Подлистак за пионире. I: 7.

Дечак с птицом на рамену. – Београдска недеља. II: 53 (23. IX 1962) 8. (Прича "Београдске недеље")

Пол Верлен. – Багдала. VI: IX: 66 (1964) 5-6.

Endre Adi. // PESME / Endre Adi. Izbor, prevod i pogovor Danilo Kiš. – Beograd: Rad, 1964. – pp. 103-107. (Biblioteka Reč i misao, knj. 114)

Književna generacija – šta je to?: razgovor s mladim esejistom, romansijerom i prevodiocem Danilom Kišom / [razgovor vodio Milan Vlajčić]. – Mladost. (3. mart 1965) ill.

Рађа се нова генерација писаца које нико не фаворизује, који немају таборе али – ни критичаре / [разговор водио] Жика Лазић. – Политика. (15. август 1965) 20: ill.

Корнејево позориште. // СИД: трагикомедија / Пјер Корнеј. Превео с француског и поговор написао Данило Киш. – Београд: Нолит, 1965. – стр. 109-118. (Мала књига, 84)

Najdiskutovanija pesma mađarske literature: ["Na grobu Attile Józsefa"]. – Forum. V: 3-4 (1966) 392-395.

Лов на птицу или о превођењу поезије. // ZBORNIK RADOVA O PREVOĐENJU. – Beograd: Savez književnih prevodilaca Jugoslavije, 1966. – str. 6-11.

Novija mađarska lirika: (Predgovor za "Noviju mađarsku liriku" koju izdaje Nolit). – Delo. XIII: XIII: 5 (1967) 613-623.

Kraj leta. – Telegram. VIII: 371 (9. VI 1967) 10.

Američka priča. – Jevrejski almanah. (1965-1967) 281-284.

Шарл Бодлер или поезија као перманентна револуција. – Књижевне новине. XX: 331 (6. јули 1968) 5.

[Предговор]. – [у:] ПОЕЗИЈА: Fleurs du mal. Spleen de Paris / Шарл Бодлер. Избор и предговор Данило Киш. Превели Милован Данојлић, Данило Киш, Иван В. Лалић, Коља Мићевић, Борислав Радовић. – [Двојезично изд.] – Београд: Просвета, 1968. – стр. 5-13. (Библиотека Просвета, 179)

― Idem. [2. изд.]: 1976.

Verlen. [u:] PESME / Pol Verlen. Izbor, prevod i pogovor Danilo Kiš. – Beograd: Rad, 1969. – str. 79-81. (Biblioteka Reč i misao. Kolo X, knj. 242)

Смрт Леонида Шејке. – Политика. LXVII: 20547 (17. децембар 1970) 12.

[Predgovor].[u:] NOVIJA MAĐARSKA LIRIKA / priredili Ivan Ivanji i Danilo Kiš. Preveli Ivan Ivanji, Danilo Kiš i Ivan V. Lalić. – Beograd: Nolit, 1970. – str. 5-15. (Biblioteka Orfej, 42)

Поводом Селина: отворено писмо главном и одговорном уреднику. – Овдје. III: 23 (април 1971) 22.

Антисемитизам је поглед на свет: (полемика). – Овдје. III: 25 (јун 1971).

Pismo Danila Kiša: ("Vidici"). – Student. XXXV: 21-22 (30. 11 – 7. 12. 1971) 3.

PO-ETIKA. – Beograd: Nolit, 1972. – 138 str. (Biblioteka Delo)

            [Iz sadržaja:] Prolog. – Jabuke, Njutn, Poezija. Odbrana poezije. Šarl Bodler. O prevođenju poezije. Verlen. O simbolizmu.

O francuskoj erotskoj poeziji. [u:] BORDEL MUZA: antologija francuske erotske poezije / odabrao i prepevao Danilo Kiš. Ilustracije Aubrey Beardsley. – Zagreb: Liber, 1972. – str. 9-13. (Liber. Izdanja van serije)

За полифонију наших гласова: (слово одржано поводом додељивања НИН-ове награде, 2. марта 1973). – Књижевне новине. XXV: 435 (16. март 1973) 10.

[Предговор]. – [у:] ПЕСМЕ / Шандор Петефи. Избор Младен Лесковац. Превели Јован Јовановић Змај, Данило Киш, Иван В. Лалић и Вељко Петровић.– Београд: Нолит; Нови Сад: Матица српска, 1973. – стр. 11-27. (Посебна издања)

O mađarskoj lirici. – Delo. XXI: XXI: 5-6 (1975) 920-923.

За литературу која узнемирава! – Књижевна реч. (10. март 1977) 7. (Поводом приче "Голимјесто" Ђура Дамјановића)

Против духа евроцентризма. – Политика. LXXV: 23259 (8. јул 1978). – Култура-уметност. XIX: 1191.

Endre Adi. // NA ČELU MRTVIH / Endre Adi. Izabrao, preveo s mađarskog i pogovor napisao Danilo Kiš. Predgovor Ferenc Juhas. – Sarajevo: Veselin Masleša, 1978. – pp. 177-183. (Biblioteka Svjetski pjesnici)

Виђења и путовања Моме Димића. // ПЕСНИК И ЗЕМЉОТРЕС / Мома Димић. – Ниш: Градина, 1978. – pp. 354-356.

O prevođenju poezije. – Rukovet. XXV: XLIX: 3-4 (1979) 188-193.

O francuskoj erotskoj poeziji. // BORDEL MUZA: antologija francuske erotske poezije / odabrao i prepevao Danilo Kiš. Ilustracije Obri Berdsli. – Beograd: Prosveta, 1985. – pp. 11-17.

― Idem. [2. izd.]: 2001.

 

Америчка прича. – Књижевност. XLV: LXXXIX: 2-3 (1990) 193-196.

Kiš u dijaspori / priredio Željko Simić. – Vidici. 38: 4-5 /266-267 (1990).

[Iz sadržaja:] Kiš u "Vidicima": Putovati znači živeti (14-16). O inspiraciji (17-22). Jedna šetnja gospodina Maka (25-28). Gospodin Mak se zabavlja (29-31). Marcel Marceau (36-37). Petefi i revolucija (38-43). – Kiš u "Politici": Novo o Jesenjinu (44-46). Ta grešna, povodljiva publika (47-48). Nage i odevene Venere (49-50). Sudbina knjige (51-53). Šekspir i kobasice (54-56). Posmrtno slovo boemiji (57-59). Stvaralačka pustolovina (60-62). Generali i pesnici (63-65). – Meditacije i polemike: Kosmosofijska ekskurzija (117-120). Paradoksi Ivana Fochta (120-123).

Путовати значи живети.  О инспирацији. – НИН. (12. октобар 1990) 54-57: ill. (Литерарни подлистак Данило Киш: поводом годишњице смрти – из тематског блока "Киш у дијаспори").

Сунце једне сезоне. – Књижевност. 49: 100: 7-9 (1994) 715-719.

Trijumf smeha. – Reč. I: 4 (decembar 1994) 72-75. (Prevejani u potrazi za ovejanim: 500 godina od Rableovog rođenja / priredio Radovan Mirković)

Генерали и песници. – Политика. (21. октобар 1995).

VARIA. Priredila Mirjana Miočinović. – Sabrana dela Danila Kiša [knj. 12]. Objavljeno o 60. godišnjici piščevog rođenja. – Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1995. – 592 str. – ISBN 86-13-00817-8 Description: 86-13-00817-8

[Sadržaj:] I. Pohvala spaljivanju. Kosmosofijska ekskurzija. Putovati znači živeti. O inspiraciji. Jedna šetnja g. Maka. Gospodin Mak se zabavlja. Nojev kovčeg (Iz beležnice g. Maka). Ritam rotacije. – II. Novo o Jesenjinu. Ta grešna, povodljiva publika. Nage i odevene Venere. Sudbina knjige. Šekspir i kobasice. Posmrtno slovo boemiji. Stvaralačka pustolovina. Generali i pesnici. Noć i magla i Hirošimo, ljubavi moja. U početku beše ćutanje. – III. Mit o Prometeju. Petefi i revolucija. Trijumf smeha. Verlen ili o muzici. O iracionalnom. Sudbina romana. Jabuke, Njutn, poezija. Odbrana poezije. O simbolizmu. O prevođenju poezije. Kornej i kogito. Najdiskutovanija pesma mađarske poezije. Novija mađarska lirika. Šarl Bodler. O francuskoj erotskoj poeziji. – IV. Blažo Šćepanović: Lobanja u travi. Dragan Kolundžija: Zatvorenik u ruži. Zrela esejistika. Novi roman Irvina Šoa. Herman Broh: Mesečari i Vergilijeva smrt. Džems Farel: Stads Lanigan. Živko Jeličić: Marin Držić. Antonio Fogacaro: Pesnikova tajna. Janez Menart: Mozaik. Novi roman Vilijema Foknera. Jedna okrnjena istorija francuske književnosti. Andre Žid: Plodovi i Novi plodovi. Paradoksi Ivana Fochta. Mir u vrednostima. U potrazi za fantomom. Erih Koš: Il tifo. Andre Malro: Altenburški orasi. Vilijem Fokner: Grad. Slavko Batušić: Pejsaži i vedute. Večnost prolaznosti. Pokušaj "inteligenzromana". Dečje – kao maska. Sunce jedne sezone. – V. Juda. Kosa. Model. Zločin i kazna. Cipele. Robot. Dečak s pticom na ramenu. Bestiarium. Američka priča. – VI. Književna generacija – šta je to? / [Milan Vlajčić]. Rađa se nova generacija pisaca... / [Žika Lazić]. Smrt Leonida Šejke. Povodom Selina. Antisemitizam je pogled na svet. Pismo Studentu. Za polifoniju naših glasova. Za literaturu koja uznemirava. Protiv duha evrocentrizma. – VII. Izlet u Pariz. – Bibliografija. – Pogovor / M. M. – Indeks imena.

Селин код нас: Поводом Селина (Овдје, март 1971). – Градац. 23: 118-119 (1996) 180-183. (Селин / приредили Милојко Кнежевић и Бранко Кукић)

ЕСЕЈИ: аутопоетике. Приредио Јован Зивлак. – Нови Сад: Светови, 2000. – 190 стр. (Библиотека Светови). – ISBN 86-7047-340-6

[Из садржаја:] Похвала спаљивању. Путовати значи живети. Једна шетња господина Мака. Господин Мак се забавља. Мит о Прометеју. О ирационалном. Шарл Бодлер.

Ta grešna, povodljiva publika. – Nage i odevene Venere. – "Noć i magla" i "Hirošimo, ljubavi moja". // BEOGRADSKI FILMSKI KRITIČARSKI KRUG I (1896-1960) / [priredio] Ranko Munitić. – Niš: Niški kulturni centar; Beograd: Art Press, 2002. – pp. 326-330; 342-344.

NAJLEPŠI ESEJI DANILA KIŠA. Izbor i predgovor Ivana Milivojević. – Beograd: Prosveta, 2003. – 278 str. – ISBN 86-07-01473-0

[Iz sadržaja:] U potrazi za fantomom. – [I] Mit o Prometeju. Trijumf smeha. Jedna šetnja gospodina Maka. Gospodin Mak se zabavlja. Nojev kovčeg. - Šarl Bodler. – [II] Pohvala spaljivanju. O inspiraciji. – [III] Stvaralačka pustolovina. O simbolizmu. – Bibliografija.

Виђења и путовања Моме Димића. // ОДЛАЗАК У НЕМЕНИКУЋЕ: изабрани путописи / Мома Димић. – Младеновац: Библиотека "Деспот Стефан Лазаревић", 2003. – pp. 5-6.

Поводом Селина. Антисемитизам је поглед на свет. Писмо "Студенту". –  За литературу која узнемирава. // ИЗ ПРЕПИСКЕ. Приредила Мирјана Миочиновић. – Вршац: Књижевна општина Вршац, 2005. – 113 стр. (Библиотека Несаница; 54). – ISBN 86-7497-096-6

VARIA. Priredila Mirjana Miočinović. – Beograd: Prosveta, 2007. – 584 str. (Sabrana dela Danila Kiša; knj. 12). – ISBN 978-86-07-01724-9

Пол Верлен. – Багдала. 51: 480 (2009) 132-136. – ISSN 0005-3880

За литературу која узнемирава: [полемички текст Данила Киша објављен у "Књижевној речи" 10. марта 1977, поводом забране "Антологије босанскохерцеговачке приповјетке" Ненада Радановића због приче Ђуре Дамјановића]. – Књижевник. VI: 23-24 (2009) 43-44. – ISSN 1512-9403 (Други о Ђури Дамјановићу)

Slikarski svet Mila Milunovića. – Ars. XIX: 4-5 (2009): ill. – ISSN 0352-6739

VARIA. Priredila Mirjana Miočinović. – Podgorica: Narodna knjiga, 2010. – 557 str. (Sabrana djela Danila Kiša; knj. 12). – ISBN 978-9940-25-027-0

[Sadržaj:] I. Pohvala spaljivanju. Kosmosofijska ekskurzija. Putovati znači živeti. O inspiraciji. Jedna šetnja gospodina Maka. Gospodin Mak se zabavlja. Nojev kovčeg (Iz beležnice g. Maka). Ritam rotacije. – II. Slikarski svet Mila Milunovića. Novo o Jesenjinu. Ta grešna, povodljiva publika. Nage i odevene Venere. Sudbina knjige. Šekspir i kobasice. Posmrtno slovo boemiji. Stvaralačka pustolovina. Generali i pesnici. Noć i magla i Hirošimo, ljubavi moja. U početku beše ćutanje. – III. Mit o Prometeju. Petefi i revolucija. Trijumf smeha. Verlen ili o muzici. O iracionalnom. Sudbina romana. Jabuke, Njutn, poezija. Odbrana poezije. O simbolizmu. O prevođenju poezije. Kornej i cogito. Najdiskutovanija pesma mađarske poezije. Novija mađarska lirika. Šarl Bodler. O francuskoj erotskoj poeziji. – IV. Mit o Zorbasu. Blažo Šćepanović: Lobanja u travi. Dragan Kolundžija: Zatvorenik u ruži. Zrela esejistika. Novi roman Irvina Šoa. Herman Broh: Mesečari i Vergilijeva smrt. Džems Farel: Stads Lanigan. Živko Jeličić: Marin Držić. Antonio Fogacaro: Pesnikova tajna. Janez Menart: Mozaik. Novi roman Vilijema Foknera. Jedna okrnjena istorija francuske književnosti. Andre Žid: Plodovi i Novi plodovi. Paradoksi Ivana Fochta. Mir u vrednostima. U potrazi za fantomom. Erih Koš: Il tifo. Andre Malro: Altenburški orasi. Vilijem Fokner: Grad. Slavko Batušić: Pejzaži i vedute. Večnost prolaznosti. Pokušaj "inteligenzromana". Dečje – kao maska. Sunce jedne sezone. Viđenje i putovanje Mome Dimića. – V. Crveni bik. Juda. Kosa. Model. Galicija. Zločin i kazna. Cipele. Robot. Bestiarium. Dečak s pticom na ramenu. Kraj leta. Američka priča. – VI. Književna generacija – šta je to? / [Milan Vlajčić]. Rađa se nova generacija pisaca / [Žika Lazić]. Smrt Leonida Šejke. Povodom Selina. Antisemitizam je pogled na svet. Pismo Studentu. Za polifoniju naših glasova. Za literaturu koja uznemirava. Protiv duha evrocentrizma. – VII. Izlet u Pariz. – Bibliografija. – Pogovor / M. M. – Indeks.

POSLEDNJE PRIBEŽIŠTE ZDRAVOG RAZUMA: izabrani eseji. Izbor i pogovor Gojko Božović. – Beograd: Arhipelag, 2012. – 265 str. (Izabrani poetički spisi Danila Kiša). – ISBN 978-86-523-0042-6

[Iz sadržaja:] IV. (-) Protiv duha evrocentrizma. - V. Trijumf smeha. (-) Šarl Bodler. O simbolizmu. (-)

 

 

 

----------------------------------------------------

 

albanski, baskijski, bugarski, češki, danski, engleski, finski, francuski, galicijski, grčki, hebrejski, islandski, italijanski, japanski, katalonski, kineski, korejski, mađarski, makedonski, malajalam, nemački, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, slovački, slovenački, španski, švedski, tajski, turski, ukrajinski

 

 

www.danilokis.org