www.danilokis.org

 

BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

 

[Sabrana dela:] MansardaPsalam 44Rani jadiBašta, pepeoPeščanikNOĆ I MAGLAGrobnica za Borisa DavidovičaČas anatomijeHomo poeticusEnciklopedija mrtvihPesme, ElektraVariaSkladišteŽivot, literaturaGorki talog iskustva

 

[neuvršteno: prevodi, prepevi, prepiska i drugo]

 

 

 

Noć i magla: igra u jednom činu. – Pozorišni život. 31-32 (1968) 44-52.

Noć i magla. // ANTOLOGIJA TV DRAME (2). – Beograd: RTV Beograd, 1969. – pp. 155-188.

GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA: drama u devetnaest slika sa lažnim epilogom. Ilustracije Kosta Bunuševac. – Beograd: NIRO "Književne novine", 1981. – 133 str.: ill.

 

NOĆ I MAGLA. – Djela Danila Kiša [knj. 6]. – Zagreb: Globus; Beograd: Prosveta, 1983. – 229 str. (Biblioteka Svjetski pisci)

[Sadržaj:] Predgovor. – I. Noć i magla. Papagaj. Drveni sanduk Tomasa Vulfa. – II. Mehanički lavovi (Grobnica za Borisa Davidoviča). – Napomena.

Ноћ и магла. // РАДИО И ТВ ДРАМА / приредио Василије Поповић. – Београд: Нолит, 1987. (Српска књижевност. Драма, 25)

 

NOĆ I MAGLA. – Sabrana dela Danila Kiša [knj. 6]. Objavljeno o 60. godišnjici piščevog rođenja. – Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1995. – 273 str. – ISBN 86-13-00770-8

NOĆ I MAGLA. – Beograd: Prosveta, 2006. – 249 str. (Sabrana dela Danila Kiša; knj. 6). – ISBN 86-07-01656-3

NOĆ I MAGLA. – Podgorica: Narodna knjiga, 2010. – 251 str. (Sabrana djela Danila Kiša; knj. 6). – ISBN 978-9940-25-020-1

DVA FILMSKA SCENARIJA. Priredila Mirjana Miočinović. – Vršac: Književna opština Vršac, 2011. – 145 str. (Biblioteka Nesanica; 71) – ISBN 978-86-7497-196-3

[Sadržaj:] Marin Držić Vidra. Končarevci ("Factory story").

NOĆ I MAGLA: drame i filmski scenariji / [priredila Mirjana Miočinović]. – Beograd: Arhipelag, 2014. – 304 str. (Dela Danila Kiša u deset knjiga) – ISBN 978-86-523-0116-4

[Sadržaj:] Noć i magla. Papagaj. Drveni sanduk Tomasa Vulfa. Mehanički lavovi. – Končarevci. Marin Držić Vidra. – Pogovor.

 

----------------------------------------------------

 

albanski, baskijski, bugarski, češki, danski, engleski, finski, francuski, galicijski, grčki, hebrejski, islandski, italijanski, japanski, katalonski, kineski, korejski, mađarski, makedonski, malajalam, nemački, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, slovački, slovenački, španski, švedski, tajski, turski, ukrajinski

 

 

www.danilokis.org