www.danilokis.org

 

BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

/ priredila Branislava Stojanović

 

 

SEKUNDARNA LITERATURA

/ izbor

 

1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 19731974 – 1975 – 1976 – 1977 – 19781979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983 – 1984 – 1985 – 198619871988

1989199019911992 – 1993 – 1994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012 201320142015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023

 

 

Петрињска, Магдалена: Роман – свесни стваралачки акт. О роману Данила Киша: Башта, пепео. Превео Мирослав Топић. – Књижевна историја. I: 3 (1969) 631-643.

Ivan V. Lalić: Portret pesnika u detinjstvu [Danilo Kiš, Rani jadi, Izdanje Nolit, Beograd, 1970]. – Jevrejski almanah. (1968-1970) 247-248.

Зорић, Павле: Данило Киш или ходочашће прошлости. // САВРЕМЕНА ПРОЗА / приредио Милош И. Бандић. – Београд: Нолит, 1973. – pp. 746-757. (Српска књижевност у књижевној критици; 10)

― Idem. // ПОБУНА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ / Павле Зорић. – Београд: Просвета, 1975. – pp. 266-279.

Vučković, Radovan: Danilo Kiš: Romansijerska sinteza. // PROBLEMI, PISCI I DELA / Radovan Vučković. – Sarajevo: "Veselin Masleša", 1974. – pp. 161-172.

Savremenik. XXII: XLII: 10 (oktobar 1976) 227-254.

[Sadržaj:] Kiš, Danilo: Čelni sudar (227-234). – Zorić, Pavle: Povest o vatri i pepelu jednog vremena (235-238). – Protić, Predrag: Kišovi prividi dokumentarnosti (239-243). – Mirković, Čedomir: U novim tematskim prostorima (244-247). – Srećković, Milutin: Dve pripovetke Danila Kiša (248-254).

Jeremić, Ljubiša: Roman kentaur: Roman kao metodologija romana. // PROZA NOVOG STILA / Ljubiša Jeremić. – Beograd: Prosveta, 1976. – pp. 138-195.

Витановић, Слободан: Тематско јединство у делима Данила Киша. – Књижевност. XXXIII: LXV: 1 (1978) 10-20.

Idem. // БАШТА, ПЕПЕО / Данило Киш. Поговор Слободан Витановић. – Београд: Нолит, 1982. – pp. 217-243.

Стојнић, Мила: Тематско јединство и структурне разлике: Ф. М. Достојевски: "Записи из мртвог дома", Иво Андрић: "Проклета авлија" и Данило Киш: "Гробница за Бориса Давидовича" (Резюме: Тематическое единство и структурные различия романа Ф. М. Достоевского "Записки из мертвого дома", "Проклета авлија" Андрича и "Гробница за Бориса Давидовича" Данило Киша). – Научни састанак слависта у Вукове дане. 7/2 (1979) 289-306. (Роман у српској књижевности у односу на југословенски и европски роман, 13-18. IX 1977)

TREBA LI SPALITI KIŠA? / sastavio Boro Krivokapić. – Zagreb: Globus, 1980. – 517 str. (Biblioteka Globus)

--- [Sadržaj]

NARCIS BEZ LICA / Dragan M. Jeremić. – Beograd: Nolit, 1981. – 380 str.

--- [Sadržaj]

Srebro, Milivoj: Semantizacija forme u romanima Danila Kiša. – Književna kritika. XIV: 3 (maj-jun 1983) 107-120; 4 (jul-avgust 1983) 86-98.

Idem. // РОМАН КАО ПОСТУПАК У САВРЕМЕНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ: (Б. Ћосић, Д. Киш и М. Ковач) / Миливој Сребро. – Нови Сад: Матица српска, 1985. – pp. 75-127.

Kordić, Radoman: Kiš i pitanje oca. – Treći program. 59 (jesen 1983) 91-113.

― Idem. // TUMAČENJE KNJIŽEVNOG DELA / Radoman Kordić. – Gornji Milanovac: Dečje novine, 1988. – pp. 245-266.

Округли сто о стваралаштву Данила Киша: [Одржан 25. октобра 1985. године у редакцији часописа "Књижевност"]. Књижевност. 1-2 (1986) 36-111.

[Садржај:] Матвејевић, Предраг: По-етика Данила Киша (36-44). – Ковач, Никола: Свијет правде и насиља у "Гробници за Бориса Давидовича" Данила Киша (44-54). – Пантић, Михајло: Парадокси Мансарде (55-59). – Куленовић, Твртко: Киш и Борхес. – Коцевски, Данило: Смрт аутора у прози Данила Киша (66-72). – Вегел, Ласло: Вибрације једног легендаријума. С мађарског превео Арпад Вицко (72-78). – Копривица, Божо: Тајни кључеви и страшна симетрија или нож са дршком од ружиног дрвета (78-93). – Ређеп, Драшко: Кругови ништавила и дуга живота (94-101). – Братић, Радослав: Кишове кантате (101-111).

Osti, Josip: Non Omnis Moriar. // LET OKO SVJETILJKE: (eseji i književnokritički tekstovi) / Josip Osti. – Sarajevo: Oslobođenje, 1986. – pp. 105-117.

Ракуша, Илма: Метаморфоза воде у делу Данила Киша. Са француског превела Милица Домазет. – Градина. XXII: 2-3 (1987) 11-23.

Радин, Ана: "Рани јади" Данила Киша. – Градина. XXII: 2-3 (1987) 24-34.

Данило Киш. – Градац. 13/14: 76-77ај-август 1987). – 92 стр.: ill.

[Садржај:] Киш, Данило: Извод из књиге рођених: кратка аутобиографија (5). – Живот, литература: разговор Данила Киша и Габи Глајшмана (6-26). – Флобер и Борхес (26-27). – Набоков или носталгија (27-30). – Варијације на средњоевропске теме (31-39). – Вајт, Едмунд: Данило Киш (40-47). – Жан, Ремон: Кнез Данило. Превела са француског Гордана Стојковић (48-49). – Равич, Пјотр: Предговор за роман "Пешчаник" Данила Киша. Превео са француског Ј. Раденовић (50-55). – Бирнбаум, Маријана Д.: Данило Киш чаробњак огледала и друге вештине у "Пешчанику" (56-62). – Русије, Жоел: "Башта, пепео": заобилазни приступ (62-65). – Мујо-Фрес, Женевјев: Немогуће смрти (66-71). – Чарни, Норбер: Излети у Вавилонску библиотеку или Данило Киш у Борхесовој земљи (72-75). – Ракуза, Илма: Метаморфозе воде у делу Данила Киша (76-84). – Барбдет, Жиј: Данило Киш и средњоевропски роман (85-88). – Боске, Ален: Песничка уметност прогоњења. Превела са француског Гордана Стојковић (89-90). – Библиографија преведених дела Данила Киша (90-91).

Debeljak, Aleš: Poglavlja iz istorije metafora: uvod u poetiku "Enciklopedije mrtvih" Danila Kiša: (para-eseji). Preveo sa slovenačkog Milan Đorđević. – Delo. 11-12 (1987) 85-102; 1 (1988) 147-165. ISSN 0011-7935

Bagić, Krešimir: Nova romaneskna autentičnost u prozama Danila Kiša. – Gesta. X: 3 /29-31 (1988) 148-158. (Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti, Varaždin, 14-16. prosinca 1987). – ISSN 0351-3866

Михајловић, Борислав: Данило Киш: отменост патње. // ПОРТРЕТИ / Борислав Михајловић. – Београд: Нолит, 1988. – pp. 301-306.

            Idem. // GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA: sedam poglavlja jedne zajedničke povesti / Danilo Kiš. Priredio Stevan Tontić. – Sarajevo: Svjetlost, 1990. – ISBN 86-01-01764-9

Јерков, Александар: Кишова поетика енциклопедије. – Свеске. 1: 1 (1989) 62-70.ISSN 0353-5525

Књижевне новине. XLII: 785 (1. новембар 1989) 1-10: ill.

[Садржај:] Пекић, Борислав: Данило Киш или живот као бол (1). – Киш, Данило: Песник револуције на председничком броду: (из рукописне заоставштине) (1, 8). – Конрад, Ђерђ: Данило Киш. Са мађарског превела Габриела Арц (2). – Копривица, Божо: Киш и Гилгамеш (2). – Гуџевић, Синан: Незнанче којино станеш (2). – Ковач, Мирко: Некролог (3). – Чудић, Предраг: Да му у вечности певају птице (3). – Милишић, Милан: Принцип (4). – Огњеновић, Вида: Данилов прилог речнику у сликама (4). – Братић, Радослав: Цигарета Данила Киша (4). – Давид, Филип: Дело које измиче коначности. Реч на комеморацији у УКС (4). – Вегел, Ласло: Протраћени. Монодрама на спровод Данила Киша (одломак) (5). – Кривокапић, Боро: Хладни дани Данила Киша (5). – Караулац, Мирослав: Стаза кроз Кишову башту (5). – Церовић, Станко: "Жертва благородног чувства" (6). – Рељић, Радомир: Ружа сећања на Данила Киша (6). – Куленовић, Твртко: Златне руке (6). – Хаџић, Ибрахим: Дани лове Данила (7). – Хаџић, Ибрахим: Шака земље (7).Данојлић, Милован: Киш и Французи (Прочитано на Radio France Internationale, Емисија за Југославију, 16. октобра 1989) (7). – Анлунд, Кнут: Данило Киш – велики европски песник. Превод са шведског Љиљана Дуфгран-Боричић (7). – Кољевић, Никола: Сећање на Данила Киша (7). – Киш, Данило: Човек који је долазио из далека (9). – Годмар, Антоан де: Киш, Рани јади. С француског превела Светлана Стојановић (9). – Ерши, Иштван: Данило. Са мађарског превела Габриела Арц (9). – Главуртић, Миро: Данило, или пјесник у оскудном времену (10).

Скарпета, Ги: Увод у Данила Киша [1]. С француског превела Светлана Стојановић. – Књижевне новине. XLII: 785 (1. новембар 1989) 10; [2] Трагање за очинским стожером. – Књижевне новине. XLII: 786 (15. новембар 1989) 5; [3] Све су то само речи. – Књижевне новине. XLII: 787 (1. децембар 1989) 10.ISSN 0023-2416

У спомен на Данила Киша. – Летопис Матице српске. 165: 444: 6 (децембар 1989) 769-779. (Летопис свакодневице).

[Садржај:] Шалго, Јудита: Назив (769-770). – Тишма, Александар: Појединачно и опште (770-772).Вегел, Ласло: Живот, смрт, сценска метафора. С мађарског Арпад Вицко (772-773). – Ладик, Каталин: О Еросу и Танатосу (774). – Егерић, Мирослав: Дух и осмех Данила Киша (774-776).Деспотов, Војислав: Записао си то, Киш (776-778).Матковић, Славко: Аркадијанцу Данилу Кишу (778-779).

Зорић, Павле: Реално и имагинарно у приповеткама Миодрага Павловића и Данила Киша (Summary: The imagined and the realistic in Miodrag Pavlović's and Danilo Kiš's short stories). // СРПСКА ФАНТАСТИКА: натприродно и нестварно у српској књижевности / уредник Предраг Палавестра. – Београд: Српска академија наука и уметности, 1989. – pp. 529-534.

            Idem. // ГУБИТНИЦИ / Павле Зорић. – Београд: Српска књижевна задруга, 1989. – pp. 117-124.

 

Киш (1935-1989). – Књижевност. XLV: LXXXIX: 2-3 (1990) 190-421.ISSN 0023-2408

[Садржај:] Киш (1935-1989) (190). – Киш, Данило: The magical place (191-192). Америчка прича (193-196). Варијације на средњоевропске теме (197-207). – Поповић, Радован: Данило Киш њим самим (207-226). – Округли сто о стваралаштву Данила Киша [Одржан 12. децембра 1989. у редакцији часописа "Књижевност"]: Крњевић, Вук: Данилу Кишу у сретање (227-229). – Палавестра, Предраг: Књижевно наслеђе Данила Киша (229-233). – Ђурчинов, Милан: Облик који хоће да упамти људске руке и стопала (233-239). – Ређеп, Драшко: Панонска зимска бајка Данила Киша (239-244). – Јерков, Александар: Лексикографска парадигма (244-262). – Тохољ, Мирослав: Једна прича са западне стране или "Америчка прича" Данила Киша (262-265). – Копривица, Божо: Лудило је детињство, хармонија је, зверска, младићка, глад (265-271). – Пантић, Михајло: Киш (271-274). – Недић, Марко: Семантичке корекције у породичном циклусу Данила Киша (274-279). – Никчевић, Желидраг: Апокрифна имагинација Данила Киша (279-281). – Шукало, Младен: Чаролија недореченог и уобличење (281-287). – Мирковић, Милосав: Данило Киш: homo biblicus (288-292). – Јанковић, Весна: Џиновска фигура маркиза Данила (292-294). – Мужијевић, Перо: Аутентичност као предуслов аутономије разума (295-297). – Лукић, Света: Повратак "Гробници" са уводном напоменом (297-300). – Братић, Радослав: "Да би се писало треба живети од илузија" (300-306). – Пијановић, Петар: Епилог или бочно читање Данила Киша (306-311). – Басара, Светислав: Киш између Сиона и Ловћена (312-313). – Ковач, Никола: Историја као гробница душе (313-315). – Ћосић, Бора: Судбина Кишове руке (315-316). – Документи о Кишу: Ковач, Мирко: Изгон Данила Киша и друге свињарије (317-325). – Матвејевић, Предраг: По-етика Данила Киша (325-333). – Крњевић, Вук: Кишев породични циклус (333-346). – Копривица, Божо: Тајни кључеви и страшна симетрија или нож са дршком од ружиног дрвета (346-362). – Вегел, Ласло: Вибрације једног легендаријума. С мађарског превео Арпад Вицко (362-368). – Џаџић, Петар: Шум времена (369-372). – Стојнић, Мила: Тематско јединство и структурне разлике: Ф. М. Достојевски: Записи из мртвог дома, Иво Андрић: Проклета авлија и Данило Киш: Гробница за Бориса Давидовича (372-385). – Коцевски, Данило: Смрт аутора у прози Данила Киша (386-392). – Куленовић, Твртко: Тријумф романа (392-395). – Сребро, Миливој: Семантизација форме у романима Данила Киша (396-404). – Милорадовић, Мирко: Детињство, меланхолија (405-406). – Влајчић, Милан: Рецензија за Сабрана дела Данила Киша (406-408). – Пекић, Борислав: Данило или живот као бол (409-411). – Интервју са Данилом Кишом: Сабљаковић, Џевад: Удео чуда и труда (412-418). – Лендон, Матје: Ја, Данило Киш, мали човек од девет година. Превели с француског Бојана Николић и Бранко Маширевић (419-421).

Гес, Вилијем: Постање и умирање: [Danilo Kis, "The Encyclopedia of the Dead". Translated by Michael Henry Heim. Farrar, Straus and Giroux, 1989]. С енглеског превела Габријела Арц. – Књижевност. 45: 89: 4 (1990) 759-767. ISSN 0023-2408

Kiš u dijaspori / priredio Željko Simić. – Vidici. 38: 4-5 /266-267 (1990) 5-123. ISSN 0506-8797

            [Sadržaj:] Ristović, Aleksandar: Danilu Kišu, u spomen (7-8). – Kiš, Danilo: Konj (9-11). Kratka autobiografija (12-13). – Kiš u "Vidicima": Putovati znači živeti (14-16). O inspiraciji (17-22). Izlet na svetionik (23-24). Jedna šetnja gospodina Maka (25-28). Gospodin Mak se zabavlja (29-31). Miro Glavurtić (33-35). Marcel Marceau (36-37). Petefi i revolucija (38-43). – Kiš u "Politici": Novo o Jesenjinu (44-46). Ta grešna, povodljiva publika (47-48). Nage i odevene Venere (49-50). Sudbina knjige (51-53). Šekspir i kobasice (54-56). Posmrtno slovo boemiji (57-59). Stvaralačka pustolovina (60-62). Generali i pesnici (63-65). – Setni zapisi: Pekić, Borislav: Danilo Kiš ili život kao bol (66-69). – Konrad, Đerđ: Kiš. Sa mađarskog prevela Gabriela Arc (70-75).Kovač, Mirko: Nekrolog (76-82). – Mihajlović Mihiz, Borislav: Danilo Kiš otmenost patnje (83-86). – Vlajčić, Milan: Umro je princ naše i evropske književnosti (87-89). – Pavlović, Jelena: U traganju za Kišom (90-104). – Svedočanstva: David, Filip: Delo koje izmiče konačnosti: reč na komemoraciji u UKS (105-106). – Pekić, Borislav: I smrt je stvaranje (106). – Zontag, Suzan: Usamljenik (106-107). – Kovač, Mirko: Majstor-čarobnjak! (107). – Marinković, Ranko: Kao da mu je bila zapisana u pero ta gorka sudbina (107). – Kaštelan, Jure: Dragoceno nasleđe svih jugoslovenskih književnosti (108). – Pavlović, Živojin: Delo će nadživeti (108). – Mihailović, Dragoslav: Sjajna literatura (108). – Mihajlović Mihiz, Borislav: Velika i otmena literatura (108). – Crnčević, Brana: Vezan za srpsku književnost (109). – Perišić, Miodrag: Nestao je blistavi intelektualac (109). – Kovačević, Dušan: Izgubili smo jednog od najznačajnih pisaca veka (109). – Albahari, David: Učitelj moje generacije (109). – Bećković, Matija: Spavaj mirno (110). – Dautović, Sava: Neostvareni intervju (110). – Egerić, Miroslav: Majdan životvorne sile (110-111). – Pantić, Mihajlo: Trag sumornog vremena (111). – Mirković, Milosav: Pripitomljavanje beznađa (111-112). – Vlajčić, Milan: Kišova enciklopedija: prvo čitanje (112-113). – Ugričić, Sreten: Smrt kao forma (113-114). – Selenić, Slobodan: Poslednji susret sa zdravim Kišem (115-116). – Marković, Predrag: Skica za odbranu čitaoca (116-117). – Meditacije i polemike: Kiš, Danilo: Kosmosofijska ekskurzija (117-120). Paradoksi Ivana Fochta (120-123).

Леви, Бернар-Анри: Данило Киш, роман. Превела с француског Мирјана Аврамовић. – Књижевност. 89: 45: 7-8 (1990) 1474-1477.ISSN 0023-2408

Књижевне новине. XLIII: 806 (15. октобар 1990) 9-11. ISSN 0023-2416

[Садржај:] Киш, Данило: Последње прибежиште здравог разума. Превела Мирјана Миочиновић (9). – Бродски, Јосиф: Било је неправедно умешати се у Кишов живот. С енглеског превела Габриела Арц (9). – Пекић, Борислав В.: Срећа је бити гоњен [Беседа на комеморацији Данилу Кишу у САНУ] (9). – Магрис, Клаудио: Киш од Суботице. Превеле Ј. Н. и Ж. Б. (9). – Пероне-Мозес, Лејла: Инвентар Данила Киша. С португалског превео П. Мужијевић (10). – Албахари, Давид: Сан о учитељу (10). – Копривица, Божо: Ниси за облаком, иза мора си (11). – Милишић, Милан: Киш: морал и мора (11).

Pisma Kišu. – Novi Vidici. 1 (1991) 231-242. ISSN 0353-8818

[Sadržaj:] Petković, Radoslav: Šljunak i zvezde (231-233). – Mićević, Kolja: Razglednica za Danila (234-236). – Velikić, Dragan: Kišov izbor (237-238). – Dojčinović, Predrag: Lutanja (239). – Đorđević, Milan: O jednoj priči za decu i osetljive (240-242).

Палавестра, Предраг: Књижевно наслеђе Данила Киша. // КЊИЖЕВНОСТ – КРИТИКА ИДЕОЛОГИЈЕ: (књижевне теме IX) / Предраг Палавестра. – Београд: Српска књижевна задруга, 1991. – pp. 264-281.

Kovač, Nikola: Svijet pravde i nasilja. Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča. // PROSTORI ROMANA / Nikola Kovač. – Priština: Jedinstvo; Beograd: Prosveta, 1991. – pp. 225-248.

Делић, Јован: Киш и Лаза Костић. – Летопис Матице српске. 168: 449: 5 (мај 1992) 865-870. ISSN 0025-5939

Delić, Jovan: Poetika darivanja u romanu "Peščanik" Danila Kiša. – Dometi. XIX: 68-69 (proleće-leto 1992) 86-94. ISSN 0351-0425

Песничко и преводилачко дело Данила Киша. – Поља. XXXVIII: 399 (1992) 131-145: ill. ISSN 0032-3578

[Садржај:] Миочиновић, Мирјана: Хронологија (131-132). – Павковић, Васа: Упутства песнику револуције: читајући позну Кишову поему (131-133). – Делић, Јован: Данило Киш о превођењу (134-135). – Човић, Бранимир: Превођење као стваралачки импулс: скица за портрет преводиоца Данила Киша и за преводилачку концепцију у Руској руковети (136-139). – Пантић, Михајло: Двострука антологија: [Данило Киш: "Песме и препеви", приредио Предраг Чудић, изабрали Ото Толнаи, Предраг Чудић и Радивоје Константиновић, Просвета, Београд 1992] (139-140). – Дамјанов, Сава: Песма Кишове душе: [Данило Киш: "Песме и препеви", приредио Предраг Чудић, Просвета, Београд 1992] (140). – Бабић, Сава: Рујевина и на забатима (141-144). – Ђерић, Зоран: Quiche. Из упутства за састављање поетичког речника Данила Киша (145).

ВОЛЕЈ И СЛУХ: да и не: есеји и критике / Божо Копривица. – Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1992. – 342 стр. (Нове књиге домаћих писаца)

            [Из садржаја:] Данило Киш или племство као бол или у потрази за изгубљеним оцем или сестра моја, смрт: Киш и Гилгамеш (11-13). Лудило је детињство, хармонија је зверска, младићка, глад (14-23). Ниси за облаком, иза мора си (24-29). Тајни кључеви и страшна симетрија, или Нож са дршком од ружиног дрвета (30-55). Сурово читање или рођендан Д. Киша (56-65).

ПРОЗА ДАНИЛА КИША / Петар Пијановић. – Приштина: Јединство; Горњи Милановац: Дечје новине; Подгорица: Октоих, 1992. – 238 стр. (Библиотека Обележја)

--- [Sadržaj]

Idem. [2. изд.]: Подгорица: Октоих, 2004. – 214 стр. (Библиотека Текст). – ISBN 86-7659-319-1

Делић, Јован: Кишово схватање традиције: Скица за једно компаративно истраживање (Kiš's conception of tradition). // ЗБОРНИК У ЧАСТ ВОЈИСЛАВА ЂУРИЋА. – Београд: Филолошки Факултет, Филозофски факултет, Институт за књижевност и уметност, 1992. – pp. 357-368.

ДАНИЛО КИШ ИЗМЕЂУ ЦЕТИЊА И ПАНОНСКОГ ПОТОПА: борник радова са научног скупа, одржаног на Цетињу од 15. до 17. октобра 1993. године). – Цетиње: Централна народна библиотека Републике Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1994. – 89 стр. (Посебна издања; књ. 22). – ISBN 86-7079-037-8

Idem. – Библиографски вјесник. XXII: 2-3 (1993) 5-89. – ISSN 0409-3739

[Садржај:] Поздравна ријеч Чедомира Драшковића, директора Централне народне библиотеке Републике Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" (5-6). – Челебић, Гојко: Отворен ум (7-8). – Братић, Радослав: Писац и његов документ (9-14). – Огњеновић, Вида: Роман "Мансарда" или Кишов мали књижевни бревијар (15-19). – Савић, Милисав: Између тренутка и вечности (21-25). – Пијановић, Петар: Рани романи Данила Киша (27-30). – Копривица, Божо: Плућа као гробница душе, или драма о лености (31-36). – Миочиновић, Мирјана: Завичајне теме у књижевној заоставштини Данила Киша (37-40). – Делић, Јован: Кишове метафоре "Ђубриште" и "Складиште": Данило Киш и Леонид Шејка (41-47). – Чудић, Предраг: Песник живота-литературе (49-52). – Никчевић, Желидраг: Ко је видео садашњост видео је све (53-56). – Пантић, Михајло: Како превести Киша у лирику: смртоликост нарације у роману "Башта, пепео" Данила Киша (57-60). – Јерков, Александар: Оквир, рам, пукотина: иманентна поетика Данила Киша (61-85). – Драшковић, Чедомир: Изложба Данило Киш – живот и дјело (87-89).

Делић, Јован: Данило Киш и руска књижевност (Резюме: Данило Киш и русская литература). // ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ СРПСКО-РУСКИХ КЊИЖЕВНИХ ВЕЗА X-XX ВЕК / одговорни уредник Мила Стојнић. – Нови Сад: Матица српска; Москва: Институт за славистику и балканистику Руске академије наука, 1993. – pp. 149-162.

Delić, Jovan: Citatnost proze Danila Kiša. – Luča. 11: 1 (1994) 14-29. – ISSN 0352-4973

Делић, Јован: Данило Киш и Милош Црњански. – Зборник Матице српске за књижевност и језик. XLII: 1-3 (1994) 151-167.ISSN 0543-1220

Мужијевић, Перо: Кишов лов на птицу [1]. – Књижевне новине. 46: 881 (1. 3. 1994) 1, 3; [2] 882 (15. 3. 1994) 5; [3] 883 (1. 4. 1994) 5; [4] 884 (15. 4. 1994) 5; [5] 885 (1. 5. 1994) 5; [6] 886 (15. 5. 1994) 5.ISSN 0023-2416

Брајовић, Тихомир: Пешчаник на Мансарди: генеза Кишовог романескног дискурса. – Летопис Матице српске. 170: 453: 4 (април 1994) 509-519. ISSN 0025-5939

Делић, Јован: Роман и новела: прилог проучавању поетике Данила Киша. – Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. 23 (1994) 87-95.ISSN 0374-0730

Кољевић, Светозар: Данило Киш: ка поетици занемелог саосећања. – Зборник Матице српске за књижевност и језик. XLII: 1-3 (1994) 269-274.ISSN 0374-0730

HOMMAGE ДАНИЛУ КИШУ: зборник радова / приредио Радомир В. Ивановић. – Подгорица: Културно-просвјетна заједница; Будва: Средња школа "Данило Киш", 1994. – 142 стр.

> recenzija

[Садржај:] Поздравни говори: (Божена Јелушић, Драган Дулетић, Зоран Кнежевић). – Маџгаљ, Драгиша: Није пјесма, а пјесма је (14-16). – Џаџић, Петар: Антропологија смрти у "Енциклопедији мртвих" Данила Киша (19-24). – Делић, Јован: Књижевност као тема умјетничке прозе (25-45). – Радовић, Миодраг: Стваралачко у преводилачком и преводилачко у стваралачким делима Данила Киша: превод као постмодум књижевности (46-56). – Ивановић, Радомир В.: "Тешке игре писане речи": свест о модернитету или рана есејистика Данила Киша (57-76). – Јелушић, Божена: Минђуша Симона Чудотворца или моћ и немоћ књижевне критике (77-89). – Живковић, Зоран: Данило Киш и Медитеран (90-93). – Машановић, Димитрије: Неки аспекти критичке рецепције Кишовог дела (94-122). – Ђорђевић, Милош: Поетика мириса и свет детињства у "Раним јадима" (123-130). – Прилози: Био-библиографска биљешка. Регистар имена.

Jovanov, Svetislav: Geopoetika ili geopolitika: delo Danila Kiša kao imaginarno-utopijska mapa Srednje Evrope. // REGIONALIZAM KAO PUT KA OTVORENOM DRUŠTVU / [Slobodan Beljanski, Nenad Dimitrijević, Dragan Golubović, Svetislav Jovanov, Alpar Lošonc i Aleksandar Molnar]. – Novi Sad: Visio Mundi Academic Press, 1994. – pp. 195-216. – ISBN 86-82259-16-8

Књижевне новине. 46: 903 (1. март 1995) 1-11: ill.ISSN 0023-2416

[Садржај:] Киш, Данило: La part de dieu (1). – Ковач, Лоран: Странице из речника. Превео Мирослав Караулац (5). – Хаџић, Ибрахим: Четири крака једне меноре (5). – Копривица, Божо: Данило Киш: Имам 60 година (6-8). – Стипчевић, Никша: Данило Киш као читалац (8). – Караулац, Мирослав: "Ред вожње" за будућа путовања (9). – Чудић, Предраг: Сећање на Данила Киша (9). – Кукић, Бранко: Тринаест смртних грехова национализма по Данилу Кишу и коментари (10). – Божовић, Гојко: Право на биографију (одломак) (10). – Витановић, Слободан: О једном уништеном тексту Данила Киша (11).

Gauss, Karl-Markus: Na dnu Panonskoga mora: Danilo Kiš. // UNIŠTENJE SREDNJE EUROPE / Karl-Markus Gauss. S njemačkoga prevela Truda Stamać. – Zagreb: Durieux, 1994. – pp. 55-66.

Аћимовић Ивков, Милета: Лик оца у романима Данила Киша. – Свеске. 7: 24 (1995) 101-112.ISSN 0353-5525

            Idem. // Стремљења. 35: 7-8-9 (1996) 90-106. – ISSN 0585-4229

Делић, Јован: Данило Киш према Исидори Секулић. – Књижевност. XLIX: C: 6-7 (јуни-јули 1995) 589-598. ISSN 0023-2408

КЊИЖЕВНИ ПОГЛЕДИ ДАНИЛА КИША: ка поетици Кишове прозе / Јован Делић. – Београд: Просвета, 1995. – 337 стр. (Библиотека Књижевни свет). – ISBN 86-07-000885-4

--- [Sadržaj]

Idem. [2. изд.]: Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 342 стр. – ISBN 99938-0-421-5

Блашковић, Ласло: Ерос форме, Данило Киш. – Поља. XL: 400 (јануар 1996) 25-26: ill.ISSN 0032-3578

Бродски, Јосиф: Предговор за енглеско издање "Гробнице за Бориса Давидовича". С енглеског превела Весна Тодоровић. – Овдје. 8 (јануар-фебруар-март 1996) 117-119: ill.ISSN 0475-1159

Делић, Јован: Фрагменти о Х. Л. Борхесу у српској књижевности. – Књижевне новине. XLVIII: 939-940 (1. XI – 15. XI 1996) 14-15.ISSN 0023-2416

            Idem. // ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС: радови са међународног књижевно-научног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу, одржаног 24. и 25. септембра 1996. године у Београду и други текстови / приредили Радивоје Константиновић, Филип Матић, Марко Недић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; Српска књижевна задруга; Југословенско удружење латиноамериканиста, 1997. – pp. 112-129.

Делић, Јован: Поетика прозе Данила Киша. – Књижевна историја. XXVIII: 98 (1996) 117-124. – ISSN 0350-6428

Међународни научни скуп КЊИЖЕВНО ДЈЕЛО ДАНИЛА КИША: зборник радова II / приредио Радомир В. Ивановић. – Подгорица: Културно-просвјетна заједница; Будва: Средња школа "Данило Киш", 1996. – 164 стр. (Библиотека Вертикале)

> recenzija

[Садржај:] Пантић, Мирослав: Данило Киш и Српска академија наука и уметности /Summary: Danilo Kiš and the Serbian Academy of Sciences and Arts/ (17-26). – Џаџић, Петар: Фрагменти о Кишу /Summary: A Fragment on Kiš/ (27-36). – Ивановић, Радомир В.: Имагинативна и контемплативна упоришта: о процесу фрагментације и интеграције у Кишовој приповедачкој прози /Summary: The Imaginative and Contemplative Strongpoints: On the Process of Fragmentation and Intergration in Kiš's Narrative Fiction/ (37-65). – Перовић, Славица: Невидљиви шавови Кишовог текста /Summary: The Invisible Seams of Kiš's text/ (66-86). – Делић, Јован: Иронични лиризам /Summary: The Ironical Lyricism/ (87-96). – Ђорђевић, Милош: "Пешчаник" – свест о делу и свест о смрти /Summary: "Sand-glass" – The Awareness of Literary Work and the Awareness of Death/ (97-110). – Ливен, Александра: "Звездана" филозофија драматургије Данила Киша /Summary: The "Star" Philosophy of dramaturgy of Danilo Kiš/ (111-121). – Бранковић, Светлана: Еолска харфа Данила Киша и контрола менталних слика памћења /Резюме: Эолова арфа Данило Киша и контролирование умственных картин воспоминаний/ (122-131). – Јелушић, Божена: Кристализација као приповједачки поступак /Summary: Crystallization as Narrative Course/ (132-142). – Оруш, Константин А.: Феномен антимита и однос мит-антимит у перспективи аноминативног митолошког поступка: на основу компаративне анализе прозне и драмске верзије "Гробнице за Бориса Давидовича" /Summary: The Phenomenon of antimyth and the relation of myth-antimyth in the perspective of the Annominative mythological procedure/ (143-152). – Каталог изложбе књига (155-164).

SAVETI MLADOM PISCU ILI KNJIŽEVNA POČETNICA / Predrag Čudić. – Beograd: Radio B92, 1996. – 239 str. (Apatridi; 20). – ISBN 86-7963-033-0

            [Iz sadržaja:] Sećanje na Danila Kiša (9-14). Pesnik života-literature (15-22). Kišov arhipelag (23-25). Majstor bufonerija (26-28). Slučajno izgubljen ključ (29-30). Na marginama Kišove poeme "Pesnik revolucije na predsedničkom brodu" (31-48). Da mu u večnosti pevaju ptice (49-51).

КИШ БОРХЕС МАРАДОНА / Божо Копривица. – Београд: Народна књига – Алфа, 1996. – 244 [+21] стр.: ill. (Библиотека Изазов; књига бр. 2)

[Из садржаја:] Детињство и смрт (88-91). "Електра" Данила Киша или одмор у несрећи (92-98). Плућа као гробница душе Данила Киша или "Дрвени сандук Томаса Вулфа" (102-114). Циркус, врата (115-123). Данило Киш: Имам 60 година (150-167). Кош из ћошка (190-198). Окрутни Бог и Данило Киш: скица (199-212). Напомена, или јесу ли то Покладе или се отегао Децембар (218-228).

Делић, Јован: Кишов дијалог с митом (Резюме: Диалог Д. Киша с мифом). // МИТ: зборник радова. – Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 1996. – pp. 629-637.

Делић, Јован: Однос Данила Киша према Иву Андрићу: приступно предавање. – Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. XXV (1997) 81-105.ISSN 0374-0730

Владушић, Слободан: Блискост два романа: лик у Стеријином "Роману без романа" и у Кишовој "Мансарди". – Свеске. IX: 35 (1997) 93-98. ISSN 0353-5525

КРОЗ ПРОЗУ ДАНИЛА КИША: ка поетици Кишове прозе II / Јован Делић. – Београд: Београдски издавачко-графички завод, 1997. – 541 стр. (Библиотека Посебна издања). – ISBN 86-13-00854-2

--- [Sadržaj]

Idem. [2. изд.]: Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, 2005. – 448 стр. – ISBN 99938-0-439-8

ČAS LOBOTOMIJE. Enciklopedijski zverinjak Danila Kiša: zapisi iz hiperteksta / Svetislav Jovanov. – Beograd: Clio, 1997. – 156 str. (Biblioteka Klepsidra)

Делић, Јован: Ка поетици прозе Данила Киша. // HOMMAGE ДАНИЛУ КИШУ: зборник радова III / уредник Радомир В. Ивановић. – Подгорица: Културно-просвјетна заједница; Будва: Средња школа "Данило Киш", 1997. – pp. 17-26.

Росић, Татјана: Биографија љубави / љубав према биографији (Киш – Набоков: једна теорија читања). – Summary: Biography of love / love for biography. Kiš – Nabokov: A Theory of Reading. // ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ: поетика – критика – историја: зборник радова у част академика Предрага Палавестре / уредио Миодраг Матицки. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 1997. – pp. 373-379. – ISBN 86-7095-073-1

Манчић-Милић, Александра: Преверзије: белешке о шпанском преводу "Гробнице за Бориса Давидовича". – Мостови. 28: 109 (1997) 135-141.

Делић, Јован: Данило Киш и српска традиција антиромана. – Књижевна критика. XXVII (пролеће-лето 1998) 106-113.ISSN 0350-4123

Варница, Невена: Од ђубришта, кроз лавиринт, до замка: метафоре складишта и ђубришта и фигуре набрајања и нагомилавања код Леонида Шејке и Данила Киша. – Поља. 43: 409-410 (1998) 61-69.ISSN 0032-3578

Прстојевић, Александар: Аутобиографија и аутопоетика у "Породичном циркусу" Данила Киша (Рани јади, Башта, пепео, Пешчаник). – Научни састанак слависта у Вукове дане. 27/1 (1998) 455-460. (Српска аутобиографска књижевност, 9-13. 9. 1997). ISSN 0351-9066

Јоковић, Мирољуб: Аутобиографско као документарно (Summary: Autobiographical as documentary). – Научни састанак слависта у Вукове дане. 27/1 (1998) 461-470. (Српска аутобиографска књижевност, 9-13. 9. 1997). ISSN 0351-9066

Шукало, Младен: Данило Киш: аутобиографија као оквир и модел приповедања. – Научни састанак слависта у Вукове дане. 27/1 (1998) 471-478. (Српска аутобиографска књижевност, 9-13. 9. 1997). ISSN 0351-9066

РОМАН КАО ПЕШЧАНИК: приповедачка уметност Данила Киша / приредио Јован Зивлак. – Нови Сад: Културно-просветна заједница града Новог Сада; Светови, 1998. – 193 стр.: ill. (Посебна издања). – ISBN 86-7047-290-2

--- [Sadržaj]

КИШ / Михајло Пантић. – Нови Сад: Светови; Београд: Књига-комерц, 1998. – 139 стр. (Библиотека Светови). – ISBN 86-7047-300-3

--- > recenzija > recenzija

Idem. 2. допуњено изд.: Београд: "Филип Вишњић", 2000. – 143 стр. – ISBN 86-7363-247-1

Idem. 3. допуњено изд.: 2002. – 160 стр. – ISBN 86-7363-307-9

Idem. 4. прегледано и допуњено издање. – Пожаревац: Едиција Браничево; Центар за културу, 2007. – 171 стр. (Библиотека AB OVO). – ISBN 978-86-7315-040-6

BOKORJE DANILA KIŠA / Sava Babić. – Kanjiža: Umetnička radionica "Kanjiški krug", 1998. – 84 str. (Biblioteka Orbis. Posebna izdanja)

--- > recenzija

Делић, Јован: Данило Киш према Јохану Волфгангу Гетеу. // HOMMAGE ДАНИЛУ КИШУ: зборник радова IV / уредник Радомир В. Ивановић. – Подгорица: Културно-просвјетна заједница; Будва: Средња школа "Данило Киш", 1998. – pp. 17-29.

Вукићевић, Драгана: Поетика "Гробнице за Бориса Давидовича" Данила Киша (Резюме: Поэтика "Гробницы для Бориса Давидовича" Д. Киша). // КЊИЖЕВНОСТ И ИСТОРИЈА III. Зборник радова са научног скупа на тему "Жртвовање и саможрвовање у књижевности": [одржаног у Нишкој Бањи и Алексинцу] од 2–4. X 1997 / уредник Мирољуб Стојановић. – Ниш: Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета, Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета, 1998. – pp. 229-238.

Данило Киш – неотклоњиво присуство сећања / приредила Мирјана Миочиновић. – Мостови. XXX: II: 118 (април-јун 1999) 162-194. ISSN 0350-6525

[Садржај:] Амин, Патрик: Разговор са Данилом Кишом (162-166). – Морел, Жан-Пјер: Круг ишчезлих убица: О Борхесовој "Причи о издајнику и хероју", Набоковљевој "Бледој ватри" и "Књизи краљева и будала" Данила Киша (167-180). – Прогидис, Лакис: Данило Киш, породични портрет. Превела с француског Мирјана Миочиновић (181-190). – Инголд, Феликс Филип: Архива једне "етнографске реткости". Превела с немачког Габриела Арц (191-194).

Делић, Јован: Зашто Е. С. чита Спинозу? Скица за једно истраживање. – Књижевне новине. LII: 999 (15. X 1999) 1, 7.ISSN 0023-2416

Danilo Kiš 1935-1989. – Zarez. I: 16 (15. listopada 1999) 21-28: ill. ISSN 1331-7970

[Sadržaj:] Profeta, Dušanka / Štiks, Igor: Biografija u sedam slika (22). – David, Filip: Fragmenti o Kišu (22-23). – Kiš, Danilo: Pisci-cinkaroši (22). Palimpsest (23). Preludij za ludnicu (24-25). La part de Dieu (25). Varijacije na srednjoevropske teme: fragmenat (26). – Brlek, Tomislav: Drugi, isti (26). – Kovač, Mirko: Zar je sudbina tako htjela (27). – Andrić, Stanko: Upoznavanje prije smrti (28).

Kundera, Milan: Jedan veliki i nevidljivi pisac. – Danas. (18. oktobar 1999) 16. (Uz deset godina od smrti Danila Kiša). – ISSN 1450-538X

Richter, Angela: Svaki je čovek zvezda za sebe. – Novi Izraz. 2: 6 (zima 1999) 85-94. – ISSN 1512-5335

Курт, Жералд: Приповедна свијест у "Гробници за Бориса Давидовича" Данила Киша (Zusammenfassung: Erzählbewusstsein in der "Grobnica za Borisa Davidoviča" (1976) von Danilo Kiš). – Књижевна историја. XXXI: 109 (1999) 289-309. – ISSN 0350-6428

Бугарски, Наташа: Узрочна клауза у језику Данила Киша. – Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. XLII: 1 (1999) 189-217. – ISSN 0352-5724

Novak, Slobodan Prosperov: Književnost kao dug: slučajevi Ive Andrića i Danila Kiša. – Europski glasnik. IV: 4 (1999) 597-610. – ISSN 0351-0611

            ― Idem. // Свеске Задужбине Иве Андрића. XXIV: 22 (септембар 2005) 465-483. – ISSN 0352-0862

POTRAGA ZA ULICOM DIVLJIH KESTENOVA: Subotičke uspomene (na) Danila Kiša / Boško Krstić. – Sremski Karlovci: Kairos, 1999. – 74 str.: ill. (Biblioteka Kairos). – ISBN 86-7128-027-6

--- > recenzija > recenzija

ЉУБИЧАСТИ ОРЕОЛ ДАНИЛА КИША / Младен Шукало. – Приштина: "Григорије Божовић"; Бања Лука, Београд: Задужбина "Петар Кочић", 1999. – 206 стр. (Библиотека Обележја). – ISBN 86-72500-027-X

--- [Sadržaj] > recenzija

Magris, Klaudio: Poslednji susret sa Danilom Kišom (La Repubblica, 12. oktobar 1999). Prevela M. M. – Danas. (14-15. oktobar 2000) Pečat: XII. – ISSN 1450-538X

Бајазетов, Александра: Врлине грађанства и смена генерација: "Породична трилогија" Данила Киша и традиција образовног романа (Zusammenfassung: Tugenden des Bürgers und Generationswechsel. Danilo Kišs "Familientrilogie" und der Bildungsroman). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. XLVIII: 2-3 (2000) 375-393. ISSN 0543-1220

Петков, Мирјана: Шенди и Сам. О Кишовом шендизму (Summary: Shandy and Sam. On Kiš's shandism). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. XLVIII: 2-3 (2000) 395-422. ISSN 0543-1220

DANILO KIŠ: JEDNA BOLNA, MRAČNA ODISEJA / Lily Halpert-Zamir. Prevod s hebrejskog Ana Šomlo. – Beograd: Ateneum, 2000. – 195 str.: ill. (Biblioteka Juče i sutra)

--- [Sadržaj] > recenzija

ANĐELI NOSTALGIJE: Poezija Danila Kiša i Vladimira Nabokova / Zoran Đerić. – Banja Luka: Besjeda, 2000. – 239 str.: ill. (Biblioteka Kritika). – ISBN 86-7492-011-X

            --- [Sadržaj]

Миливојевић, Ивана: Ауторски коментар у Кишовој породичној трилогији (Summary: The Authorial comment in the Trilogy of Danilo Kis). // КОМЕНТАР И ПРИПОВЕДАЊЕ: прилози естетици приповедања у српској књижевности / уредник Душан Иванић. – Београд: Центар за научни рад, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2000. – pp. 113-151.

Popov, Jovan: Jež i jorgovan. Skica za uporedni portret Aleksandra Tišme i Danila Kiša. – Polja. XLVI: 416 (april-maj 2001) 64-77.ISSN 0032-3578

Бошковић, Драган: Ритуални свет "Гробнице за Бориса Давидовича" Данила Киша (Summary: The Ritual World of Danilo Kiš's the Tomb for Boris Davidovich). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. XLIX: 1-2 (2001) 123-155.

Бошковић, Драган: Хронолошки парадокси у "Пешчанику" Данила Киша: када је Едуард написао "Писмо" својој сестри Олги? (Summary: Cronological Paradoxes in Danilo Kiš's "The Hour-Glass": when Eduard wrote "The Letter" to his sister Olga). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. XLIX: 3 (2001) 451-461.

ФИГУРЕ АУТОРА: Функције ауторског коментара у прози Данила Киша / Ивана Миливојевић. – Београд: Чигоја штампа, 2001. – 229 стр. (Збирка Складиште. Серија "Тумачења модерне српске књижевности"). – ISBN 86-7558-037-1

--- [Sadržaj] > recenzija

ДАНИЛО КИШ: РУЖА – ПЕСНИК: поглед / Зоран Ђерић. – Ветерник: ЛДИЈ; Нови Сад: Серкл, 2001. – 180 стр.

Andrić, Stanko: O čitanju Kiša. // POVIJEST SLAVONIJE U SEDAM POŽARA. ENCIKLOPEDIJA NIŠTAVILA. DNEVNIK IZ JNA I DRUGE GLOSE I ARABESKE / Stanko Andrić. – Zagreb: Durieux, 2001. – pp. 292-297.

Гвозден, Владимир: "Средњоевропејство" Данила Киша између историје и савремености: (Прилог читању и писању идентитета). – Крајина. I: 3 (2002) 174-188.

            Idem. // Habitus. 9-10 (2003/2004) 71-83. – ISSN 1450-8710

            Idem. // Златна греда. V: 42 (април 2005) 40-43. – ISSN 1451-0715

            ― Idem. // ЧИНОВИ ПРИСВАЈАЊА: од теорије ка прагматици текста / Владимир Гвозден. – Нови Сад: Светови, 2005. – pp. 133-149. – ISBN 86-7047-473-5

Ђорђић, Стојан: Циклусна проза Данила Киша. – Кораци. XXXV: XXXII: 5-6 (2002) 135-158.ISSN 0454-3556

Miočinović, Mirjana: Pisac je čovek koji razmišlja o formi. – Forum Bosnae. 18 (2002) 115-128. ISSN 1512-5122

Томовић-Шундић, Соња: Палимпсест у књижевности Данила Киша. – Овдје. XXXIII: 400-402 (2002). ISSN 0475-1159

Стојановић, Бранислава: Рецепција Бруна Шулца у Србији. Прво поглавље: Данило Киш (Streszczenie: Recepcja Brunona Schulza w Serbii. Pierwszy rozdział: Danilo Kiš). – Славистика. VI (2002) 171-183: ill. ISSN 1450-5061

Schulte, Jörg: Космографија Кишове "Мансарде". – Научни састанак слависта у Вукове дане. 30/2 (2002) 477-485. (Српска књижевност у контексту европске књижевности, 12-17. 9. 2000). ISSN 0351-9066

Бошковић, Драган: Кишова "педагогија": Семантика поенти у "Гробници за Бориса Давидовича" Данила Киша (Summary: Kiš's "pedagogy": Semantics of Punch-lines in "A Tomb for Boris Davidovich"). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. L: 3 (2002) 475-490. – ISSN 0543-1220

Константиновић, Зоран: Цитатност као структурни принцип: о текстовима Данила Киша. // ИНТЕРТЕКСТУАЛНА КОМПАРАТИСТИКА: компаратистички прилог проучавању српске књижевности / Зоран Константиновић. – Београд: Народна књига – Алфа, 2002. – pp. 119-129. – ISBN 86-331-0409-1

Недић, Марко: У породичном кругу Данила Киша. // ОСНОВА И ПРИЧА: огледи о савременој српској прози / Марко Недић. – Београд: "Филип Вишњић", 2002. – pp. 135-170. – ISBN 86-7363-337-0

Бошковић, Драган: "Пешчаник" и ешеровска перцепција. – Летопис Матице српске. 179: 471: 4 (април 2003) 486-498. – ISSN 0025-5939

Мартиновић, Жарко: "Башта, пепео" Данила Киша – луцидни снови против ноћних мора. – Летопис Матице српске. 179: 471: 4 (април 2003) 499-507. – ISSN 0025-5939

            Idem. // OGLEDI O PSIHOANALIZI I PSIHOLOGIJI KNJIŽEVNOSTI / Žarko Martinović. – Podgorica: ICJK, 2012. – str. 87-98.

Шулте, Јерг: "Башта, пепео" као коментар на "Продавнице циметове боје" и "Санаторијум под Клепсидром". – Градац. 29: 148-149 (2003) 143-147. (Бруно Шулц / приредила Бранислава Стојановић) – ISSN 0351-0379

Татаренко, Ала: Приповетка као поглавље заједничке повести: "Гробница за Бориса Давидовича" Данила Киша (Резюме: Рассказ как раздел общей истории). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. LI: 3 (2003) 709-718. ISSN 0543-1220

Debeljak, Aleš: Moj balkanski učitelj. Prevela Renata Šamo. – Nova Istra. 8: 25: 3-4 (jesen-zima 2003) 125-128.ISSN 1331-0321

            Idem. // Zarez. 133 (1. 7. 2004). – ISSN 1331-7970

Скарпета, Ги: Увод у Данила Киша. // ПОВРАТАК БАРОКА / Ги Скарпета. Са француског превео Павле Секеруш. – Нови Сад: Светови, 2003. – pp. 269-299.ISBN 86-7047-431-X

Miočinović, Mirjana: Uvodna napomena za "Nacrt odbrane". – Hereticus. II: 1 (2004) 83-86: ill.: Detalj rukopisa "Nacrt odbrane". ISSN 1451-5822

Sontag, Susan: Danilo Kiš. S engleskoga preveo Goran Vujasinović. – Književna republika. II: 1-2 (siječanj-veljača 2004) 78-81. – ISSN 1334-1057

Тасић, Владимир: Предлог за размишљање о Кишу. – Златна греда. IV: 27-28 (јануар-фебруар 2004) 42-44. ISSN 1451-0715

           Idem. // ЊУШКАЧИ ЈАБУКА: есеји / Владимир Тасић. – Нови Сад: Светови, 2005. pp. 125-137. – ISBN 86-7047-470-0

Бошковић, Драган: Фигуре историје у "Другој књизи Сеоба" и "Гробници за Бориса Давидовича". – Кораци. XXXVII: XXXIV: 1-2 (2004) 121-140. ISSN 0454-3556

Bošković, Dragan: Revolucionarni lik B. D. Novskog. – Polja. XLIX: 427 (januar-februar 2004) 84-90. ISSN 0032-3578

Бошковић, Драган: "Башта, пепео": приповедно несвесно (Summary: The Novel "Garden, Ashes": Narrative unconscious). – Наслеђе. I: 1 (2004) 37-46. – ISSN 1820-1768

Зорић, Владимир: Лажни документ, легенда bona fide у приповедној прози Данила Киша (Summary: A False Document, the bona fide legend in the Narrative Prose of Danilo Kiš). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. LVII: 2 (2004) 387-412. – ISSN 0543-1220

Mala mađarska kišologija. Preveo Arpad Vicko. – Polja. XLIX: 430 (oktobar-novembar 2004) 5-29. ISSN 0032-3578

[Sadržaj:] Erši, Ištvan: Danilo (5-6). – Konrad, Đerđ: Kako si, Danilo? (odlomak rukopisa novog romana) (7-14). – Esterhazi, Peter: To bogatstvo bio je Danilo Kiš: (odlomak iz romana "Pogled grofice Han-han") (15-17). – Vegel, Laslo: Gestovi gospodina Kiša (18-24). – Banjai, Janoš: Danilo Kiš prevodi Petrija i piše pesmu (25-28). – Petri, Đerđ: Krhotina pisma (29).

Пантић, Михајло: Патње од света, патње од века. // ПЕШЧАНИК / Данило Киш. Приредио и поговор написао Михајло Пантић. – Београд: НИН; Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – pp. 255-271. – ISBN 86-17-12068-1

ЛАЖНИ ЦАР ШЋЕПАН КИШ: (полемички осврт на дело и идеје Данила Киша) / Небојша Васовић. – Београд: Народна књига – Алфа, 2004. – 155 стр. (Библиотека Алфа. Есеј 2004). – ISBN 86-331-1735-5

--- > polemika > polemika > polemika > recenzije > recenzija > notica > kritika

Idem. [2. изд.]: 2005. – 156 стр. (Библиотека Алфа. Есеј 2005). – ISBN 86-331-2123-9

ДАНИЛО КИШ ИЗМЕЂУ ЛОВЋЕНА И ЗИДА ПЛАЧА / Соња Томовић-Шундић. – Нови Сад: Змај, 2004. – 179 стр. (Студије и огледи. Коло 5; књ. 4). – ISBN 86-489-0435-8

--- [Sadržaj]

ISLEDNIK, SVEDOK, PRIČA: istražni postupci u "Peščaniku" i "Grobnici za Borisa Davidoviča" Danila Kiša / Dragan Bošković. – Beograd: Plato, 2004. – 257 str. (Biblioteka Posle Orfeja). – ISBN 86-447-0252-1

--- [Sadržaj] > recenzija > recenzija > recenzija

Vladiv-Glover, Slobodanka: "Peščanik" Danila Kiša kao postmoderni roman. - Virtuelni objekt kao celokupnost sveta u Kišovoj šizopoetici: "Enciklopedija mrtvih". Preveo Milisav Savić. // POSTMODERNIZAM OD KIŠA DO DANAS / Slobodanka Vladiv-Glover. – Beograd: Prosveta, 2004. – pp. 35-93. – ISBN 86-07-01515-X

Danilo Kiš 1935-1989 / priredio Božo Koprivica. – Ars. X: 1-2 (2005) 1-349: ill. – ISSN 0352-6739

            --- [Sadržaj]

Čudić, Marko: Jedna malo poznata prevodilačka avantura Danila Kiša: tri mađarske pesme Mihajla Vitkovića (Summary: A Poetic translation adventure of Danilo Kiš. Translating three Hungarian poems written by a bilingual Serbo-Hungarian poet Mihajlo Vitković /Mihály Vitkovics/). – Филолошки преглед. XXXII: 1 (2005) 125-140. – ISSN 0015-1807

Бабић, Сава: Славно је за отаџбину мрети: Данило Киш и Петер Естерхази. – Летопис Матице српске. 181: 475: 5 (мај 2005) 742-752. ISSN 0025-5939

Сребро, Миливој: "Принц Данило", витез уметности и књижевности, и "њено височанство", француска критика. Превела са француског Вања Манић. – Летопис Матице српске. 181: 475: 5 (мај 2005) 753-781. ISSN 0025-5939

Демић, Мирко: Метаморфозе чуда код Данила Киша. – Градина. 8 (2005) 307-314.ISSN 0436-2616

Hemon, Aleksandar: Čiji je pisac Danilo Kiš. – Sarajevske sveske. 8-9 (2005) 9-11. – ISSN 1512-8539 <pdf>

Thompson, Mark: Više biblijski nego balkanski. Sa engleskog prevela Nina Karađinović. – Sarajevske sveske. 10 (2005) 253-263. – ISSN 1512-8539

Veličković, Nenad: Poređenje u romanu "Bašta, pepeo" Danila Kiša. – Novi Izraz. 30 (oktobar – decembar 2005) 63-71. – ISSN 1512-5335

            ― Idem. // Polja. LI: 437 (januar – februar 2006) 43-50. – ISSN 0032-3578

Blašković, Laslo: O književnim junacima i tesnim grobovima. – Novi Izraz. 30 (oktobar – decembar 2005) 72-76. – ISSN 1512-5335

Mustedanagić, Lidija: Trošnost sveta ili muzeji Eduarda Sama: mimezis muzeja u romanu "Peščanik" Danila Kiša. – Ulaznica. XXXIX: 194-195 (2005) 63-71. – ISSN 0503-1362

Стевић, Александар: Данило Киш, читалац Борхеса, реалистички писац. – Књижевна историја. 127 (2005) 529-551. – ISSN 0350-6428

СПОМЕНИЦА ДАНИЛА КИША: поводом седамдесетогодишњице рођења / уредник Предраг Палавестра. – Београд: Српска академија наука и уметности, 2005. – VII, 789 стр. (Посебна издања; књ. 660. Одељење језика и књижевности, књ. 57). – ISBN 86-7025-392-5

            --- [Садржај] > recenzija

DANILO KIŠ: život & delo i brevijar / Viktorija Radič. S mađarskog jezika preveo Marko Čudić. – Beograd: LIR BG; Forum pisaca, 2005. – 453 str.: ill. (Velika biblioteka Foruma pisaca). – ISBN 86-83463-18-4

--- [Sadržaj]

KIŠ, LEGENDA I PRIČA: preoblikovanje i prenošenje predanja u "Grobnici za Borisa Davidoviča" i "Enciklopediji mrtvih" / Vladimir Zorić. – Beograd: Narodna knjiga - Alfa, 2005. – 207 str. (Biblioteka Moderna tradicija; knj. 2). – ISBN 86-331-2018-6

--- [Sadržaj] > recenzija

Kiš kao drugi. – Polja. LI: 437 (januar – februar 2006) 16-50. – ISSN 0032-3578

[Sadržaj:] Tatarenko, Ala: Između Mansarde i Sumatre: Kišov junak u ogledalu Crnjanskovog Dnevnika (16-30). – Milošević, Petar: De(re)konstrukcija porodičnog romana: Kiš i Esterhazi (31-34). – Demić, Mirko: Vladan Desnica i Danilo Kiš (35-42). – Veličković, Nenad: Poređenje u romanu "Bašta, pepeo" Danila Kiša (43-50).

Татаренко, Ала: Данило Киш, данас: час поетике. – Повеља. XXXVI: 1 (2006) 176-182. – ISSN 0352-7751

Vukčević, Lidija: Poetički dodiri Kiševe i Kovačeve pripovjedne proze. – Riječ. 12: 2 (2006) 163-196. – ISSN 1330-917X

Бошковић, Драган: Зинаида Мајснер – "муза револуције". – Повеља. XXXVI: 2 (2006) 122-126. – ISSN 0352-7751

Павловић, Александар: Жанровска природа Раних јада (Summary: The Generic Status of Early Sorrows). – Књижевна историја. 38: 128-129 (2006) 301-321. – ISSN 0350-6428

Перишић, Игор: Једно виђење односа пастиша и пародије (Summary: One view of the relationship between pastiche and parody). – Наслеђе. 3: 4 (2006) 63-76. – ISSN 1820-1768

Лахман, Ренате: Фактографија и танатографија у "Гробници за Бориса Давидовича", "Псалму 44" и "Пешчанику" Данила Киша. Са енглеског по рукопису превео Давор Бегановић (Summary: Factography and tanatography in Danilo Kiš's "Tomb for Boris Davidovič", "Psalm 44" and "The Hourglass"). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. LIV: 2 (2006) 99-113.ISSN 0543-1220

Idem. // METAMORFOZA ČINJENICA I TAJNO ZNANJE: o ludama, mostovima i drugim fenomenima / Renate Lachmann. Priredio i preveo Davor Beganović. – Zagreb; Sarajevo: Naklada Zoro, 2007. – ISBN 978-9958-589-35-5

Бегановић, Давор: Југославенска варијанта стаљинизма - Голи оток и Голи живот. – Зборник Матице српске за књижевност и језик. LIV: 2 (2006) 115-137.ISSN 0543-1220

Бегановић, Давор: О културалном памћењу у дјелу Данила Киша. – Зборник Матице српске за књижевност и језик. LIV: 2 (2006) 187-199.ISSN 0543-1220

Бошковић, Драган: Подтекстуални лик ухапшеног Б. Д. Новског (Summary: The Subtextual Character of the Arrested B. D. Novsky). – Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. II (2006) 163-175. – ISSN 1820-5305

Чудић, Марко: Последња фаза Кишовог тумачења мађарске лирике - сусрет са поезијом Ђерђа Петрија. – Зборник Матице српске за књижевност и језик. LIV: 2 (2006) 145-153. – ISSN 0543-1220

Нова читања Данила Киша. // Зборник 22. књижевних сусрета САВРЕМЕНА СРПСКА ПРОЗА (18-19. новембар 2005. Трстеник) / [главни и одговорни уредник Верољуб Вукашиновић]. – Трстеник: Народна библиотека "Јефимија", 2006. – pp. 57-222. (Савремена српска проза; зборник бр. 18). – ISBN 86-83191-24-9

[Из садржаја:] Делић, Јован: Уводна ријеч: Данило Киш као повлашћена академска тема (59-68). Росић, Татјана: Писац и/ли револуционар? (69-95). Пантић, Михајло: Киш, ипак и упркос свему (97-102). Јерков, Александар: Постљубавна проза. Старо ми дајте у новом читању дела Данила Киша (103-117). Ахметагић, Јасмина: Религиозност Едуарда Сама (119-131). Бошковић, Драган: Идеолошки простори "Гробнице за Бориса Давидовича" Данила Киша (133-148). Радовић, Миодраг: Подмукло дејство Пешчаника (149-155). Шукало, Младен: Протокол осушеног језика. Или о оквиру блискости и разлике Франца Кафке и Данила Киша (157-163). Негришорац, Иван: Марсељеза, шансона и сродни звуци. О преводилаштву Данила Киша са француског језика (165-200). Демић, Мирко: Владан Десница као литерарни предак Данила Киша (201-205). Петровић, Милош: Читајући књигу о Кишу Михајла Пантића (207-210). Аћимовић Ивков, Милета: Замке читања. О књигама Небојше Васовића, Викторије Радич и Драгана Бошковића (211-221).

Гвозден, Владимир: Чињеница, траума и фикција: ars memorativa у "Гробници за Бориса Давидовича" Данила Киша (Summary: Trauma, fact and fiction: ars memorativa in Danilo Kiš‘s A Tomb for Boris Davidovich). // ЖАНРОВИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. Бр. 3 / [уредници Зоја Карановић, Селимир Радуловић]. – Нови Сад: Филозофски факултет; Orpheus, 2006. – pp. 426-441. – ISBN 86-83887-76-6

ЕЛЕКТРА КАО ЦИТАТ: Електра Данила Киша као цитат Еурипидове Електре / Наташа Глишић. – Бања Лука: Академија умјетности, 2006. – 166 стр. – ISBN 99938-27-02-9

Ђорђевић, Милан: Песник Данило Киш. – Поезија. 12: 39 (2007) 105-109. – ISSN 0354-8562

Idem. // Књижевни магазин. VII: 77 (новембар 2007) 20-21. – ISSN 1451-0421

Циндори Шинковић, Марија: Данило Киш и Ади. – Превод Адијеве поезије Данила Киша. – Збирка Крв и злато. – Осам илустрација Адијевих песама. – Данило Киш и Адијев Париз. // ЕНДРЕ АДИ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ (1906-2006) / Марија Циндори Шинковић. – Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Форум, 2007. – стр. 274-289. – ISBN 978-86-323-0685-1

Татаренко, Ала: Роман у настајању/роман у нестајању: Кишова потрага за жанром. // СИНХРОНИЈСКО И ДИЈАХРОНИЈСКО ИЗУЧАВАЊЕ ВРСТА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ: зборник. Књ. 1 / [уредници Зоја Карановић, Радмила Гикић-Петровић]. – Нови Сад: Филозофски факултет; Дневник, 2007. – pp. 305-316. – ISBN 978-86-84097-96-7

Бошковић, Драган: А. А. Дармолатов на председничком броду: Кишов прилог литерарној етици. // (ЗЛО)УПОТРЕБЕ ИСТОРИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ / [Новица Милић и др.]. – Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2007. – pp. 53-64. – ISBN 978-86-81037-17-1

Хемон, Александар: Да ли је Башта, пепео књига о холокаусту? // ШТА ЧИНИ ДОБРУ КЊИГУ? / приредила Светлана Гавриловић. – Београд: Народна библиотека Србије, 2007. – стр. 31-45. (Едиција Ризом, 2). – ISBN 978-86-7035-175-2

Jakovljević, Branislav: U mehaničkih lavova čelični zubi: Grobnica za Borisa Davidoviča i demilitarizacija duha. // SRBIJA KAO SPRAVA: demilitarizacija nacionalne kulture / priredili Miloš Živanović [i dr.]. – Beograd: Dan Graf, 2007. – pp. 237-245. (Beton, knj. 1). – ISBN 978-86-83517-44-2

Miočinović, Mirjana: Margina slobode / [razgovor vodio Muharem Bazdulj]. – Sarajevske Sveske. 17 (2007) 61-76. – ISSN 1512-8539 <pdf>

ДАЖД ОД ЖИВОГА УГЉЕВЉА (читање с Библијом у руци: проза Данила Киша и Мирка Ковача) / Јасмина Ахметагић. – Београд: Драслар партнер, 2007. – 169 стр. (Библиотека Траг). – ISBN 978-86-7614-074-9

--- [Sadržaj]

PAMĆENJE TRAUME: apokaliptička proza Danila Kiša / Davor Beganović. – Sarajevo: Zoro, 2007. – 315 str. (Biblioteka Interkulturalna slavistika; knj. 1). – ISBN 978-9958-589-34-8

--- [Sadržaj]

GOLA PRIČA: autopoetika i istorija u "Grobnici za Borisa Davidoviča" Danila Kiša, "Novom Jerusalimu" Borislava Pekića, "Fami o biciklistima" Svetislava Basare / Igor Perišić. – Beograd: Plato, 2007. – 301 str. (Biblioteka Posle Orfeja). – ISBN 978-86-447-0378-5

--- [Sadržaj] > recenzija > recenzija > recenzija

DANILO KIŠ I MODERNA MAĐARSKA POEZIJA / Marko Čudić. – Beograd: Plato; Filološki fakultet, 2007. – 330 str. (Biblioteka Posle Orfeja). – ISBN 978-86-447-0406-5

--- [Sadržaj] > recenzija

Ђурић, Александра: Приповедање и метаприповедање у Гробници за Бориса Давидовича. – АЗ. 1: 1 (2008) 94-98. – ISSN 1820-8282

Kršenković Brković, Dragana: "Rani jadi" Danila Kiša: vreme kao dominantna kategorija. – Ars. 13: 3 (2008) 72-88. – ISSN 0352-6739

Фјут, Александер: Палеонтологија сећања. Превела с пољског Љубица Росић. – Летопис Матице српске. 184: 481: 5 (мај 2008) 810-828. – ISSN 0025-5939

            Idem. // NI ZAPAD NI ISTOK / Aleksander Fjut. Izbor i prevod Ljubica Rosić. – Beograd: Albatros plus, 2011. – str. 137-160.

Симовић, Јелена: Роман о уметнику и Мансарда Данила Киша као портрет уметника у младости (Summary: Novel about an artist and Danilo Kiš's Attic as a portrait of an artist as a young man). – Зборник Матице српске за књижевност и језик. LVI: 2 (2008) 287-324. – ISSN 0543-1220

Mirčev, Andrej: Genološke kušnje. – Kolo. 3-4 (jesen-zima 2008). – ISSN 1331-0992

Rukovet KIŠobran. – Rukovet. LIV: 5-6 (2008) 1-16.ISSN 0035-9793

[Sadržaj:] Čanji, Eržebet: Paralelne poetičke pojave u mađarskoj i srpskoj postmodernoj prozi. S mađarskog prevela Judita Plankoš (1-2). – Bošković, Dragan: Istorija kao večnost (3-9). – Kiš, Danilo: Beleške jednog ludaka (3-9). – Orčik, Roland: (De)mitologizovane porodične priče (Očevi Kiša & Esterhazija). S mađarskog prevela Judita Plankoš (10-13). – Čudić, Marko: Mogu li se Rani jadi tumačiti kao ironična verzija romana o umetniku? (14-16).

ТЕКСТУАЛНО (НЕ)СВЕСНО Гробнице за Бориса Давидовича / Драган Бошковић. – Београд: Службени гласник, 2008. – 165 стр. (Библиотека Књижевне науке, уметност, култура. Колекција Модерна традиција). – ISBN 978-86-7549-938-1

--- [Sadržaj] > recenzija

МИТ О САВРШЕНОЈ БИОГРАФИЈИ: Данило Киш и фигура писца у српској култури / Татјана Росић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2008. – 197 стр. (Библиотека Наука о књижевности; књ. 1). – ISBN 978-86-7095-142-6

--- [Sadržaj] > recenzija > recenzija > recenzija > intervju > recenzija

U ZAČARANOM TROUGLU: Crnjanski, Kiš, Pekić: eseji i studije / Ala Tatarenko. – Zaječar: Matična biblioteka "Svetozar Marković", 2008. – 145 str. (Edicija Исток zapad). – ISBN 978-86-86305-19-0

Татаренко, Ала: Између Мансарде и Суматре (Кишов јунак у огледалу Дневника Милоша Црњанског). – Кишова Мансарда као оквир (једна жанровска дилема). – Специјалитети Мансарде (прилог проучавању књижевне гастрономије Данила Киша). – Данило Киш, данас: час поетике (Киша и хартија Владимира Тасића). // МЕСТО СУСРЕТА: огледи о српској прози. – Београд: Српски ПЕН центар, 2008. – pp. 21-63. – ISBN 978-86-84555-09-2

Перишић, Игор: Биографија књижевног јунака као прича у причи у прози Данила Киша и Светислава Басаре. // ТЕОРИЈА – ЕСТЕТИКА – ПОЕТИКА / уредник Гојко Тешић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2008. – pp. 367-374. (Годишњак; 23. Серија Ц, Теоријска истраживања; књ. 13). – ISBN 978-86-7095-147-1

Čolović, Ivan: Nečista krv. // VESTI IZ KULTURE / Ivan Čolović. – Beograd: Peščanik, 2008. - str. 20-24. (Mala biblioteka Peščanika). – ISBN 978-86-86391-15-5

Popović, Dimitrije: Smrt Danila Kiša. – Ljetopis crnogorski. 4 (2008/9) 68-76: ill. – ISSN 1334-7128

Danilo Kiš / priredio Božo Koprivica. – Ars. XIX: 4-5 (2009): ill. – ISSN 0352-6739

            --- [Sadržaj]

Турањанин, Биљана: Симон Чудотворац и Икар Губелкијан: два лица исте судбине. – Траг. 5: 5: 18 (мај 2009) 98-110. – ISSN 1451-9437

Durić, Rašid: Image od facta, skepse i iluzije Danila Kiša. – Odjek. 62: 1 (proljeće 2009) 22-31. – ISSN 0029-8387

Rukovet KIŠobran. – Rukovet. LV: 5-6 (2009) 38-55. – ISSN 0035-9793

[Sadržaj:] Tomka, Beata: Narativno nasleđe, kulturni vez. Preveo s mađarskog Mirko Gottesmann (38-41). – Čudić, Predrag: O jednoj idealnoj adresi i još ponečem za Kišobran (42-43). – Rudaš, Jutka: Duhovni horizonti u relaciji Kiš-Esterhazi (44-47). – Hoža, Eva: Pol figure pisca (pod evropskim kišobranom). Preveo s mađarskog Mirko Gottesmann (48-49). – Čubrilo, Milica: Nekoliko elemenata karnevalizacije u "Porodičnom cirkusu" Danila Kiša (50-55).

Mijanović, Boško: Povratak vremena: (sjećanje na Danila Kiša). – Matica. 10: 37/38 (proljeće / ljeto 2009) 209-252. – ISSN 1450-9059

Danilo Kiš – dvadeseta obljetnica smrti. – Književna republika. 10-12 (2009) 83-105. – ISSN 1334-1057

            [Sadržaj:] Predrag Matvejević: Kiševa po-etika (83-91). – Tonko Maroević: Pripovjedač predvodnik, pjesnik posrednik (92-96). – Lana Molvarec: Pripovjedački postupci u Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša (97-105).

Секе, Каталин: М.О. - О.М. – 'Мандељштамовски' текст прозе Данила Киша. С мађарског превео Марко Чудић (Summary: M. O. – O. M. The „Mandelstam“ Text in the Prose of Danilo Kiš). – Књижевна историја. 41: 139 (2009) 693-701. – ISSN 0350-6428

Миланов, Албина: Костићева књига "О Змају" и Кишов "Час анатомије". – Летопис Матице српске. 185: 484: 6 (децембар 2009) 921-927. – ISSN 0025-5939

Вељковић-Мекић, Јелена: "Ко је тај човек и шта хоће од мене" - неурозе и психозе Едуарда Сама и проблем идентификације у роману Башта, пепео. – Наслеђе. 6: 14/2 (2009) 231-242. – ISSN 1820-1768

Стојановић, Бранислава: Exegi monumentum: Двадесет година од смрти Данила Киша (1935-1989). – Филолошки преглед. XXXVI: 3 (2009) 169-172. – ISSN 0015-1807

Бошковић, Драган: Кишов Крлежа: идеолошка инкултурација. // СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ. Књ. 2. Јужнословенске/европске парадигме и српска књижевност / [одговорни уредник Драган Бошковић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет; Скупштина града, 2009. – pp. 325-334. – ISBN 978-86-85991-14-1

Татаренко, Ала: Готске игре уз пратњу свирале: Пекићев књижевни дијалог са Кишом (Резюме: Готические игры в сопроваждении свирели: литературный диалог Борислава Пекича и Данила Киша). // ПОЕТИКА БОРИСЛАВА ПЕКИЋА: преплитање жанрова / уредили Петар Пијановић, Александар Јерков. – Београд: Институт за књижевност и уметност; Службени гласник, 2009. – стр. 198-210. – ISBN 978-86-519-0300-0

Marčetić, Adrijana: "Moja sestra, Marija Antoaneta". // ISTORIJA I PRIČA / Adrijana Marčetić. – Beograd: Zavod za udžbenike, 2009. – str. 151-210. ISBN 978-86-17-16453-7

KIŠ, UOBLIČENJA / [priredio] Milenko Stojičić. – Banja Luka: Udruženje književnika Srpske, Podružnica Banja Luka, 2009. – 99 str. (Biblioteka Antologije). – ISBN 978-99938-48-48-6

ПРИПОВЕДАЧКИ СВЕТ ДАНИЛА КИША / Мирослав Радовановић. – Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2009. – 180 стр. – ISBN 978-99955-0-411-3

Миливојевић, Ивана: Хомер, Џојс, Киш: једно ефемерно читање из продужене перспективе. – Београдски књижевни часопис. VI: 18 (2010) 141-155. – ISSN 1452-2950

Радуловић. Оливера: Прогони Јевреја у стваралаштву Данила Киша, Александра Тишме и Давида Албахарија. – Књижевност и језик. 57: 1/2 (2010) 109-126. – ISSN 0454-0689

Вељковић-Мекић, Јелена: Питања оквира и тачке гледишта у роману Башта, пепео и у збирци приповедака Башта сљезове боје. // САВРЕМЕНА ПРОУЧАВАЊА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ. Књ. 2 / [одговорни уредник Маја Анђелковић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2010. – стр. 211-220. – ISBN 978-86-85991-17-2

Rukovet KIŠobran. – Rukovet. LVI: 1-4 (2010) 1-13.ISSN 0035-9793

            [Sadržaj:] Kajoko Jamasaki: Danilo Kiš i japanski čitaoci: Bašta, pepeo (1-5). – Dinko Kreho: O nekim percepcijama Danila Kiša u bosanskohercegovačkom medijskom prostoru (9). – Božo Koprivica: Od neizlečive mladosti (10-12). – Oto Tolnai: Drhtavi samuraj. Prevod Mirko Gottesmann (12-13).

Јовић, Моња: Улицом несталих кестенова: јеврејска тема код Данила Киша. – Зборник Матице српске за књижевност и језик. 58: 3 (2010) 559-609. – ISSN 0543-1220

Симић, Владан: Трагизам читања у делу Данила Киша. – Свеске. 21: 99 (2011) 45-50. – ISSN 1451-9976

DANILO KIŠ (1935-2005): IZMEĐU POETIKE I POLITIKE [= Beetwen Poetics and Politics] / Međunarodni skup pisaca, Beograd, 15-17. jun 2005. godine, Centar za kulturnu dekontaminaciju [= International meeting of writers] / priredila Mirjana Miočinović u saradnji sa Vladimirom Tupanjcem i Aleksandrom Savanović; [prevod sa engleskog Ameli Mišić, Vanja Savić, Damir Arsenijević; prevod sa poljskog Agnješka Lasek, Branislava Stojanović]. – Beograd: Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2011. – 256 str.: ill. (Edicija Transkripti). – ISBN 978-86-88001-01-4

[Sadržaj:] I Program skupa. – Svečano otvaranje skupa: Teleskopija. Razgovor Bora Krivokapića s Danilom Kišom, 12. marta 1982. (fragmenti). – "Danilo Kiš (1935-2005): između poetike i politike" - Poetika: prvi dan okruglog stola pisaca. Politika: drugi dan okruglog stola pisaca [transkript Branka Kupi; učesnici: Vladimir Arsenijević, Laslo Blašković, Igor Štiks, Kšištof Varga, Andžej Stasjuk, Nenad Veličković, Milan Đorđević, Aleksandar Hemon, Muharem Bazdulj, Mihajlo Pantić, Fatos Lubonja, Zoran Đerić; Aleksandar Mandić, Eva Nahir]. – Danilo Kiš, Aleksandar Mandić: Goli život (treća epizoda TV serije, 1989). – II Vladimir Bacunov: Da li će junaci Danila Kiša progovoriti ruski? – Stiven Čejs: Plumaserija: o pisanju muzike na reči Danila Kiša. – Aleš Debeljak: Moj balkanski učitelj. – Aleksandar Gatalica: Poeta neobične ravnice. – Metju Vest: Programska beleška. – Dodatak: Davor Beganović: Jugoslavenska varijanta staljinizma: Goli otok i Goli život. – Beleške o autorima. Napomena.

Bazdulj, Muharem: Kiš i Zebald. – Polja. LVI: 469 (maj-jun 2011) 143-145. – ISSN 0032-3578

Jukić, Tatjana: Spleen gulaga: Danilo Kiš, Grobnica za Borisa Davidoviča. // REVOLUCIJA I MELANKOLIJA: granice pamćenja hrvatske književnosti / Tatjana Jukić. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2011. – str. 233-321. (Biblioteka Razotkrivanja) – ISBN 953-303-348-8

            --- > intervju

Делић, Јован: Данило Киш и Осип Мандељштам. – Научни састанак слависта у Вукове дане. 40/2 (2011) 541-550. – ISSN 0351-9066

Миланко, Андреа: (Женски) поглед и глас у новели Данила Киша Црвене марке с ликом Лењина // СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ: зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29-30. X 2010). Књ. 2, Жене: род, идентитет, књижевност / [одговорни уредник Драган Бошковић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет; Скупштина града, 2011. – стр. 393-401. – ISBN 978-86-85991-36-3

Бошковић, Драган: Завет Данила Киша // ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ И (СРПСКА) КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА / уредници Драган Бошковић, Маја Анђелковић. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011. – стр. [65]-75. – ISBN 978-86-85991-34-9

Darjesek, Mari: Gnev Danila Kiša // POLICIJSKI IZVEŠTAJ: optužbe za plagijat i drugi nadzori fikcije / Mari Darjesek. Prevela s francuskog Ivana Aranđelović. – Beograd: Clio, 2011. – pp. 99-116. – ISBN 978-86-7102-394-8

Ристић, Анка: А. А. Дармолатов: писац, књижевност, етика, идеологија. – Липар. 13: 47 (2012) 137-143. – ISSN 1450-8338

Ракић, Слађана: Портрет уметника: Џојс и Киш. – Липар. 13: 47 (2012) 183-193. – ISSN 1450-8338

Бечејски, Мирјана: Истина вере и истина сумње у приповеци "Симон чудотворац" Данила Киша. – Баштина. 32 (2012) 97-112. – ISSN 0353-9008

Jukić, Tatjana: Plus d’un: narativni kolektivi Danila Kiša. – Sarajevske sveske. 37-38 (2012) 93-106. – ISSN 1512-8539 <pdf>

Mandić, Ethem: Pripovijedanje i dokumentarnost u djelu "Grobnica za Borisa Davidoviča". – Lingua Montenegrina. 5/2: 10 (2012) 149-157. – ISSN 1800-7007

Калезић-Ђуричковић, Софија: Данило Киш између јудаизма и хришћанства. // СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, УМЕТНОСТ: зборник радова са VI међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (28-29. X 2011). Књ. 2, Бог / [одговорни уредник Милош Ковачевић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет; Скупштина града, 2012. – стр. 285-291. – ISBN 978-86-85991-43-1

КЊИГА О ДАНИЛУ / Сава Бабић. – Београд: Тардис, 2012. – 206 стр. (Библиотека Акубза). – ISBN 978-86-6099-016-9

--- >info

Ковачевић, Синиша: Биографија Држића чека свог синеасту. – Сцена. XLIX: 1 (јануар-март 2013) 179-181. – ISSN 0036-5734

Миленковић, Иван: Физиологија језика Данила Киша. – Књижевни магазин. 13: 144/146 (2013) 42-44. – ISSN 1451-0421

Martinović, Žarko: Snovi u djelima Danila Kiša. – Lingua Montenegrina. 6: 1: 11 (2013) 219-231. – ISSN 1800-7007

Црепуљаревић, Весна Д.: Тема јеврејства код Андрића и Киша. – Наш траг. 20: 1/2 (2013) 33-50.ISSN 0354-575X

Бечејски, Мирјана: Порука у боци и "Савршена пукотина": Пешчаник Данила Киша у контексту савремених естетичких и поетичких проучавања. – Баштина. 34 (2013) 93-114. – ISSN 0353-9008

Vukčević, Lidija: Dvije uporišne tačke Danila Kiša. – Matica. 14: 54 (ljeto 2013) 245-254. – ISSN 1450-9059

Пантић, Михајло: Ново читање Данила Киша. – Љетопис Народне библиотеке "Стеван Самарџић". 1 (2013) 98-102. – ISSN 2336-971X

Nicolosi, Riccardo: Enciklopedijsko u "Enciklopediji mrtvih" Danila Kiša. S njemačkoga preveo Davor Beganović. – Ulaznica. 47: 234-235 (nov. 2013) 223-243. – ISSN 0503-1362

Rukovet. LIX: 4-5-6 (2013) 1-26. – ISSN 0035-9793

            [Sadržaj:] (Zlo)upotreba Kiša / Vladimir Arsenijević. – Književnost kao poslednje pribežište zdravog razuma / Gojko Božović. – Kako otputovati u Nikaragvu / Predrag Čudić. – Ikarovski san E. S.-a / Zoran Janić. – O Kišu s loptom: Odgovor na pitanja: Božo Koprivica / Milenko Stojčić. – Pasaraela / Boško Krstić. – Pozlata i srebro / Mihajlo Pantić. – Muke tranzita ili skaska o očevima / Draginja Ramadanski. – Stabilnost peska: Prolog romana Peščanik Danila Kiša / Mihalj Sajbeli. Preveo s mađarskog Mirko Gottesmann.

Војиновић Тмушић, Милица М.: Хуманистички идеали и малигна деструктивност у причама "Нож са дршком од ружиног дрвета" и "Гробница за Бориса Давидовича" Данила Киша. // САВРЕМЕНА ПРОУЧАВАЊА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ: зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 2 / [одговорни уредник Маја Анђелковић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013. – стр. 245-251. – ISBN 978-86-85991-51-6

Чубрило, Милица: Проблем структуралистичког тумачења романа "Пешчаник" Данила Киша. // САВРЕМЕНА ПРОУЧАВАЊА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ: зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије одржаног 12. марта 2012. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 2 / [одговорни уредник Маја Анђелковић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2013. – стр. 303-312. – ISBN 978-86-85991-51-6

Новак Бајцар, Силвија: Историја једне недовршене полемике. // СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА: тематско-проблемски зборник / уредник Милан Радуловић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013. – стр. [467]-485. (Годишњак / Институт за књижевност и уметност; 26. Серија Ц, Теоријска истраживања; књ. 16)

Татаренко, Ала: Обликовање постмодернистичког модела: на путу од дела ка тексту. // ПОЕТИКА ФОРМЕ У ПРОЗИ СРПСКОГ ПОСТМОДЕРНИЗМА / Ала Татаренко. – Београд: Службени гласник, 2013. – pp. 39-72. (Библиотека Књижевне науке. Колекција Основа. Књижевна историја) – ISBN 978-86-519-0868-5

Longinović, Tomislav: Danilo Kiš: istorija, performans i užas u Grobnici za Borisa Davidoviča. // GRANIČNA KULTURA: politika identiteta u četiri slovenska romana 20. veka / Tomislav Z. Longinović. Prevela Dijana Mitrović Longinović. – Beograd: Službeni glasnik, 2013. – pp. 113-142. (Biblioteka Književne nauke. Kolekcija Interpretacije) – ISBN 978-86-519-1570-6

ЗАР ОПЕТ О КИШУ? / Небојша Васовић. – Београд: Конрас, 2013. – 440 стр. (Библиотека Хоризонти, 12). – ISBN 978-86-7552-058-0

--- > info > prikaz

KIŠ KAO KIŠ / [priredio] Milenko Stojičić. – Banja Luka: Besjeda; Beograd: Ars Libri, 2013. – 190 str. : fotogr. – ISBN 978-99938-1-207-4

Вујновић, Маша Н.: Библијски мотиви у Пешчанику Данила Киша. – Кораци. XLIVIII: 1-3 (2014) 107-114.ISSN 0454-3556

Milutinović, Zoran: Teritorijalna zamka: Danilo Kiš, kulturna geografija i geopolitička imaginacija. Prevela sa engleskog Andrea Lešić. – Sarajevske sveske. 45-46 (2014) 111-134. – ISSN 1512-8539 <pdf>

Гавриловић, Миломир: Спискови: поступак у прози Данила Киша. – Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. X (2014/2015) 261-276. – ISSN 1820-5305

Бабић, Јелена: Мансарда Данила Киша, трагом традиције антиромана. // САВРЕМЕНА ПРОУЧАВАЊА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 2 / [одговорни уредник Маја Анђелковић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014. – стр. 221-227. – ISBN 978-86-85991-61-5

Павловић, Горан: "Прекобројни анђели" или неконзистентни женски ликови у прози Данила Киша и Давида Албахарија. // САВРЕМЕНА ПРОУЧАВАЊА ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ: зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије одржаног 30. марта 2013. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 2 / [одговорни уредник Маја Анђелковић]. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014. – стр. 495-506. – ISBN 978-86-85991-61-5

Јакшић Провчи, Бранка: Потрага за идентитетом као књижевни поступак Данила Киша у драми Ноћ и магла. // АСПЕКТИ ИДЕНТИТЕТА И ЊИХОВО ОБЛИКОВАЊЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ: зборник радова / уредник Горана Раичевић. – Нови Сад: Филозофски факултет, 2014. – стр. 237-248.

Ратков Квочка, Јелена: Револуционар са књигом у руци у Травничкој хроници Иве Андрића и Гробници за Бориса Давидовича Данила Киша. // ANDRIĆEVA HRONIKA = Andrićs Chronik / Hg./ur. Branko Tošović. – Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz; Banjaluka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske; Beograd: Svet knjige: Nmlibris, 2014. – str. 445-461.

Бошковић, Драган: Књижевност и хуманизам: Данило Киш и формализам // УСКРСНУЋЕ КЊИЖЕВНОСТИ: 100 година руског формализма / уредник Драган Бошковић. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2014. – стр. 161-169.

Miočinović, Mirjana: Margina slobode / [razgovor vodio Muharem Bazdulj]. // NEMOĆ OČIGLEDNOG: prvi i drugi deo / Mirjana Miočinović. – Beograd: Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2014. – str. 212-229. (Edicija transkripti)

IZVOD IZ KNJIGE ROĐENIH: priča o Danilu Kišu / Mark Thompson. S engleskog preveo Muharem Bazdulj. – Sarajevo: Buybook, 2014. – 388 str. : ilustr. – ISBN 978-9958-30-204-6

            --- > info > prikaz

IZVOD IZ KNJIGE ROĐENIH: priča o Danilu Kišu / Mark Tompson. Preveo s engleskog Muharem Bazdulj. – Beograd: Clio, 2014. – 616 str. : ilustr. (Klepsidra) – ISBN 978-86-7102-466-2

            --- > info > prikaz

Николић-Ђорђевић, Данијела М.: Истина и функција у роману Псалам 44 Данила Киша. – Свеске. 26: 118 (2015) 85-93. – ISSN 1451-9976

Томић, Јована З.: Политички несвесно у Гробници за Бориса Даводовича Данила Киша. – Липар. 16: 57 (2015) 221-228. – ISSN 1450-8338

Мустеданагић, Лидија: Драмско стваралаштво Данила Киша. – Сцена. 51:3 (јул-септембар 2015) 105-119.

Павловић, Миливоје: Сви гени Кишових лектира. – Годишњак Факултета за културу и медије. 7: 7 (2015) 85-102. – ISSN 1821-0171

Штерлеман, Иван: Роман-кинематограф: нови роман и филм. – Годишњак Факултета за културу и медије. 7: 7 (2015) 103-119. – ISSN 1821-0171

Bajraktarević, Elvir: Rečenica kao polemički argument Danila KIša: sintaksostilistička analiza Časa anatomije. – Gradovrh. XII: 12 (2015) 63-76.

Темат: 80 година Данила Киша (1935–1989). – Летопис Матице српске. 191: 496: 5 (новембар 2015) 547-628. – ISSN 0025-5939

            [Садржај:] Увек о Кишу, а сада још и о Питању љубави "У јесен године 7464. (по византијском рачунању времена)", на крају нешто о Ничеу и орфизму / Александар Јерков (547-577). – Естетичка, поетичка и критичка опредељења Данила Киша / Радомир В. Ивановић (578-596). – Похвала врсти: есејисти Сретен Марић и Данило Киш / Мирјана Бечејски (597-614). – Изгубљени послужавник / Иван Штерлеман (615-621). – Фото-албум као баршунаста прича: једно читање Кишових "Раних јада" / Виктор Шкорић (622-628)

Fuga za Danila Kiša: Uz osamdesetogodišnjicu rođenja. – Ars. 17: 4 (2015) 79-122. – ISSN 0352-6739

[Sadržaj:] Božo Koprivica: Fuga za Eduarda Sama i Anu Sam (79-94). – Oto Tolnai: Drhtavi samuraj (95-96). – Peter Božik: Mesec svih svetih (97-98). – Mića Vujičič: Odrazi u staklu (99-102). – Milica Nikolić: Druženje s Danilom Kišom (103). – Enver Kazaz: Kad smrt ne zamračuje život, a život ne skrnavi smrt (105-112). – Marko Pogačar: Koda (113). – Miodrag Raičević: O mekom srcu (115-118). – Ljubeta Labović: San kraj mora (119-122)

MAPE VREMENA: srpska postmodernistička proza pred izazovima epohe / Silvija Novak Bajcar. Prevela s poljskog Ljubica Rosić. – Beograd: Službeni glasnik, 2015. (Biblioteka Književne nauke)

POETIKA PROLAZNOSTI: organizacija vremena u Ranim jadima Danila Kiša / Dragana Kršenković-Brković. – Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2015. – 198 str. – ISBN 978-86-303-1844-3

PRIČE O DANILU KIŠU / priredio Milenko Stojičić. – Beograd: Arhipelag, 2016. – 204 str. (Biblioteka Tema)

ВЕНАЦ ОД ТРЊА ЗА ДАНИЛА КИША / [приредио] Миливоје Павловић. – Београд: Службени гласник, 2016. – 544 стр. (Библиотека уметност и култура. Колекција Посебна издања) ISBN 978-86-519-1998-8

ДАНИЛО КИШ: ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА: (1935-2015): радови са научног скупа Подгорица, 15-16. октобар 2015. / уредник Радомир В. Ивановић. – Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, 2016. – 342 стр. (Научни скупови; књ. 139. Одјељење хуманистичких наука; књ. 7) ISBN 978-86-7215-386-6

БЕЛЕШКЕ О КИШУ И ФИЛОСОФИЈИ / Илија Марић. – Београд: Бернар, 2017. –  208 стр. (Библиотека Тихи глас) ISBN 978-86-6431-047-5

IZMEĐU ETIKE I ESTETIKE: eksplicitna po-etika Danila Kiša / Midhad Kurtović. – Sarajevo; Zagreb: Buybook, 2018. – 272 str. ISBN 978-9958-30-390-6 / 978-953-8226-13-7

Novak Bajcar, Silvija: „Mozak koji je izbačen iz lobanje”: Peščanik Danila Kiša kao auto/patografija o zalutalom racionalizmu. – Književna istorija. 51: 169 (2019) 315–327.

Бечејски, Мирјана: Данило Киш и гностицизам. – Зборник Матице српске за књижевност и језик. LXVII: 2 (2019) 559-579. – ISSN 0543-1220

Данило Киш и идеал енциклопедије / Горан М. Радоњић. Лексикографско-енциклопедијска парадигма у српској прози; Савина Српска архиепископија (1219-2019) - осам векова развоја српске писмености и духовности. [Књ.] 2. Научни састанак слависта у Вукове дане 49: 2019. - Стр. 199-209

Гробница за Бориса Давидовича Данила Киша као енциклопедија идеологија смрти / Игор Д. Перишић. Лексикографско-енциклопедијска парадигма у српској прози; Савина Српска архиепископија (1219-2019) - осам векова развоја српске писмености и духовности. [Књ.] 2. Научни састанак слависта у Вукове дане 49: 2019. - Стр. 211-220

Стварносна основа Кишове Енциклопедије мртвих / Снежана С. Башчаревић. Лексикографско-енциклопедијска парадигма у српској прози; Савина Српска архиепископија (1219-2019) - осам векова развоја српске писмености и духовности. [Књ.] 2. Научни састанак слависта у Вукове дане 49: 2019. - Стр. 221-230

VJEŽBANKA DANILO KIŠ / Božo Koprivica. – Beograd: Karioke, 2019. – 324 str., [15] str. sa fotogr. : ilustr. ISBN 978-86-900614-1-9

FIGURE PREOBRAŽAJA U KNJIŽEVNOM DELU DANILA KIŠA I PRIMA LEVIJA: od književne poetike do kulturne antropologije / Aleksandar Kostić. – Beograd, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2019. – 285 str. ISBN 978-86-7301-133-2

            --- > prikaz

GOLI ŽIVOT / [scenario] Danilo Kiš, Aleksandar Mandić. – Beograd: Yes-Pro, 2020. – 139 str. ISBN 978-86-914453-2-4

НУЛТА ДИСЦИПЛИНА ДАНИЛА КИША / Мирјана Бечејски. – Приштина; Лепосавић: Институт за српску културу, 2020. – 445 стр. ISBN 978-86-89025-62-0

--- > prikaz

Danilo Kiš: princ književnosti / Branko Rosić. – Beograd: Nedeljnik, 2021. – 64 s. ISBN 978-86-81700-31-0

DANILO KIŠ. ŽAMOR POVIJESTI / Mark Thompson. Prijevod Muharem Bazdulj. – Zaprešić: Fraktura, 2021. – 246 s. ISBN 978-953358385-3

Svet snova u delima Danila Kiša / Žarko Martinović. - Beograd: Ultimatum.rs, 2022. - 219 str. ISBN 978-86-80274-28-7

Biografije i ožiljci: Kiš, Pekić, Tišma / Gojko Božović. - Vršac: Književna opština Vršac, 2022. - 196 str. ISBN 978-86-7497-319-6

Сажета поетика сажимања : ка поетици Данила Киша III: тенденције и доминанте у прози Данила Киша / Јован Делић. - Београд: Архипелаг, 2023. - 127 стр. ISBN 978-86-523-0394-6

Књижевност између политике и културе: Бранимир Шћепановић и Данило Киш / Весна Тријић. - Андрићград: Андрићев институт, 2023. - 394 стр. ISBN 978-99976-89-13-9

 

            --------------------------------------------

            [online:::]

Davor Beganović: O KULTURALNOM PAMĆENJU U DJELU DANILA KIŠA: [disertacija]

Predrag Matvejević: Po-etika Danila Kiša. – [cendo.hr]

Borislav Pekić: Danilo ili život kao bol. – [borislavpekic.blogspot.com]

Milan Milišić: Princip. – [pescanik.net]

Klaudio Magris: Poslednji susret sa Danilom Kišom. Prevela Mirjana Miočinović. – [pescanik.net]

Milan Kundera: Jedan veliki i nevidljivi pisac. Prevela Mirjana Miočinović. – [pescanik.net]

Josif Brodski: Predavanje o Danilu Kišu. Prevela Biserka Rajčić. – [El Mundo Sefarad]

Ana Šomlo: Danilo Kiš između istorije i literature. – Lamed, 3, 2008.

Blaga Dimitrova: Kako sam upoznala Danila Kiša. S bugarskog preveo Ivan Ivanov. – [lupiga.com]

Predrag Čudić: Antologija naslova. – [plastelin.com]

Srđan V. Tešin: Moj Danilo Kiš. – [plastelin.com]

Borivoje Adašević: Doba sumnje koje ne prolazi. – Male novine, 9.04.2010.

Željko D. Vušurović: Neprekinuto prijateljstvo. Cetinjski dani Danila Kiša – priča Pavla Đonovića. – [facebook.com]

Vesko Pejović: Sjećanje na Danila Kiša (sjećanja Boška Mijanovića, Dimitrija Popovića, Pavla Đonovića i Dada Đurića). – [cetinje-mojgrad.org]

Svetlana Slapšak: Danilova knjiga. – [dkis.si]

Vanja Miljković: Dve poetike smrti (Narativ i iskustvo smrti u priči „Enciklopedija mrtvih“ Danila Kiša i filmu „Kolekcioniere“ Kristine Buožite). – [Libartes.com]

Branka Mihajlović: Desničari i Kiš: Zloupotreba imena kritičara nacionalizma. – Radio Slobodna Evropa, 15.08.2012.

Saša Ilić: U ime oca i sinova. – Peščanik.net, 17.08.2012.

Dušan Komarčević: Danilo Kiš: Nepokoreni duh individualizma. – Radio Slobodna Evropa, 13.12.2012.

Kris Pauer: Šulc je moj Bog. Prevod sa engleskog Vesna Roganović. – [arhipelag.rs]

Charles Simić: Genije iz četiri zemlje. Preveo Ivica Pavlović. – Peščanik.net, 09.05.2013.

Mirko Demić: Šareno, kočoperno kosmopolitsko perje, nostalgija i ljubav naša. – [mirkodemic.com]

Zoran Janić: Ikarovski san E.S.-a – Institut za javnu politiku, 10.06.2013.

Marko Pogačar: Učitelje - idole potrebno je izvrtati! – Lupiga.com, 21.09.2014.

Đorđe Matić: Jedna varijacija, uz godišnjicu smrti Danila Kiša. – [djordjematic.com]

Jasna Šamić: Sjeti se da zaboraviš (2/3) (3/3). – BH Info, 26. januar 2015.

Branka Mihajlović: Tri sećanja na Danila Kiša (Jelena Trpković, Filip David, Predrag Čudić). – Radio Slobodna Evropa, 22.02.2015.

Isabel Bau Madden: Danilo Kiš: Njujorška prisećanja. – Avant Art Magazin (25.02.2015)

Mirjana Bečejski: ESEJISTIKA DANILA KIŠA : [disertacija]

Aleksandar B. Kostić: Figure preobražaja u književnom delu Danila Kiša i Prima Levija (od književne poetike do kulturne antropologije): doktorska disertacija, Beograd 2016.

Преображаји стварности у приповедној прози Бранимира Шћепановића и Данила Киша: докторска дисертација / Весна М. Тријић. Београд 2021.

 

 

www.danilokis.org