www.danilokis.org

 

 

BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

 

____ sekundarna literatura:::

 

 

 

РОМАН КАО ПЕШЧАНИК: приповедачка уметност Данила Киша / приредио Јован Зивлак. – Нови Сад: Културно-просветна заједница града Новог Сада; Светови, 1998. – 193 стр.: ill. (Посебна издања). – ISBN 86-7047-290-2

[Садржај:] Зивлак, Јован: Уводна напомена (5). – Пантић, Мирослав: Поздравна беседа (7-8). – Радовић, Миодраг: Подмукло дејство "Пешчаника" /Rsum้: L'action sournoise du Sablier par D. Kiš/ (9-15). – Рицанте, Масимо: О енциклопедијском идеалу. Три белешке о естетици прозе Д. Киша. Превео Петар Берар (16-21). – Rizzante, Massimo: De l'idal encyclopdique. Trois notes sur l'esthtique de la prose de D. Kiš (22-27). – Пантић, Михајло: И "Пешчаник" је енциклопедија мртвих /Summary: Hourglass is also an encyclopedia of the dead/ (28-34). – Скарпета, Ги: Истинолажа Данила Киша. Превео Петар Берар (35-37). – Scarpetta, Guy: Le mentir-vrai de Danilo Kiš: synopsis de l'intervention (38-40). – Делић, Јован: Вјечна прича о дјетету и смрти. Проза Данила Киша према "Епу о Гилгамешу" /Summary: An Everlasting story of a child and death. Danilo Kiš's prose in comparison with "The Epic of Gilgamesh". Резюме: Вечный рассказ о ребенке и смерти: проза Д. Киша и Эпос о Гильгамеше/ (41-55). – Ивановић, Радомир: "Књижевност се храни читањем": Кишов говор између анаграма и криптограма /Summary: "Literature is being nourished by reading": Kiš's turn of phrase between anagram and cryptogram/ (56-72). – Гвозден, Владимир: Савршена пукотина: "Пешчаник" Данила Киша /Summary: A Perfect flaw: "Hourglass" by Danilo Kiš/ (73-78). – Волф-Грисхабер, Катарина: Магијско кружење личности /Abstract: Der magische Kreislauf der Gestalten/ (79-86). – Прстојевић, Александар: Поетички дискурс и архитектура "Пешчаника" Данила Киша /Rsum/ (87-96). – Јованов, Светислав: Употреба Минотаура: Киш и Борхес /Summary: Use of Minotaur: Kiš and Borges/ (97-104). – Егерић, Мирослав: Човек у невремену /Summary/ (105-115). – Копривица, Божо: Окрутни бог и Данило Киш: скица /Summary: Fierce God and Danilo Kiš/ (116-125). – Чудић, Предраг: Песник живота-литературе /Summary/ (126-133). – Јамасаки, Кајоко: "Рани јади" и јапански читаоци /Summary: "Early Sorrows" and the Japanese readers/ (134-141). – Церовић, Станко: Киш, силуета с оне стране... С.Ц. /Summary: Kiš, a silhouette beyond.../ (142-149). – Томпсон, Марк: Рецепција Данила Киша у Британији. Превод Едита Јанков /Summary: Reception of Danilo Kiš in Britain/ (150-158). – Дискусија. Са магнетоскопског записа дискусију пренела Весна Лазаров /Summary: Discussion/ (159-179). – Прилози. – Именски регистар.

 

 

 

 

www.danilokis.org