BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

 

______prevodi i prepevi __sa mađarskog __sa francuskog __sa ruskog ___ i drugih jezika

 

 

Ko sam ja? Šta sam?... / Sergej Jesenjin. Preveo Danilo Kiš. – Student. XXVI: 17 (17. 5. 1960).

[Stihovi]. // PETROGRAD / Andrej Beli. S ruskog prevela Milica Nikolić. Stihove prepevao Danilo Kiš. – Beograd: Nolit, 1962. (Biblioteka Nolit. Savremeni svetski roman)

САБРАНА ДЕЛА [I-II] / Сергеј Јесењин. Редакциони одбор Милорад Живанчевић, Миодраг Сибиновић, Никола Бертолино. – Београд: Народна књига; Култура, 1966. – 413 + 303 стр.

[Из садржаја I књ.:] Богомољци. Свирај, свирај, хармонико... Песник. Звезде. Сећање. Мој живот. Сиротица. Ти мој крају забачени... Делија. Цремуша. С плота – ђеврекâ сплетови... Јесен. Вукодлак у шуми ко сова се јави... Због другова, због веселих... Ил' је небо од бела повесма...

[Из садржаја II књ.:] Звижди ветар око оштра плота... О, отаџбино. Где си, где си, доме прости... О, мајко божја... Верујем, верујем, среће још има... О, музо, друго витка... Маштања. Црква и звона свечана... Краљица. Земља је небу сасвим слична... Зелена фризура... Путе испод снежног смета... Отвори ми, чувару облака... Песме, песме, зашто наричете?... Ето, гле, та срећа глупа... Ниједну више волети нећу... Кантата. Вејавица зави путе... Пантократор. Плану видик у плавом пожару...

ПЕСМЕ / Сергеј Јесењин. Изабрао Стеван Раичковић. – Београд: Просвета, 1968. – 154 стр. (Библиотека Просвета; 225)

[Из садржаја:] Ти мој крају забачени...

Школа стиха / Марина Цветајева. Превели Лола Влатковић и Данило Киш. – Књижевност. XXIX: 48: 6 (1969) 575-584.

[Садржај:] Све по горју. Љутог љутца до... Раз-стојања... Наклоност. Новогодишња. Школа стиха. Жбун. Има срећника.

LIRIKA (1910-1916) / Sergej Jesenjin. – Beograd: Rad, 1970. – 207 str. (Celokupna dela. Knj. I)

Idem. [2. izd.]: Beograd: Rad, 1971.

Idem. [3. изд.]: Београд: Рад, 1973.

― Idem. [4. izd.]: Beograd: Rad, 1975.

― Idem. [5. izd.]: 1977.

Idem. [6. izd.]: 1980.

Idem. [7. izd.]: Beograd: Verzalpress, 2000. – 270 str. (Biblioteka Complet)

[Iz sadržaja:] Bogomoljci. Sviraj, sviraj, harmoniko... Pesnik. Zvezde. Sećanje. Moj život. Sirotica. Ti moj kraju zabačeni... Delija. Cremuša. S plota – đevrekâ spletovi... Jesen. Vukodlak u šumi ko sova se javi... Zbog drugova, zbog veselih...

LIRIKA (1917-1923) / Sergej Jesenjin. – Beograd: Rad, 1970. – 164 str. (Celokupna dela. Knj. II)

Idem. [2. izd.]: Beograd: Rad, 1971.

Idem. [3. изд.]: Београд: Рад, 1973.

― Idem. [4. izd.]: Beograd: Rad, 1975.

― Idem. [5. izd.]: 1977.

Idem. [6. izd.]: 1980.

Idem. [7. izd.]: Beograd: Verzalpress, 2000. – 270 str. (Biblioteka Complet)

[Iz sadržaja:] Il' je nebo od bela povesma... Zviždi vetar oko oštra plota... O, otadžbino. Gde si, gde si, dome prosti... O, majko božja... Verujem, verujem, sreće još ima... O, muzo, drugo vitka... Maštanja. Crkva i zvona svečana... Kraljica. Zemlja je nebu sasvim slična... Zelena frizura... Pute ispod snežnog smeta... Otvori mi, čuvaru oblaka... Pesme, pesme, zašto naričete?... Eto, gle, ta sreća glupa... Nijednu više voleti neću... Kantata. Vejavica zavi pute... Pantokrator. Planu vidik u plavom požaru...

Две песме: Дрвеће. Песма Пушкину / Марина Цветајева. Превео с руског Данило Киш. – Мостови. I: 2 (1970) 119-125.

ЗЕМАЉСКА ОБЕЛЕЖЈА / Марина Цветајева. Избор и предговор Милица Николић. Стихове превели Данило Киш, Олга Влатковић. – Београд: Просвета, 1973. – 362 стр. (Савремени страни писци. Коло седмо, 38)

Idem. [2. изд.]: 1977.

[Из садржаја:] Руке су ми дате да пружам сваком обе. Гатање. Витеже анђелу подобни. Песме о Блоку. Неко је саздан од камена. Андре Шеније се попео на стратиште. На црвеном коњу. Из циклуса "Растанак". Орфеј. Оронули сметови прибрежја. Све по горју. Љутог љутца до. Сибила. Дрвеће. Прозор. Из циклуса "Жице". Хвала времену. Сахара. Наклоност. Заочност. Ма и горак био кад. Очевима. Двоје. Из "Поеме горе". Из "Поеме краја". Раз-стојање: врсте, миље. Новогодишња. Школа стиха. Песме Пушкину. Жбун. Има срећника и срећних друга. Из циклуса "Епитаф". У мислима о другом, под другим знаком. Сузе у очима – узаман.

Песме / Ана Ахматова. Превео Данило Киш. – Књижевност. XXIX: LVIII: 5 (1974) 506-507.

[Садржај:] Трећа зачетевска. И чини се – глас човека... Песма слепца. Здесна ледине, све до горе...

MODERNA RUSKA POEZIJA: antologija. Priredile Nana Boganović, Milica Nikolić. Preveli Bora Ćosić, Oskar Davičo, Danilo Kiš, Slobodan Marković, Branko Miljković, Vera Nikolić, Miodrag M. Pešić, Stanislav Vinaver, Olga Vlatković, Petar Vujičić, Branko Vuković, Lav Zaharov. – 2. dopunjeno izd. – Beograd: Nolit, 1975. – 314 str. (Biblioteka Orfej, 22)

[Iz sadržaja:] Ana Ahmatova: Pesma slepca. I čini seglas čoveka... Treća začetevska... Zdesna ledine, sve do gore... – Marina Cvetajeva: Dvoje. U mislima o drugom, pred drugim znakom... Ruke su mi dateda pružim svakom obe... Gatanje. Pesme o Bloku. Sve po gorju... Ljutog ljutca do... Drveće. Naklonost. Iz "Poeme kraja". Ras-tojanje: vrste, milje... Škola stiha. A ja bih od žbuna... Suze u očimauzaman... Novogodišnja.

АНТОЛОГИЈА РУСКЕ ПОЕЗИЈЕ: XVII-XX ВЕК [I-II]. Избор, предговор и текстови о песницима Александар Петров. – [Двојезично изд.] – Београд: Просвета, 1977. – 709 + 627 стр. (Светски класици, коло шесто; 34-35)

[Из садржаја I књ.:] Андреј Тургењев: Озарен си ума лучем. – Аполон Григорјев: Град. – Константин Случевски: Невеста. Сваког пролећа, у исти час. После погубљења у Женеви. – Владимир Соловјов: Панмонголизам. – Инокентиј Ањенски: Туга присећања. Петербург. Кафана живота. – Константин Баљмонт: Трава крај пута. – Валериј Брјусов: Надирући Хуни. – Михаил Кузмин: Крај другог тома. – Андреј Бели: Пир. Стара кућа. – Тихон Чурилин: Крај Кикапуа. – Нова година. Смрт стражара. На дан радости.

[Из садржаја II књ.:] Осип Мандељштам: Да, ја лежим у земљи... Лишивши ме мора. – Марина Цветајева: Андре Шеније се попео на стратиште. Витеже анђелу подобни. Из "Песама о Блоку". Из "Поеме краја". Сахара. Жбун. Из "Песама о Чешкој". – Владимир Мајаковски: Прича о црвеној капици. – Вадим Шершењевич: Имажинистички календар. – Анатолиј Мариенхоф: Ноћна кафана. – Николај Ољејников: Благоутробије.

Прича о црвеној капици / Владимир Мајаковски. Превео Данило Киш. // ПЕСМЕ / Владимир Мајаковски. Избор и поговор Миодраг Сибиновић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, Нолит, Просвета, 1978. (Лектира за VIII разред)

Idem. [2. изд.]: 1980.

Idem. [3. изд.]: 1981.

Idem. [4. изд.]: 1983.

Idem. [5. изд.]: 1985.

ПЕСМЕ / Владимир Мајаковски, Сергеј Јесењин, Евгениј Јевтушенко. Избор и поговор Миодраг Сибиновић. – Београд: Нолит; Просвета; Завод за издавање уџбеника, 1980. – 155 стр.

[Из садржаја:] Јесењин, Сергеј: Ти мој крају забачени. Цремуша. Где си, где си, доме прости.

Радник / Николај Гумиљов. С руског превео Данило Киш. – Књижевне новине. XXXIII: 635 (1981) 19.

Сузе у очима – узаман / Марина Цветајева. Превео Данило Киш. // ЛИРИКА У СВЕТСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ / избор Војислав Ђурић. – Београд: Српска књижевна задруга, 1982. – стр. 193-194.

МОДЕРНО СВЕТСКО ПЕСНИШТВО I-II / приредио Раша Ливада. – Београд: Просвета, 1983. – 392 + 392 стр. (Савремени страни писци; 55-56)

[Из садржаја I књ.:] Цветајева, Марина: Из песама о Блоку: 1, 10. – Мајаковски, Владимир: Прича о црвеној капици.

Materijal za obradu / Andrej Sinjavski. Preveo Danilo Kiš. – Duga. (24. februar 1985) 55.

Materijal za obradu / Andrej Sinjavski. Preveo Danilo Kiš. // PRIČE SA KOLIME / Varlam Šalamov. Izbor i prevod sa ruskog Ivana Vuletić, Dejan Mihailović. – Beograd: BIGZ, 1985. – str. 391-398. (Biblioteka Meridijani)

Материјал за обраду / Андреј Сињавски. Превео с руског Данило Киш. – Књижевне новине. XXXVI: 689 (15. 12. 1985) 4-5.

Пријатељи! Братствени зборе!... / Марина Цветајева. Избор, превод с руског и белешка Данило Киш. – Књижевне новине. XL: 747 (1. јун 1988) 3. (Из преводиочеве радионице)

Шума. – Једној девојци / Николај Гумиљов. Избор, превод с руског и белешка Данило Киш. – Књижевне новине. XL: 756 (15. јун 1988) 4.

Живот у дифузном светлу / Јосиф Бродски. Избор, превод с руског и белешка Данило Киш. – Књижевне новине. XL: 759 (1. септембар 1988) 5.

Кашика и секира / Лав Консон. Превео Данило Киш. – Књижевне новине. 774 (1989).

 

Marina Cvetajeva, (Prijatelji! Bratstveni zbore!). Nikolaj Gumiljov, Jednoj devojci; Šuma. Josif Brodski: Život u difuznom svetlu. // ŽIVOT, LITERATURA / Danilo Kiš. Priredila Mirjana Miočinović. – Poetički spisi [knj. 2]. – Sarajevo: Svjetlost, 1990. – 263 str. (Biblioteka Izabrana djela)

ПЕСМЕ И ПОЕМЕ / Марина Цветајева. Приредила Милица Николић. Превели Данило Киш и др. – Београд: Народна књига, Српска књижевна задруга, 1990.

[Из садржаја:] Руке су ми дате... Гатање. Андре Шеније се попео на стратиште... Витеже анђелу подобни... Сибила. Дрвеће. Прозор. Хвала времену. Сахара. Наклоност. Заочност. Ма и горак био кад... Из "Поеме горе". Раз-стојање: врсте, миље... Песме Пушкину. Жбун. Оскорушу... Има срећника и срећних друга... Из циклуса "Епитаф". Очевима (1, 2) /прев. О. Влатковић и Д. Киш/. Сузе у очима – узаман... На црвеном коњу. Новогодишња.

ПЕСМЕ И ПРЕПЕВИ / Данило Киш. Приредио Предраг Чудић. Изабрали Ото Толнаи, Предраг Чудић, Радивоје Константиновић. Ликовни прилози Леонид Шејка, Миро Главуртић, Љуба Поповић, Радомир Рељић (Из приватне збирке Данила Киша и Мирјане Миочиновић). – Београд: Просвета, 1992. – 389 стр.: ill. – ISBN 86-07-00656-8

[Из садржаја:] Руска руковет (Изабрао Предраг Чудић): Андреј Иванович Тургењев: (Озарен си ума лучем). – Аполон Григорјев: Град. (Не, ја нисам рођен да ударам челом). – Константин Случевски: (Сваког пролећа, у исти час). Невеста. После погубљења у Женеви. – Владимир Соловјев: Панмонголизам. – Инокентиј Ањенски: Туга присећања. Петербург. Кафана живота. – Константин Баљмонт: Траве крај пута. – Валериј Брјусов: Надирући Хуни. – Михаил Кузмин: Крај другог тома. – Андреј Бели: Пир. Стара кућа. – Николај Гумиљов: Крај камина. Дон-Жуан. Вече. Залутали трамвај. Радник. Једној девојци. Шума. – Ана Ахматова: Трећа зачетевска. И чини ми се – глас човека. Песма слепца. Здесна ледине, све до горе. – Осип Мандељштам: (Дато ми је тело – шта да чиним с њим). (Лице твоје мучитељско, тешко). (Златног је меда струја текла из стакленог суда). (Сестре – тежино и нежности – једнака су ваша знамења). Лењинград. (Поседећемо у кујни, нервозни). (Која је ово улица?). (Лишивши ме морâ, замаха и залетишта). (Да, лежим у земљи, мичући уснама). – Владимир Мајаковски: Прича о црвеној капици. – Вадим Шершењевич: Имажинистички календар. – Марина Цветајева: (Руке су ми дате – да пружим сваком обе). Гатање. (Витеже анђелу подобни). Песме о Блоку. (Неко је саздан од камена, неко од глине). (Андре Шеније се попео на стратиште). Из циклуса "Растанак". Орфеј. (Све по горју). (Љутог љутца дô). Сибила. Прозор. Из циклуса "Жице". Хвала времену. Сахара. Наклоност. Заочност. (Ма и горак био кâд). Очевима. Двоје. Из "Поеме горе" (Поговор). Из "Поеме краја". (Раз-стојање: врсте, миље). Новогодишња. Школа стиха. Песме Пушкину. Из циклуса "Епитаф". – Сергеј Јесењин: Богомољци. (Свирај, свирај, хармонико, меху рујни: вишњо рана). Сећање. Јесен. (Вукодлак у шуми ко сова се јави). – (Земља је на небу сасвим слична). (Ето, гле, та срећа глупа). – Анатолиј Мариенхоф: Ноћна кафана. – Ник. Макарович Олејников: Благоутробије. – Јосиф Бродски: Живот у дифузном светлу.

Kratke priče / Lav Konson. Sa ruskog preveo Danilo Kiš. – Reč. II: 6 (1995) 93-94.

Marina Cvetajeva, (Prijatelji! Bratstveni zbore!). Nikolaj Gumiljov, Jednoj devojci; Šuma. Josif Brodski: Život u difuznom svetlu. // ŽIVOT, LITERATURA / Danilo Kiš. Priredila Mirjana Miočinović. – Sabrana dela Danila Kiša [knj. 14]. Objavljeno o 60. godišnjici piščevog rođenja. Urednici Radoslav Bratić, Ljubiša Jeremić. – Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1995. – 299 str. – ISBN 86-13-00818-6

Успомени Феђе Добровољскога / Јосиф Бродски. Превео Данило Киш. – Књижевне новине. XLVII: 924-925 (15. 2. – 1. 3. 1996) 6.

[Стихови]. // ПЕТРОГРАД / Андреј Бели. Превела с руског Милица Николић. Стихове препевао Данило Киш. – Београд: Светлосткомерц, 1996. (Библиотека Страни писци)

У мислима о другом, под другим знаком / Марина Цветајева. Превео Данило Киш. Приредио Слободан Зубановић. – Поезија. 2: 6 (1997) 97.

ХВАЛА ВРЕМЕНУ: изабране песме / Марина Цветајева. Приредила Милица Николић. Превели Данило Киш и др. – Вршац: Књижевна општина Вршац, 1997.

[Из садржаја:] Песме Блоку. Руке су ми дате... Гатање. Тешко и дивно – верност до гроба!... Витеже анђелу подобни... Сибила. Дрвеће. Прозор. Хвала времену. Наклоност. Заочност. Ма и горак био кâд... Из "Поеме горе". Двоје. Раз-стојање: врсте, миље... Песме Пушкину. Жбун. Оскорушу... Има срећника и срећних друга... Очевима. Сузе у очима – узаман... Новогодишње.

Из преводилачке заоставштине / Данило Киш. Приредила Мирјана Миочиновић. – Руски алманах. VII: 07 (1998) 206-214.

[Садржај:] Николај Гумиљов: Сунце духа. – Николај Олејников: Смрт хероја. – Јосиф Бродски: Успомени Феђе Добровољскога. Слепи музиканти. Глаголи. Ето посетих поново... Јеврејско гробље… – [Непознати аутор:] Не Берија, не бери бриге!...

Витеже анђелу подобни / Марина Цветајева. Превео Д. Киш. // ПЕСМЕ О ЉУБАВИ / избор Миодрага Сибиновића. – Београд: Paideia, 1999. – p. 85.

Zdesna ledine, sve do gore... / Ana Ahmatova. Prepev Danilo Kiš. // 101 LJUBAVNA PESMA: najlepši stihovi svetske ljubavne poezije / priredio Dorotej Gvozdenović. – Novi Sad: Bistrica, 1999. – p. 108.

НАЈЛЕПШЕ ПЕСМЕ СЕРГЕЈА ЈЕСЕЊИНА / избор и предговор Љубинка Милинчић. – Београд: Просвета, 2001.

[Из садржаја:] Свирај, свирај, хармонико... Мој живот. Ти мој крају забачени... Делија. Крава. Јесен. Звижди ветар око оштра плота... Верујем, верујем, среће још има... Маштања. Краљица. Ниједну више волети нећу... Плану видик у плавом пожару...

ДОВИЂЕЊА, ДРУЖЕ МОЈ, ДОВИЂЕЊА / Сергеј Јесењин. Приредио Будимир Фатић. – Подгорица: ЦИП, 2003.

[Из садржаја:] Свирај, свирај, хармонико... Ти мој крају забачени... Јесен. Због другова, због веселих... Звижди ветар око оштра плота... О, мајко божја... Где си, где си, доме прости... Путе испод снежног смета... Зелена фризура... Краљица. Отвори ми, чувару облака... Ниједну више волети нећу...

PESME I PREPEVI / Danilo Kiš. Priredio Predrag Čudić. Izabrali Oto Tolnai, Predrag Čudić, Radivoje Konstantinović. – Beograd: Prosveta, 2003. – 409 str. – ISBN 86-07-01462-5

[Iz sadržaja:] Ruska rukovet (Izabrao Predrag Čudić): Andrej Ivanovič Turgenjev: (Ozaren si uma lučem). – Apolon Grigorjev: Grad. (Ne, ja nisam rođen da udaram čelom). – Konstantin Slučevski: (Svakog proleća, u isti čas). Nevesta. Posle pogubljenja u Ženevi. – Vladimir Solovjev: Panmongolizam. – Inokentij Anjenski: Tuga prisećanja. Peterburg. Kafana života. – Konstantin Baljmont: Trave kraj puta. – Valerij Brjusov: Nadirući Huni. – Mihail Kuzmin: Kraj drugog toma. – Andrej Beli: Pir. Stara kuća. – Nikolaj Gumiljov: Kraj kamina. Don-Žuan. Veče. Zalutali tramvaj. Radnik. Jednoj devojci. Šuma. – Ana Ahmatova: Treća začetevska. I čini mi se – glas čoveka. Pesma slepca. Zdesna ledine, sve do gore. – Osip Mandeljštam: (Dato mi je telo – šta da činim s njim). (Lice tvoje mučiteljsko, teško). (Zlatnog je meda struja tekla iz staklenog suda). (Sestre – težino i nežnosti – jednaka su vaša znamenja). Lenjingrad. (Posedećemo u kujni, nervozni). (Koja je ovo ulica?). (Lišivši me morâ, zamaha i zaletišta). (Da, ležim u zemlji, mičući usnama). – Vladimir Majakovski: Priča o crvenoj kapici. – Vadim Šeršenjevič: Imažinistički kalendar. – Marina Cvetajeva: (Ruke su mi date – da pružim svakom obe). Gatanje. (Viteže anđelu podobni). Pesme o Bloku. (Neko je sazdan od kamena, neko od gline). (Andre Šenije se popeo na stratište). Iz ciklusa "Rastanak". Orfej. (Sve po gorju). (Ljutog ljutca dô). Sibila. Prozor. Iz ciklusa "Žice". Hvala vremenu. Sahara. Naklonost. Zaočnost. (Ma i gorak bio kâd). Očevima. Dvoje. Iz "Poeme gore" (Pogovor). Iz "Poeme kraja". (Raz-stojanje: vrste, milje). Novogodišnja. Škola stiha. Pesme Puškinu. Iz ciklusa "Epitaf". – Sergej Jesenjin: Bogomoljci. (Sviraj, sviraj, harmoniko). Sećanje. Jesen. (Vukodlak u šumi ko sova se javi). (Zemlja je na nebu sasvim slična). (Eto, gle, ta sreća glupa). – Anatolij Marienhof: Noćna kafana. – Nik. Makarovič Olejnikov: Blagoutrobije. – Josif Brodski: Život u difuznom svetlu.

Живот у дифузном светлу / Јосиф Бродски. [Превео Данило] Киш. // ОСТАЦИ СВЕТЛОСТИ: страни песници (1964-2004). Београдски међународни сусрет писаца / приредио Мома Димић. – Београд: Удружење књижевника Србије, 2005. – стр. 295.

Marina Cvetajeva, (Prijatelji! Bratstveni zbore!). Nikolaj Gumiljov, Jednoj devojci; Šuma. Josif Brodski: Život u difuznom svetlu. // ŽIVOT, LITERATURA / Danilo Kiš. Priredila Mirjana Miočinović. – Beograd: Prosveta, 2007. – 242 str. (Sabrana dela Danila Kiša; knj. 14). – ISBN 978-86-07-01722-5

АНТОЛОГИЈА РУСКЕ ЛИРИКЕ: X-XXI век [Књ. 1]. X – прва половина XX века (до симболизма) / избор и белешке о писцима Миодраг Сибиновић. – Београд: Paideia, 2007. – 314 стр. (Библиотека поезија)

[Из садржаја:] Константин Случевски: Невеста. – Владимир Соловјев: Панмонголизам. – Инокентиј Ањенски: Туга присећања. Кафана живота. – Константин Баљмонт: Трава крај пута. – Валериј Брјусов: Надирући Хуни.

АНТОЛОГИЈА РУСКЕ ЛИРИКЕ: X-XXI век [Књ. 2]. Прва четвртина – средина XX века (авангарда и социјалистички реализам) / избор и белешке о писцима Миодраг Сибиновић. – Београд: Paideia, 2007. – 299 стр. (Библиотека поезија)

[Из садржаја:] Михаил Кузмин: Крај другог тома. – Марина Цветајева: Гатање. Раз-стојање: врсте, миље. – Сергеј Јесењин: Зелена фризура.

Novogodišnje / Marina Cvetajeva. S ruskog preveo Danilo Kiš. – Polja. 53: 451 (maj-jun 2008) 119-123. – ISSN 0032-3578

Danilo Kiš / priredio Božo Koprivica. – Ars. XIX: 4-5 (2009): ill. – ISSN 0352-6739

[Iz sadržaja:] Vladimir Majakovski: Priča o crvenoj kapici. – Marina Cvetajeva: Novogodišnja (Naklonost, Novogodišnja). – Marina Cvetajeva: *** (Prijatelji! Bratstveni zbore!) Izbor, prevod s ruskog i bilješka: Danilo Kiš. – Nikolaj Gumiljov: Jednoj devojci. Šuma. Izbor, prepjev s ruskog i bilješka: Danilo Kiš. – Josif Brodski: Život u difuznom svetlu. Izbor, prevod s ruskog i bilješka: Danilo Kiš. – Žak Rosi: Krava. S ruskog preveo: Danilo Kiš, mart 1989.

 

 

 

 

www.danilokis.org