VIKEND  subota-nedelja, 12-13. januar 2002.Novo viđenje književnosti Danila Kiša u Nemačkoj
Krvavo klupko Grobnice za B.D.

Biblioteka kao lavirint i grobnica iluzija: Danilo Kiš na fotografiji krajem pedesetih

 

 

Fotografija preuzeta sa CD-roma "Danilo Kiš: Ostavština", autora Mirjane Miočinović, Aleksandra Lazića i Predraga JaničićaAleksandra Bajazetov-Vučen


    Beograd
    Godine 2001. nemačka slavistika je, objavljivanjem dveju knjiga posvećenih Danilu Kišu, na uzoran način obogatila dosadašnji trud na tumačenju opusa ovog autora, pored Iva Andrića verovatno jedinog jugoslovenskog pisca koji je poznat i u ne strogo stručnim krugovima.
    Zbornikom radova čiji je priređivač Angela Rihter, profesor na Katedri za južnoslovenske jezike u Vitenbergu, obuhvaćena su predavanja sa međunarodne konferencije o Danilu Kišu, održane u tom gradu 4 - 6. jula 1999. Priloge autora iz Australije, Austrije, Francuske, Jugoslavije (Aleksandar Jerkov, Mirjana Miočinović), Makedonije, Nemačke i Slovenije na temu "Neograničene reprezentacije, prelomljene stvarnosti. Danilo Kiš između etike, književnosti i politike" U zbornik nas uvodi biografski i književno-istorijski komentar Angele Rihter, koja "jedno od tri velika K istočnoevropske književnosti" vidi u evropskim okvirima još nedovoljno otkrivenog pisca, ali ukazuje i na to da se, s druge strane, u piščevoj zemlji značaj njegove pobune protiv tada važeće estetike teško može preceniti.
    Na Kišovu ulogu u tadašnjoj kulturnoj mašineriji Jugoslavije vraćaju se svi radovi, kao što svi uključuju Kiša i u širi kontekst evropske književnosti i ističu "postmoderne" crte njegovog stvaralaštva (povremeno i s emfazom: Kiš "hipostazira samu ideju postmoderne", Dagmar Burkhart).
    Iako se (inostrana) kritika, kako tvrdi Rihterova, uglavnom bavila "Grobnicom za Borisa Davidoviča", ovaj zbornik svim Kišovim delima posvećuje jednaku pažnju. Nameće se, međutim, utisak da je, bar na nivou analize samih romana odnosno pripovedaka, prostor za inovacije u tumačenju relativno skučen, a tome doprinosi i sklonost koju inostrana kritika očigledno deli s domaćom: sklonost da se Kiš tumači njim samim ili da se prate njegovi migovi. Utoliko je Kišova transparentnost, njegova potreba da, suočen s reakcijom domaće publike, u cilju samoodbrane dešifruje u esejima ono što je tako pažljivo šifrovao u prozi, neka vrsta dvosmislenog blagoslova.
    No, pažnje dostojan pokušaj imanentne analize i vredna novina jeste rad Tatjane Pecer: "Ka politici pomena: etika i istoriografija književnosti kod Danila Kiša", u kom autorka sistematizuje modele susretanja s istorijom u Kišovom delu: pisac-istoriograf bavi se načinom na koji istorijski događaj postaje istorijska "činjenica", i dok (re)konstruiše "stvarnosti" istovremeno i ironično reflektuje svoju kreaciju na metafikcionalnom nivou. Pecerova potom navodi osam modela za "susretanje istoriografije i imaginacije".
    Posebno su zanimljivi komparatistički koncipirani prilozi, koji, na primer, posmatraju "Enciklopediju mrtvih" u svetlu Kunderine "Umetnosti romana", ukazuju na tragove Dostojevskog i toposa o zlatnom dobu u Kišovom delu, ili otkrivaju sličan "detinji imperijalizam" (kako Mandeljštam naziva svoj odnos prema Petrogradu) kod Kišovih reminiscencija na detinjstvo, utkanih u Porodičnu trilogiju, i Mandeljštamovih autobiografskih zapisa.
    Sve radove u zborniku odlikuje dobro poznavanje relevantne jugoslovenske kritike o Kisu i trezvenost u suđenju, pored sve blagonaklonosti. Činjenica da se autori mahom udaljavaju od spiska literature koji sam Kiš proglašava svojom, samo se donekle može objasniti njihovom relativnom mladošću, a svakako ostaje kao uzor za dalje naučno bavljenje Kišovim delom. Isto se može reći i za skrupulozan priređivačev rad.
    Pogled na ekstenzivnu i ažuriranu bibliografiju na kraju ovog zbornika ide u prilog tvrdnji Katarine Volf-Grishaber da o Kišu postoji obilje kritike, ali vrlo malo naučne sekundarne literature. Njenu disertaciju o proizvodnji smisla u "Grobnici za Borisa Davidoviča" naslovljenu "Tvorevo jezgro" (1999) svakako treba shvatiti (i) kao rad na saniranju tog nedostatka. Naslov knjige je, inače, aluzija na Faustove reči "A to li je bilo jezgro one pudle!", izgovorene prilikom prvog susreta s Mefistofelom, najpre prerušenim u pudlu.
    Volf-Grishaberova najpre objašnjava književno-politički skandal vezan za "Grobnicu", i rehabilituje "Čas anatomije", čija se autonomija i literarne crte često potcenjuju: iako vlada mišljenje da je pisac u "Času anatomije" rekao "sve" o "Grobnici", to delo je, koliko god radilo na demistifikaciji, i samo izvor novih mistifikacija. Utoliko se autorka ne slaže s tvrdnjom da je Kiš najbolji tumač svog dela.
    Centralna misao ove knjige jeste jedna domišljata logička konstrukcija, i nju vredi izložiti potanko. Lavirint je jedna od centralnih metafora ne samo Borhesove, nego i Kišove književnosti; najveći lavirint je biblioteka, no ona je ujedno i grobnica iluzija. Ako je biblioteka lavirint, onda postoji i Arijadnin konac (on se eksplicitno spominje već u prvoj priči u "Grobnici"): Ajmike je obešen onako kako je i Mikša obesio tvora. "Krvavo klupko", i taj trag krvi je "crvena nit" Grobnice. Tvor oličava uništenje, ali i sam biva uništen, što važi za mnoge likove u romanu, dželate koji postaju žrtve.
    Na ovom mestu Volf-Grishaberova uvodi element fonetskog, i on se možda ponajpre može nametnuti pažljivom čitaocu koji s piscem ne deli isti maternji jezik, pa taj jezik stoga i ne podleže automatskoj recepciji: autorka ispituje reči u kojima se glasovi t, v, o i r pojavljuju u različitim permutacijama i varijacijama, dolazi tako, između ostalog, i do vort, što na jidišu znači "reč", i pozivajući se na drugu rečenicu "Grobnice" ("Ali da bi priča koja sledi bila istinita..., morala bi biti ispričana na rumunskom, mađarskom, ukrajinskom ili jidišu; ili, ponajpre, na mešavini svih tih jezika") zaključuje da tvor onda ima značenje koje ima i logos, da je Arijadnin konac koji vodi kroz tekst u stvari reč. (A kako bi i bilo drugačije u književnosti?) "Grobnica za Borisa Davidoviča" bila bi tako "umetničko delo u slavu reči", "spomenik za sve koji su proganjani u ime reči...     ali i opomena o zavodljivosti i razornoj moći reči". Ovaj roman treba čitati kao "dvostruki roman", kao palimpsest: njegov gornji sloj je istorijski roman, koji se čita linearno-sukcesivno, a ispod njega, u sloju koji bi se čitao enciklopedijski, tj. asocijativno, čuva se nadvremeni karakter knjige. Dok manifestno vidimo čoveka u vrtlogu istorijskih događaja, implicitno vidimo isprepletenost čoveka i totalitarnog režima.
    Kao važan referentni tekst za "Grobnicu" Volf-Grishaberova uzima Frojdov Tabu i totem. Iskušenje se tu definiše kao želja da se povredi postojeći tabu, a ko to učini, i sam postaje tabu. U "Grobnici" je taj tabu, tvrdi autorka, tabu vladara (jedan od primera je dr Taube, koji obilazi Kremlj i na taj način, dirnuvši u tabu, i sam postaje tabu, pošto se čovek u trolejbusu u strahu udaljava od njega). Posebnu političku i autopoetičku poentu Kiš će iz toga izvući na samom kraju poslednje pripovetke: dok Darmolatov, sedajući na Njegošev presto na Cetinju, dodiruje vlast, ili dira u nju, pripovedač uspeva da se iskrade iz sale, i tako ostaje "nezaražen". Vlast je za (ovog) pesnika tabu.
    Kroz čitavu knjigu autorka prati ono što Gi Skarpeta naziva "kontrolisanom disperzijom motiva" kod Kiša: prepoznaje klopku u svakom prostoru (brod za Goulda Verskojlsa, stočni vagon za Novskog), a kao mamac za nju može da posluži i ideja pravde (Hanu Kšiževsku Mikša ubija kao "izvršilac pravde"), prati kruženje i međusobnu zamenljivost delova odeće i delova tela, utvrđuje "intertekstualno kontaminiranje prostorâ i vremenâ", identifikuje kontaminaciju i razlaganje kao dva glavna metoda kojima Kiš gradi svoje likove, i poredi ove s kartama koje robijaši igraju i koje nastaju lepljenjem više slojeva hartije.
    Ono što, pored sveg poštovanja koje zaslužuju savesna analiza i nesumnjiva načitanost, mestimično može da zbuni i iritira jeste insistiranje na anagramima. Volf-Grishaberova u jednom trenutku kao alibi navodi sklonost samog pisca, posvedočenu kod Predraga Čudića, da sastavlja i rastavlja reči, "tražeći najskrivenije jezičke mogućnosti tog naizgled banalnog sklopa". Naime, postavlja se pitanje da li se samo na osnovu fonoloskih slučajnosti jezika, ma koliko njih i pisac bio svestan, mogu izvući zaključci koji bi i posle detaljne analize analogija i ponavljanja ostali skriveni, drugim rečima, da li postoji "too close reading"? No, valja priznati da se čak i ono čini poželjnijim od proizvoljnosti i impresionizma od kojih boluje veliki deo ovdašnjih analiza nastalih tokom devedesetih.

 VIKEND  subota-nedelja, 12-13. januar 2002.